Zobrazenie správ podľa konverzácie alebo témy

Vzťahuje sa na
Microsoft Office Outlook® 2003

Za účelom ľahšieho vyhľadávania a lepšieho prehľadu o e-mailových položkách program Outlook poskytuje funkciu „usporiadaní“, ktoré môžete používať na usporiadanie správ v priečinku Doručená pošta. Každé z týchto usporiadaní je založené na preddefinovanom zoskupovaní a poradí usporiadania. V usporiadaní podľa konverzácie sa e-mailové položky zobrazujú zoskupené podľa predmetu – alebo „témy“ – správ. Jednotlivé témy sa najprv zoraďujú podľa dátumu, a potom sa správy v jednotlivých témach zoraďujú podľa toho, kto komu odpovedal.

Predvoleným usporiadaním používaným na zobrazenie správ je usporiadanie podľa dátumu. Ak chcete zistiť, ako možno prepnúť na zobrazenie podľa konverzácie alebo na niektoré z ďalších 13 štandardných usporiadaní, prečítajte si nasledovný postup.

Ponuka Zobraziť, príkaz Usporiadať podľa

Príkaz Usporiadať podľa (ponuka Zobraziť) obsahuje niekoľko preddefinovaných usporiadaní. Ak chcete vytvoriť vlastné usporiadanie, môžete kliknúť na položku Vlastné.

Zobrazenie správ podľa konverzácie alebo témy

  • V ponuke Zobraziť ukážte na položku Usporiadať podľa a potom kliknite na položku Konverzácia.

 Tip.   Ak v priečinku Doručená pošta používate rozloženie na viacero riadkov, môžete z jedného usporiadania rýchlo prepnúť na iné tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na nadpis stĺpca Usporiadané podľa a potom kliknete na požadované usporiadanie.

Ak na usporiadanie správ v zozname správ v priečinku Doručená pošta použijete usporiadanie podľa konverzácie, po prijatí novej správy sa celá konverzácia, ktorej súčasťou je daná správa, presunie na začiatok zoznamu správ.

 Poznámka.   V predvolenom nastavení sa zobrazujú len neprečítané správy a správy s príznakom. Konverzácia tak zostáva zbalená, až kým nekliknete na šípku vedľa nadpisu konverzácie.

Usporiadanie podľa konverzácie

Bublina 1 Kliknutím na šípku vedľa nadpisu konverzácie zobrazte všetky správy v danej konverzácii.
Bublina 2 Vedľa tejto správy sa nezobrazuje šípka, pretože k nej nie sú priradené žiadne odpovede.
Bublina 3 Správy sa zobrazujú tak, aby ste videli, kto komu odpovedal a kedy svoju odpoveď odoslal. Pomôže vám získať lepší prehľad o konverzáciách alebo témach e-mailových správ.
 
 
Platí pre:
Outlook 2003