Zapnutie alebo vypnutie obľúbených položiek na navigačnej table

Časť Obľúbené položky, ktorá sa nachádza v hornej časti navigačnej tably (navigačná tabla: stĺpec umožňujúci prístup k priečinkom, ktorý sa používa na usporiadanie informácií. Kliknutím na priečinok sa zobrazia položky, ktoré obsahuje. Navigačná tabla obsahuje aj časť Obľúbené priečinky a tlačidlá na prepínanie medzi zobrazeniami Pošta, Kalendár, Úlohy a ďalšími zobrazeniami.), obsahuje odkazy na priečinky, ktoré najčastejšie používate. Časť Obľúbené položky je predvolene zapnutá, môžete ju však vypnúť, ak túto funkciu nepoužívate a chcete získať viac miesta na zobrazenie zoznamu poštových priečinkov na navigačnej table.

Keď zapnete alebo vypnete časť Obľúbené položky, nepridajú sa ani sa neodstránia žiadne priečinky – zmení sa iba zobrazenie tejto časti na navigačnej table. Tento krok taktiež nemá vplyv na priečinky v zozname hlavných priečinkov.

  • V časti Pošta na karte Zobraziť v skupine Rozloženie kliknite na navigačnú tablu a potom kliknite na položku Obľúbené položky.
    Ponuka navigačnej tably

Ak vypnete časť Obľúbené položky a potom ju znova zapnete, zobrazia sa rovnaké priečinky.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Outlook 2010