Vytvorenie vyhľadávacieho priečinka

Vyhľadávací priečinok je virtuálnym priečinkom, v ktorom sa zobrazujú všetky e-mailové položky spĺňajúce konkrétne kritériá vyhľadávania. Vyhľadávací priečinok Neprečítaná pošta napríklad umožňuje zobraziť všetky neprečítané správy v jednom priečinku aj v prípade, že správy sú uložené v rôznych priečinkoch.


 Poznámky: 

Pridanie preddefinovaného vyhľadávacieho priečinka

 1. V časti Pošta kliknite na položku Priečinok.
 2. V skupine Nový kliknite na položku Nový vyhľadávací priečinok.

Klávesová skratka    Ak chcete vytvoriť vyhľadávací priečinok, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + P.

 1. V zozname Vybrať vyhľadávací priečinok kliknite na vyhľadávací priečinok, ktorý chcete pridať.
 2. Po zobrazení výzvy zadajte v časti Prispôsobiť vyhľadávací priečinok vyhľadávacie kritériá, ktoré sa majú použiť.
 3. Ak chcete na prehľadávanie vybrať inú poštovú schránku, v časti Prispôsobiť vyhľadávací priečinok kliknite na šípku na poli Hľadať poštu v a potom vyberte poštovú schránku v zozname.

 Tip.    Ak chcete zmeniť kritériá pre vyhľadávací priečinok, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok na navigačnej table, kliknite na položku Prispôsobiť tento vyhľadávací priečinok , kliknite na položku Kritériá a potom zmeňte kritériá. Kritériá vyhľadávacích priečinkov v skupine Pošta na čítanie vrátane priečinkov Doručená pošta , Koncepty alebo Odoslaná pošta sa nedajú zmeniť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vytvorenie vlastného vyhľadávacieho priečinka

 1. V časti Pošta kliknite na položku Priečinok.
 2. V skupine Nový kliknite na položku Nový vyhľadávací priečinok.

Klávesová skratka    Ak chcete vytvoriť vyhľadávací priečinok, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + P.

 1. V zozname Vybrať vyhľadávací priečinok kliknite na položku Vytvoriť vlastný vyhľadávací priečinok.
 2. V časti Prispôsobiť vyhľadávací priečinok kliknite na tlačidlo Vybrať.
 3. Zadajte názov pre vlastný vyhľadávací priečinok.
 4. Kliknite na položku Kritériá a vyberte požadované možnosti.
  • Karta Správy obsahuje kritériá týkajúce sa obsahu alebo vlastností, ako sú odosielateľ, kľúčové slová alebo príjemcovia.
  • Karta Ďalšie možnosti obsahuje kritériá týkajúce sa napríklad dôležitosti, príznakov, príloh alebo kategorizácie správ.
  • Karta Rozšírené umožňuje nastaviť podrobné kritériá. V časti Zadať ďalšie kritériá kliknite na položku Pole, kliknite na požadovaný typ kritéria a potom kliknite na konkrétne kritérium v zozname. Potom v poliach Podmienka a Hodnota kliknite na požadované možnosti a potom kliknite na položku Pridať do zoznamu. Tento postup zopakujte s každým kritériom, ktoré chcete pridať tohto vyhľadávacieho priečinka a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte priečinky, ktoré chcete prehľadať.
 6. Kliknutím na tlačidlo OK zatvoríte všetky otvorené dialógové okná.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Outlook 2013