Pripojte sa k obľúbenej sociálnej sieti pomocou programu Outlook

Začnite kliknutím na ikony zobrazené nižšie, čím sa prevezmú a nainštalujú poskytovatelia sociálnych sietí pre program Outlook.*

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Windows Live Messenger
  • Viadeo
  • Viadeo

Zobrazte profily a aktualizácie a pridávajte nové pripojenia priamo z priečinka Doručená pošta.
Ďalšie informácie o nástroji Outlook Social Connector

Zobrazte aktivitu sociálnej siete svojho kontaktu
Ďalšie prostriedky nástroja Outlook Social Connector:

* Prostredníctvom týchto programov sa môžu odoslať e-mailové adresy z e-mailov odosielaných a prijímaných zo sociálnych sietí tretích strán. V sociálnych sieťach sa môžu e-mailové adresy využívať na poskytovanie informačných kanálov aktivity. Ďalšie informácie o aplikácii Outlook Social Connector a ochrane osobných údajov