Používanie stránky Národné lokality Office.com

Office.com je webová lokalita balíka Microsoft Office, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa mnohých jazykov a miestnych nastavení. Lokalita je navrhnutá tak, aby bolo používanie jazykov flexibilné a neobmedzené. Bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate, vždy môžete navštíviť ktorúkoľvek z našich národných lokalít Office.com.

Pri prvej návšteve lokality Office.com sa lokalita zobrazí v jazyku, ktorý sa zhoduje s jazykom nastavením v internetovom prehliadači. Toto nastavenie môžete zmeniť na všetkých stránkach na lokalite kliknutím na glóbus v pravom hornom rohu a návštevou stránky Národné lokality Office.

Zmena nastavenia jazyka a miestneho nastavenia

 1. V sivom texte vedľa ikony glóbusu v pravom hornom rohu ľubovoľnej stránky na lokalite Office.com vyhľadajte krajinu, oblasť alebo jazyk.
 2. Kliknutím prejdite na stránku Národné lokality Office.com.
 3. Na stránke Národné lokality Office.com vyberte v zozname krajinu alebo oblasť a jazyk, ak chcete zmeniť jazyk a obsah na lokalite.
 4. Kliknutím na požadovanú položku uložtezmenu. Zobrazí sa domovská stránka pre vybratý jazyk.

   Poznámka.    Tento jazyk sa nastaví ako predvolený a bude sa používať, kým ho nezmeníte.

 1. Jazyk môžete zmeniť v pravom hornom rohu stránky, kde je zobrazený aktuálne vybratý jazyk, alebo na stránke Národné lokality Office, na ktorej vyberiete požadovaný jazyk v zozname.

 Poznámka.   Jazyky, pre ktoré je k dispozícii obmedzený obsah, sú označené hviezdičkou .(*) Ak kliknete na takýto jazyk, otvorí sa domovská stránka alebo portálová stránka pre vybratý jazyk. Všetok obsah na portálovej stránke bude vo vybratom jazyku, ale navigačná ponuka zostane zobrazená v jazyku nadradenej lokality Office.com. V týchto prípadoch si môžete zobraziť informácie v jazyku, ktorý vyberiete, no keď opustíte lokalitu Office.com a vrátite sa na ňu späť, lokalita sa prepne na predvolenú miestnu webovú lokalitu.

 

Výber jazyka pre program Windows Internet Explorer

Niektoré webové lokality ponúkajú obsah v niekoľkých jazykoch. V programe Windows® Internet Explorer® môžete pridať jazyky do zoznamu, aby sa takéto lokality zobrazovali vo vašom preferovanom jazyku.

Ak na svojom počítači často navštevujete webové stránky, ktoré sú napísané v inom ako predvolenom jazyku na počítači, pravdepodobne budete chcieť mať k dispozícii možnosť zobrazovať webové stránky v rôznych jazykoch.

Pridanie ďalšieho jazyka

 1. V programe Internet Explorer v ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na jazyk, ktorý chcete pridať.
 3. Na karte Všeobecné kliknite na položku Jazyky   .

 Poznámka.    Používatelia v Kanade: ak chcete zabezpečiť prezeranie stránok určených pre Kanadu, postupujte podľa nasledovných krokov.

Pridania ďalšieho jazyka pre kanadské webové lokality

 1. V programe Internet Explorer v ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 2. Na karte Všeobecné kliknite na položku Jazyky.
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na položku angličtina (Kanada) a kliknite na tlačidlo OK.
 4. V zozname zvýraznite položku angličtina (Kanada) a klikaním na tlačidlo Posunúť nahor presuňte položku na prvé miesto v zozname.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Výber jazyka ponuky Pomocníka v programoch balíka Office

 Poznámka.   Ak zmeníte jazyk ponuky Pomocníka, ktorý je prepojený s lokalitou Office.com, jazyk nainštalovaných programov balíka Office sa nezmení.

 1. Ak chcete zmeniť jazyk programu balíka Office, kliknite na položku Súbor, potom na položku Možnosti.
 2. V ponuke Nastavenie jazyka
 3. vyberte jazyk v časti na nastaveniejazyka Pomocníka.         
 
 
Platí pre:
Office 2010