Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt

Kliknutie na tlačidlo Cvičenie v programe PowerPoint na otvorenie okna programu PowerPoint a okna pokynov pre cvičenie

Veľkosť preberanej súčasti: 51 kB (<1 min. pri rýchlosti 56 kb/s)

Cvičenie v programe PowerPoint
Vyskytli sa v rámci kurzu problémy?
PomocníkVyskúšajte naše tipy na riešenie problémov.


Teraz si môžete užiť zábavu pri vytvorení vlastnej grafiky a pri práci s nástrojmi pre grafické prvky SmartArt.

Informácie o praktickom cvičení

Po kliknutí na tlačidlo Cvičenie v programe PowerPoint sa do počítača prevezme cvičná prezentácia, ktorá sa otvorí v programe PowerPoint, a zobrazí sa samostatné okno s pokynmi týkajúcimi sa cvičenia. Poznámka.     V počítači musí byť nainštalovaný program PowerPoint 2007.

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.


Chcete skonvertovať zoznam s odrážkami na grafiku SmartArt. Čo treba spraviť ako prvé?

Vybrať zoznam s odrážkami kliknutím na ľubovoľné miesto zoznamu a potom kliknúť na položku Konvertovať na obrázok SmartArt na karte Domov.

Kliknúť na kartu Vložiť a potom kliknúť na položku Obrázky SmartArt v skupine Ilustrácie.

Kliknúť na ľubovoľné miesto v zozname s odrážkami a potom kliknúť na kartu Návrh.

Naučili ste sa dve rôzne metódy na vloženie prázdnej grafiky SmartArt: Môžete použiť tlačidlo Obrázky SmartArt na karte Vložiť alebo môžete kliknúť na ikonu grafiky SmartArt v rozložení snímky. Aké je výhoda druhej metódy?

Nová grafika sa vloží do zástupného symbolu.

Nová grafika sa vloží do toho istého zástupného symbolu, kde sa nachádza aj ikona, ktorú ste použili.

Dialógové okno Vybrať grafiku SmartArt ponúkne viac možností rozloženia prvkov grafiky.

Ako možno vymeniť jedno rozloženie grafiky za iné?

Kliknutím na položku Obrázky SmartArt na karte Vložiť a výberom požadovaného rozloženia z galérie.

Kliknutím pravým tlačidlom myši na grafiku a výberom možnosti Konvertovať na grafický prvok SmartArt z kontextovej ponuky.

Výberom grafiky a použitím iného rozloženia zo skupiny Rozloženia na karte Návrh v rámci položky Nástroje pre grafické prvky SmartArt.

Prostredníctvom textovej tably možno pridávať alebo odstraňovať tvary z grafiky.

Správne

Nesprávne