Animácia textu a objektov

Otvorte prezentáciu, do ktorej chcete pridať animáciu (animovať: pridať špeciálne vizuálne alebo zvukové efekty do textu alebo k objektu. Môžete napríklad nastaviť postupný prílet jednotlivých bodov textu s odrážkami z ľavej strany po jednotlivých slovách, alebo nastaviť aplauz po odkrytí obrázka.), a vyberte jednu alebo obe z nasledovných možností:

ZobraziťPoužitie prednastavenej schémy animácie

 1. Ak chcete schému animácie (schéma animácie: pridá do textu na snímkach prednastavené vizuálne efekty. Každá schéma zvyčajne obsahuje efekt (v rozsahu od detailných efektov až po zložité efekty) pre nadpis snímky a efekt pre jednotlivé body alebo odseky na snímke.) použiť len na niekoľko snímok, kliknite na kartu Snímky a vyberte požadované snímky.
 2. V ponuke Prezentácia kliknite na príkaz Schémy animácií.
 3. Na pracovnej table (pracovná tabla: okno v programe balíka Office poskytujúce bežne používané príkazy. Jeho umiestnenie a malá veľkosť umožňuje používanie týchto príkazov počas práce na súboroch.) Návrh snímky kliknite na niektorú schému animácie v zozname a kliknite na príkaz Použiť na vybraté snímky.
 4. Ak chcete schému použiť na všetky snímky, kliknite na príkaz Použiť na všetky snímky.

ZobraziťPoužitie vlastnej animácie

 1. V normálnom zobrazení zobrazte snímku s textom alebo objektmi, pre ktoré chcete použiť animáciu.
 2. Vyberte objekt, pre ktorý chcete použiť animáciu.
 3. V ponuke Prezentácia kliknite na príkaz Vlastné animácie.
 4. Na pracovnej table (pracovná tabla: okno v programe balíka Office poskytujúce bežne používané príkazy. Jeho umiestnenie a malá veľkosť umožňuje používanie týchto príkazov počas práce na súboroch.) Vlastné animácie kliknite na tlačidlo vzhľad tlačidla Pridať efekt a vyberte niektorú z nasledovných možností:
  • Ak chcete, aby sa efekt použil na začiatku zobrazovania textu alebo objektu v prezentácii, ukážte na položku vzhľad tlačidla Začiatok a potom kliknite na požadovaný efekt.
  • Ak chcete pridať efekt k textu alebo objektu na snímke, ukážte na položku vzhľad tlačidla Zvýraznenie a potom kliknite na požadovaný efekt.
  • Ak chcete, aby sa efekt použil pri ukončení zobrazovania textu alebo objektu, ukážte na položku vzhľad tlačidla Koniec a potom kliknite na požadovaný efekt.
  • Ak chcete pridať efekt na zobrazenie textu alebo objektu v pohybe podľa zadaného vzoru, ukážte na položku vzhľad tlačidla Trasy pohybu a vyberte efekt.

 Poznámka.   Efekty sa zobrazia v zozname vlastných animácií (zoznam vlastných animácií: zoznam animácií pre určitú snímku. Položky sú uvedené v poradí, v akom boli pridané, a obsahujú ikony, ktoré označujú časovanie vo vzťahu k ostatným udalostiam animácie.) zhora nadol v poradí, v akom ste ich použili. Animované položky sú na snímke označené netlačiteľnými číslovanými značkami, ktoré zodpovedajú efektom v zozname. Tieto značky sa v prezentácii nezobrazia.

ZobraziťTip

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2003