Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt

Možnosti konverzie staršieho diagramu


Čo robiť s diagramami, ktoré ste vytvorili v predchádzajúcich verziách programu PowerPoint? Ako s nimi pracovať v programe PowerPoint 2007? Obrázok znázorňuje okno s hlásením obsahujúce možnosti, ktoré máte v takomto prípade.

Situácia je takáto: Pri prvom otvorení diagramu, ako napríklad organizačnej schémy, ktorý bol vytvorený v programe PowerPoint 2003 alebo staršom, tento diagram nemožno upravovať.

Keď dvakrát kliknete na diagram, zobrazí sa dialógové okno Konverzia diagramu, ktoré ponúka dve možnosti:

Prvou možnosťou je konverzia diagramu na grafiku SmartArt. Pri konverzii sa použije primerané rozloženie prvkov grafiky, predvolený štýl a farby z aktuálneho motívu, ktoré môžete ľubovoľne zmeniť. Pre skonvertovaný diagram sú dostupné všetky nástroje na návrh a formátovanie prvkov grafiky SmartArt.

Zapamätajte si, že tento proces môže výrazne zmeniť vzhľad diagramu a ak je k diagramu priradená animácia, táto animácia nemusí pracovať podľa očakávania.

Druhou možnosťou je konverzia diagramu na tvary, ktoré možno formátovať. Túto možnosť použite vtedy, ak chcete maximálne verne zachovať vzhľad a správanie pôvodného diagramu.

Po skonvertovaní diagramu na tvary môžete používať všetky možnosti formátovania dostupné pre tvary v programe PowerPoint (tieto možnosti sú súčasťou položky Nástroje na kreslenie, ktoré možno použiť na tvary a zástupné symboly, a ktoré nie sú súčasťou položky Nástroje pre grafické prvky SmartArt).

Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v poznámkach tejto lekcie.


Poznámky:

Konverzia na grafiku SmartArt.     Keď diagram skonvertujete, po jeho opätovnom otvorení v predchádzajúcej verzii programu PowerPoint ho už viac nebudete môcť upravovať ako diagram, pretože sa otvorí ako obrázok.

Ak v diagrame vykonáte významné zmeny a potom ho znova otvoríte v programe PowerPoint 2007, budete ho môcť normálne upravovať ako grafiku SmartArt.

Túto funkciu konverzie môžete použiť na prezentácie programu PowerPoint 2000 a novšie.

Konverzia na upraviteľné tvary.     Ak diagram skonvertujete na tvary, neprebehne jeho aktualizácia na grafiku SmartArt a nebudete môcť používať rozloženie ani štýly prvkov grafiky SmartArt, či preberať farby motívu prezentácie. Nebudú dostupné ani galérie na karte Návrh pod položkou Nástroje pre grafické prvky SmartArt.

Dôležité však je, že diagram skonvertovaný na tvary budú môcť upravovať používatelia programu PowerPoint 2003 alebo staršieho.