Kde ukladá program Microsoft Outlook 2010 osobné informácie a konfigurácie?

Nasleduje zoznam umiestnení, do ktorých sa ukladajú informácie programu Microsoft Outlook 2010.

Vaša konfigurácia nemusí zahŕňať všetky nasledujúce súbory. Niektoré súbory sa vytvoria len po prispôsobení funkcií programu Outlook.

ZobraziťNemôžem nájsť priečinky uvedené v tomto článku

Niektoré priečinky môžu byť skryté. Ak chcete zobraziť skryté priečinky v systéme Windows, postupujte nasledovne:

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
  2. Otvorte položku Možnosti priečinka.

Ak chcete vyhľadať položku Možnosti priečinka, do poľa hľadania v hornej časti okna zadajte text Možnosti priečinka. V ovládacom paneli v systéme Windows XP zadajte text Možnosti priečinka d poľa Adresa.

  1. Na karte Zobrazenie začiarknite v časti Rozšírené nastavenie pod položkou Súbory a priečinky a položkou Skryté súbory a priečinky políčko Zobrazenie skrytých súborov a priečinkov.

Údajový súbor programu Outlook (.pst)

Údajový súbor programu Outlook (.pst) (údajový súbor programu Outlook (.pst): údajový súbor, v ktorom sa uchovávajú správy a ostatné položky v počítači. Súbor .pst možno určiť ako predvolené miesto na doručovanie e-mailových správ. Tento súbor možno použiť aj na usporiadanie a zálohovanie položiek za účelom zabezpečenia.) obsahuje e-mailové správy, kalendáre, kontakty úlohy a poznámky. Ak chcete pracovať s položkami v súbore .pst, musíte použiť program Outlook.

Pri archivovaní informácií programu Outlook sa položky ukladajú do súborov .pst.

 Poznámka.   Kontá Microsoft Exchange Server ukladajú informácie na poštovom serveri. Na používanie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou (režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou: uloženie kópie poštovej schránky konta programu Exchange Server v počítači do údajového súboru programu Outlook (.ost) v režime offline. Táto kópia poskytuje rýchly prístup k údajom (aj počas práce v režime offline) a synchronizuje sa s poštovým serverom.) alebo na prácu offline sa položky ukladajú do údajového súboru offline programu Outlook (.ost) (údajový súbor programu Outlook (.ost) v režime offline: súbor na pevnom disku, ktorý obsahuje kópiu e-mailových správ a položiek programu Outlook. Tento súbor sa synchronizuje s informáciami uloženými na poštovom serveri alebo na serveri Exchange. Údajový súbor programu Outlook v režime offline má príponu .ost.). Ďalšie informácie obsahuje časť Údajové súbory programu Outlook (.ost). V niektorých organizáciách je tiež povolené exportovať a archivovať položky do súboru .pst.

Najrýchlejší spôsob otvorenia priečinka, v ktorom je uložený súbor s údajmi programu Outlook (.pst a .ost), je nasledujúci:

  1. V programe Outlook 2010 kliknite na kartu Súbor.
  2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.
  3. Na karte Údaje kliknite na príslušnú položku a potom kliknite na príkaz Otvoriť umiestnenie priečinka.

Údajové súbory programu Outlook (.pst) vytvorené používaním programu Outlook 2010 sa v počítači ukladajú do priečinka Documents\Outlook Files. V systéme Windows XP sa tieto súbory vytvárajú v priečinku My Documents\Outlook Files.

Po inovácii na program Outlook 2010 v počítači, ktorý už obsahoval súbory s údajmi vytvorené v predchádzajúcich verziách programu Outlook, sa tieto súbory uložia do iného umiestnenia v skrytom priečinku.

Systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Users\používateľ\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Systém Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

 Tip.    Informácie o skrytých priečinkoch v systéme Windows nájdete v Pomoci a technickej podpore pre systém Windows.

Súbor s údajmi programu Outlook (.ost)

Súbor .ost sa synchronizuje s položkami na serveri s programom Microsoft Exchange. Keďže všetky údaje zostávajú na serveri Exchange, môžete tento súbor .ost v novom počítači opätovne vytvoriť bez toho, aby ste ho museli zálohovať.

Systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Users\používateľ\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Systém Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Osobný adresár (.pab)

Systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Users\používateľ\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Systém Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

 Poznámka.   Osobné adresáre (.pab) už nie sú podporované programom Outlook 2010. Pri inovácii na program Outlook 2010 sa zobrazí výzva na importovanie súborov .pab do kontaktov. Ak sa rozhodnete súbor .pab neimportovať pri prvom spustení programu Outlook 2010, môžete ho importovať neskôr pomocou príkazu Importovať v zobrazení Microsoft Office Backstage.

Adresáre Offline (.oab)

Adresár offline (.oab) používajú kontá Microsoft Exchange Server. Adresár obsahuje informácie, ako sú napríklad mená, e-mailové adresy, tituly a sídla kancelárií, pochádzajúce z globálneho zoznamu adries (GZA) (globálny zoznam adries: adresár obsahujúci e-mailové adresy všetkých používateľov, skupín a distribučných zoznamov v organizácii. Tento adresár vytvára a spravuje správca. Môže obsahovať i e-mailové adresy verejného priečinka.) na serveri s programom Exchange.

Tento súbor nie je nutné zálohovať ani obnovovať. Tento súbor sa vytvára a aktualizuje automaticky.

Systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Users\používateľ\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Systém Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Nastavenie navigačnej tably (.xml)

Tento súbor obsahuje informácie o obsahu navigačnej tably (navigačná tabla: stĺpec umožňujúci prístup k priečinkom, ktorý sa používa na usporiadanie informácií. Kliknutím na priečinok sa zobrazia položky, ktoré obsahuje. Navigačná tabla obsahuje aj časť Obľúbené priečinky a tlačidlá na prepínanie medzi zobrazeniami Pošta, Kalendár, Úlohy a ďalšími zobrazeniami.).

Systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Users\používateľ\AppData\Roaming\Outlook\názov profilu.xml

Systém Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\Outlook\názov profilu.xml

Registrované rozšírenia programu Microsoft Exchange (.dat)

Systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Users\používateľ\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Systém Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Nástroj Automatické dokončovanie kontaktov programu Outlook

Nástroj Automatické dokončovanie je funkciou, ktorá zobrazuje návrhy mien a e-mailových adries počas ich zadávania. Tieto návrhy sú možnými zhodami s položkami zo zoznamu mien a e-mailových adries, ktoré sa nachádzajú vo vami odoslaných e-mailových správach.

Program Outlook 2010 už neobsahuje súbor nástroja Automatické dokončovanie (.nk2). Položky zoznamu nástroja Automatické dokončovanie sú teraz uložené v poštovej schránke služby Microsoft Exchange Server alebo v súbore s údajmi programu Outlook (.pst) pre konto.

Kontá na serveri Exchange

Ak používate konto na serveri Exchange, nástroj Automatické dokončovanie je uložený vo vašej poštovej schránke na serveri s programom Exchange. To vám umožní používať nástroj Automatické dokončovanie v ľubovoľnom počítači, v ktorom používate program Outlook s kontom na serveri Exchange.

ZobraziťAko zistím, či používam konto servera Microsoft Exchange Server?

Kliknite na kartu Súbor. Kliknite na položku Nastavenie konta a potom kliknite na položku Nastavenie konta. Na karte E-mail je v zozname kont uvedený typ každého konta.

Príklad konta programu Exchange v dialógovom okne Konto – nastavenie


Kontá POP3

Nástroj Automatické dokončovanie je uložený v súbore s údajmi programu Outlook (.pst). Informácie o umiestnení nájdete v časti Súbor s údajmi programu Outlook (.pst).

Kontá IMAP a kontá služby Windows Live Hotmail

Nástroj Automatické dokončovanie je uložený v súbore s údajmi programu Outlook (.pst). Súbory s údajmi programu Outlook (.pst) pre tieto typy kont sa líšia od súborov s údajmi programu Outlook (.pst) v programe Outlook. Tieto súbory sa používajú ako kópie informácií na konte na e-mailovom serveri a nemali by sa premiestňovať ani obnovovať. Keď nakonfigurujete konto IMAP alebo konto služby Windows Live Hotmail v inom profile programu Outlook alebo v inom počítači, vytvorí sa nový súbor s údajmi programu Outlook (.pst). Nástroj Automatické dokončovanie je teda jedinečný v počítači a profile, v ktorom je konto nastavené, a položky sa nezobrazia v žiadnom inom profile alebo počítači, ktorý použijete.

Pravidlá (.rwz)

Systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Users\používateľ\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Systém Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\Outlook

 Poznámka.   Ak ste inovovali na program Outlook 2010 z verzie programu Outlook staršej ako Microsoft Outlook 2002, na pevnom disku počítača môže byť uložený súbor .rwz. Súbor .rwz už nie je potrebný, pretože informácie o pravidlách sa uchovávajú na serveri s programom Microsoft Exchange a v údajovom súbore programu Outlook (.pst) v prípade e-mailových kont POP3 (POP3: protokol, ktorý sa používa na získavanie e-mailových správ z internetového e-mailového servera.) a IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): na rozdiel od internetových e-mailových protokolov, ako je napríklad protokol POP3, ktoré poskytujú iba jeden priečinok doručených správ na serveri, protokol IMAP umožňuje vytvoriť na serveri viaceré priečinky na ukladanie a usporiadanie správ, ku ktorým možno získať prístup z viacerých počítačov.). Tento súbor môžete odstrániť.

Ak používate funkciu Import a export pravidiel, predvolené umiestnenie pre súbory .rwz je priečinok Documents.

Štýly tlače (súbor s názvom Outlprnt bez prípony)

Windows Vista     jednotka:\Users\používateľ\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Systém Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\Outlook

Podpisy (.rtf, .txt, .htm)

Systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Users\používateľ\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

Systém Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\Podpisy

Grafické efekty (.htm)

Systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grafické efekty

64-bitový systém Windows 7 a systém Windows Vista s 32-bitovým programom Outlook 2010     jednotka:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Systém Windows XP     jednotka:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grafické efekty

Vlastné formuláre

Systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Users\používateľ\AppData\Local\Microsoft\Forms

Systém Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Formuláre

Slovník (.dic)

Systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Users\používateľ\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Systém Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\UProof

Šablóny (.oft)

Systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Users\používateľ\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

Systém Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\Šablóny

Nastavenia Odoslať a prijať(.srs)

Systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Users\používateľ\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Systém Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\Outlook

Správa (.msg, .htm, .rtf)

Systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Users\používateľ\Documents

Systém Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Moje dokumenty

 
 
Platí pre:
Outlook 2010