Zobrazenie blízkych úloh

Ak ukážete na položku Úlohy na navigačnom paneli (Navigačný panel: príkazy v dolnej časti okna Outlooku ktoré umožňujú rýchly prechod do priečinkov Pošta, Kalendár, Ľudia a Úlohy.), zobrazí sa náhľad úloh s nadchádzajúcimi úlohami a označenými plánovanými úlohami. Ak chcete, aby oboje zostali zobrazené, pripnite náhľad úloh do okna programu Outlook.

  • Kliknite na tlačidlo Pripnúť náhľad.

Úlohy – náhľad na navigačnom paneli

Ak chcete náhľad zatvoriť, v hornej časti pripnutého náhľadu úloh kliknite na tlačidlo Odstrániť náhľad.

Pripnuté úlohy – náhľad

Pripnutie či nepripnutie náhľadu ovplyvňuje len konkrétne jedno zobrazenie. Ak napríklad pripnete náhľad úloh v zobrazení pošty a prejdete na zobrazenie kalendára, náhľad úloh sa nezobrazí. V ktoromkoľvek zobrazení môžete náhľad úloh pripnúť alebo pripnutie zrušiť kliknutím na tlačidlo Pripnúť náhľad alebo na tlačidlo Zrušiť pripnutie.

 
 
Platí pre:
Outlook 2013