Zmena nastavení e-mailového konta

Nastavenia e-mailového konta je potrebné zmeniť vtedy, keď sa zmení heslo vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP) (poskytovateľ internetových služieb (ISP): určitá organizácia poskytujúca prístup k Internetu, ktorý umožňuje používanie elektronickej pošty, hovorní alebo webu. Niektorí poskytovatelia internetových služieb pôsobia vo viacerých krajinách a poskytujú prístup na viacerých miestach, kým iní sú obmedzení len na určitý región.), keď sa zmenia nastavenia zabezpečenia alebo e-mailového servera, alebo keď chcete nastavenie prispôsobiť svojim potrebám, napríklad spôsob, akým sa zobrazuje vaše meno ďalším ľudom.

Položky, ktoré možno zmeniť, sa líšia podľa typu konta. Ak napríklad používate konto servera Exchange, spôsob, akým sa vaše meno zobrazuje ďalším ľudom, môže zmeniť iba správca servera Exchange.

Čo chcete urobiť?


Zmena nastavení konta servera Microsoft Exchange

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 1. Vyberte konto programu Exchange a kliknite na tlačidlo Zmeniť.
  • Predvolene sa na základe vašich sieťových poverení v systéme Microsoft Windows informácie o konte na serveri Exchange zadajú automaticky.
 2. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

ZobraziťĎalšie informácie o režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou

Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou vám umožňuje lepšie pracovať, keď používate konto programu Exchange. V tomto režime je kópia poštovej schránky uložená vo vašom počítači. Táto kópia poskytuje rýchly prístup k údajom a server, na ktorom je spustený Microsoft Exchange, ju pravidelne aktualizuje.

Ak sa nedá zapnúť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, môže to mať niektorú z nasledujúcich príčin:

 • Vo vašom profile Microsoft Outlooku neexistuje e-mailové konto servera Exchange     Táto funkcia vyžaduje, aby profil Outlooku obsahoval konto servera Exchange.
 • Správca servera Exchange túto funkciu vypol     Správcovia servera Exchange môžu túto funkciu v Outlooku vypnúť. Ďalšie informácie vám poskytne správca servera Exchange.
 • Sú nainštalované Terminálové služby spoločnosti Microsoft     Keď sú nainštalované Terminálové služby Microsoft, režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou nie je v počítačoch so systémom Windows Server dostupný.
 1. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.
 2. Môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena nastavení konta POP3 alebo IMAP

Obsah tejto časti


Zmena hesla k e-mailovému kontu

Ak chcete zmeniť heslo, ktoré sa používa na prístup k poštovému serveru, postupujte podľa pokynov vášho poskytovateľa internetových služieb alebo e-mailového správcu. Keď sa zmení heslo pre váš poštový server, zmeňte heslo, ktoré je uložené v nastaveniach konta Outlooku.

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 1. Vyberte e-mailové konto, pre ktoré chcete zmeniť heslo a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 2. V časti Prihlasovacie informácie do poľa Heslo zadajte heslo pridelené správcom poskytovateľa internetového pripojenia alebo e-mailového servera alebo heslo, ktoré ste sami vytvorili.
 3. Ak nechcete, aby vás Outlook vyzval na zadanie hesla vášho e-mailového konta pri každom odoslaní alebo prijatí správy, začiarknite políčko Zapamätať si heslo.

 Poznámka.   Ak začiarknete políčko Zapamätať si heslo, vaše konto bude prístupné komukoľvek, kto má prístup k vášmu počítača.

Zmena e-mailovej adresy

Niekedy sa môže zmeniť názov e-mailovej domény. Napríklad názov bruce@cohovineyardandwinery.com sa môže zmeniť na bruce@cohowinery.com.

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 1. Vyberte e-mailové konto, pre ktoré chcete aktualizovať e-mailovú adresu, a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 2. V časti Informácie o používateľovi do poľa E-mailová adresa napíšte úplnú e-mailovú adresu pridelenú správcom e-mailového servera alebo poskytovateľom internetových služieb. Skontrolujte, či ste zadali meno používateľa, symbol @ a názov domény. Napríklad bruce@cohowinery.com je platnou e-mailovou adresou.
 3. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.
 4. Ak ste na karte Všeobecné v časti Ďalšie informácie o používateľovi už zadali do poľa E-mail pre odpovede e-mailovú adresu, skontrolujte, či je ešte správna. Ak ponecháte pole E-mail pre odpovede prázdne, príjemcovia vašich e-mailov budú odpovedať na adresu, ktorú ste zadali v kroku 4.

Zmena e-mailového servera

Server, ku ktorému sa pripájate, aby ste prijímali a odosielali e-maily, sa môže zmeniť.

Napríklad váš poskytovateľ internetových služieb vás môže upozorniť, že server odosielanej pošty alebo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol (SMTP): protokol, ktorý sa používa na odosielanie e-mailových správ na Internete.) poštový server sa zmení z outgoing.príklad.com na smtp.príklad.com. Nastavenie servera môžete aktualizovať v nastaveniach konta.

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 2. Kliknite na položku Nastavenie konta a potom kliknite na položku Nastavenie konta.
  Nastavenie konta v zobrazení Backstage
 3. Na karte E-mail kliknite na e-mailové konto, ktoré sa má zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 4. V časti Informácie o serveri napíšte do poľa Server prichádzajúcej pošty úplný názov servera poskytnutý poskytovateľom internetového pripojenia alebo správcom e-mailového servera. Často pozostáva zo slova mail a názvu domény, napríkladmail.example.com.
 5. V časti Informácie o serveri napíšte do poľa Server odosielanej pošty úplný názov servera poskytnutý poskytovateľom internetového pripojenia alebo správcom e-mailového servera. Často pozostáva zo slova smtp. a názvu domény, napríklad smtp.example.com.

Zmena spôsobu zobrazenia mena ďalším ľudom

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 2. Na karte Informácie kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

Nastavenie kont v zobrazení Backstage

 1. Vyberte e-mailové konto, pre ktoré chcete aktualizovať zobrazované meno, a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 2. Do poľa Vaše meno v časti Informácie o používateľovi zadajte svoje meno v tvare, v akom sa má zobrazovať ostatným.

Ďalšie nastavenia

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

Nastavenie kont v zobrazení Backstage

 1. Vyberte konto, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia.
 2. Po kliknutí na tlačidlo Ďalšie nastavenia môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:
  • Do poľa Poštové konto na karte Všeobecné zadajte názov, ktorý vám pomôže identifikovať konto, napríklad Domáca pošta.
  • Ak používate e-mailové konto typu IMAP, môžete určiť, kedy sa položky odstránia. V časti Možnosti vymazania začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Vymazať položky pri prepnutí priečinkov v režime online.
  • Na karte Priečinky môžete určiť, kam sa bude ukladať pošta odosielaná z tohto konta.
  • Na karte Server odosielanej pošty môžete zadať, či SMTP server odosielanej pošty vyžaduje overenie. To sa takmer vždy vyžaduje, ak vám poskytovateľ internetových služieb umožní posielať e-mailové správy z e-mailového konta poskytovateľa internetových služieb, keď nie ste priamo pripojení na sieť poskytovateľa internetových služieb. Ak napríklad chcete poslať e-mailovú správu zo svojho súkromného e-mailového konta a ste v práci pripojení na sieť zamestnávateľa, vtedy je zvyčajne potrebné vybrať túto možnosť.
  • Pomocou karty Pripojenie môžete konfigurovať, ako sa bude Outlook pripájať k poštovému serveru.
  • Ak podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb alebo správcu e-mailového servera musíte zmeniť čísla portov alebo šifrovanie, ktoré používa e-mailový server, môžete tak urobiť na karte Spresnenie.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Outlook 2010