Zistite, kde sa v balíku Office 2010 a súvisiacich produktoch nachádzajú príkazy ponuky a panela s nástrojmi

Chcete vedieť, kde sa nachádzajú vaše obľúbené príkazy ponuky a panela s nástrojmi v balíku Office 2010? Ste na správnom mieste.

Čo chcete urobiť?


Nájsť príkazy pomocou interaktívnej príručky

Tieto interaktívne príručky vám ukážu, kde sa nachádzajú vaše obľúbené príkazy ponuky a panela s nástrojmi v balíku Office 2010. Jednoducho kliknite na príkaz alebo tlačidlo, ktoré chcete nájsť, a príručka zobrazí jeho umiestnenie vo verzii 2010 príslušného programu.

Ak chcete začať používať niektorú príručku, kliknite na jedno z prepojení v nasledujúcej tabuľke.

Ak chcete niektorú príručku stiahnuť do počítača, aby ste ju mohli používať kedykoľvek (aj vtedy, keď nie ste pripojení na internet), kliknite na vyššieuvedené prepojenie Otvoriť príručku. Keď sa príručka otvorí, kliknite na tlačidlo Inštalovať. Po inštalácii budete môcť spustiť príručku z ponuky Štart alebo z pracovnej plochy.

Poznámka:   Ak sa počas inštalácie zobrazí prázdna obrazovka, zavrite okno príručky a znova ju spustite kliknutím na ikonu v ponuke Štart alebo na pracovnej ploche.

Prevziať zoznam príkazov a tlačidiel balíka Office 2010 určený na tlač

Ak chcete získať úplný zoznam všetkých príkazov ponuky a panela s nástrojmi a ich nových umiestnení, prevezmite a otvorte referenčný zošit na prechod z používania ponuky na používanie pása s nástrojmi pre svoj produkt. Všetky zošity sa otvárajú ako zošity programu Microsoft Excel, preto je na ich používanie potrebné mať v počítači niektorú verziu programu Excel.

Prevziať referenčné zošity na prechod z používania ponuky na používanie pása s nástrojmi balíka Office 2010 >

Nainštalovať príručky do viacerých počítačov

Ak potrebujete distribuovateľné verzie príručiek, aby ste ich mohli napríklad nainštalovať vo viacerých počítačoch, ktoré nemajú prístup na internet, môžete ich získať v Centre sťahovania softvéru od spoločnosti Microsoft.

Navštíviť Centrum sťahovania softvéru a získať príručky pre balík Office 2010 a súvisiace produkty >

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Publisher 2010