Čo je šablóna programu PowerPoint?

Obsah tohto článku


Prehľad šablón programu PowerPoint

 Poznámky: 

Šablóna programu PowerPoint je vzorom alebo návrhom snímky alebo skupiny snímok a ukladá sa do súboru .potx. Šablóny môžu obsahovať rozloženia (rozloženie: usporiadanie prvkov na snímke, napríklad textu nadpisov a podnadpisov, zoznamov, obrázkov, tabuliek, grafov, tvarov a videa.), farby motívu (farby motívu: množina farieb použitých v súbore. Motív pozostáva z farieb motívu, písiem motívu a efektov motívu.), fonty motívu (písmo motívu: množina hlavných a vedľajších písiem, ktorá je priradená k súboru. Motív pozostáva z písiem motívu, farieb motívu a efektov motívu.), efekty motívu (efekty motívu: množina vizuálnych atribútov, ktorá sa priraďuje k prvkom v súbore. Motív pozostáva z efektov motívu, farieb motívu a písiem motívu.), štýly pozadia a iný obsah.

Môžete vytvoriť a uložiť vlastné šablóny, znova ich použiť a zdieľať s inými používateľmi. Navyše nájdete mnoho rôznych typov bezplatných šablón zabudovaných do programu PowerPoint a stovky ďalších, ktoré môžete použiť v prezentácii, na lokalite Office.com a ďalších partnerských webových lokalitách.

Medzi niektoré príklady šablón na lokalite Office.com okrem iného patria:

Programy schôdzí Certifikáty ocenení Brožúry
Rozpočty Vizitky Kalendáre
Snímky s obsahom Zmluvy Databázy
Snímky s návrhmi Diagramy Obálky
Výkazy výdavkov Faxové hárky Letáky
Formuláre Darčekové poukazy Pozdravy
Inventáre Pozvánky Faktúry
Menovky Listy Zoznamy
Oznamy Minúty Bulletiny
Plány Plánovače Pohľadnice
Nákupné objednávky Potvrdenky Zostavy
Životopisy Harmonogramy Harmonogramy
Výpisy Dokumenty Pracovné výkazy

Väčšina šablón zahŕňa nasledovné súčasti:

Šablóna Futbal

Bublina 1 Tematický obsah, ako napríklad Osvedčenie o dosiahnutom úspechu, Futbal a obrázok futbalovej lopty.
Bublina 2 Formátovanie pozadia, ako napríklad obrázky, textúru, výplň prechodovou alebo plnou farbou a priehľadnosť. Nasledujúci obrázok je príkladom pozadia s výplňou plnou svetlomodrou farbou.
Bublina 3 Farby, písma, efekty (3-D, čiary, výplne, tiene, atď.) a prvky návrhu motívov (ako napríklad farba a efekty prechodu v slove Futbal)

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Prepojenia na ďalšie informácie o šablónach programu PowerPoint

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2010