Zobrazenie kalendárov, kontaktov alebo úloh

Outlook nie je len e-mailovým programom. Umožňuje tiež spravovať kalendár, kontakty, úlohy a poznámky. Pomocou navigačného panela (Navigačný panel: príkazy v dolnej časti okna Outlooku ktoré umožňujú rýchly prechod do priečinkov Pošta, Kalendár, Ľudia a Úlohy.) môžete v programe Outlook 2013 prepínať medzi rôznymi zobrazeniami.

Navigačný panel Outlooku 2013

  • Kliknite na požadované zobrazenie.

Nový  Navigačný panel nahrádza tlačidlá, ktoré sa v programoch Outlook 2003, Outlook 2007 a Outlook 2010 nachádzali v dolnej časti navigačnej tably.

Po spustení Outlooku sa zobrazuje zobrazenie Pošta.  Navigačný panel obsahuje názvy štyroch zobrazení: Pošta, Kalendár, Ľudia a Úlohy. Názvy ostatných zobrazení – Poznámky, Priečinky a Odkazy – zobrazíte kliknutím na tlačidlo Tlačidlo Možnosti navigácie na navigačnom paneli.

Ďalšie informácie o tom, ako prispôsobiť  Navigačný panel, nájdete v téme Zmena položiek zobrazených na navigačnom paneli.

 
 
Platí pre:
Outlook 2013