Vytvorenie súboru na uloženie informácií

Pri používaní programu Microsoft Outlook potrebujete miesto na uchovávanie e-mailových správ, kalendára, úloh a ďalších položiek. Tento ukladací priestor sa nazýva aj súbor s údajmi a umožňuje uchovávanie údajov v počítači.

V tomto článku


Súbory s údajmi programu Outlook

Pri ukladaní položiek v počítači program Outlook používa súbor s údajmi nazývaný súbor osobných priečinkov programu Outlook (.pst) (súbor osobných priečinkov (.pst): údajový súbor, v ktorom sa uchovávajú správy a ostatné položky v počítači. Súbor .pst možno určiť ako predvolené miesto pre doručovanie e-mailových správ. Tento súbor sa môže použiť aj na usporiadanie a zálohovanie položiek za účelom zabezpečenia.). Ak používate konto servera Microsoft Exchange Server, položky sa spravidla doručujú a ukladajú na e-mailový server. Aby ste mohli pracovať so správami dokonca aj vtedy, keď sa nemôžete pripojiť na e-mailový server, program Outlook ponúka priečinky offline, ktoré sú uložené v súbore priečinkov offline (.ost) (súbor priečinkov offline: súbor na pevnom disku, ktorý obsahuje priečinky offline. Súbor priečinkov offline má príponu .ost. Tento súbor možno vytvoriť automaticky pri nastavovaní programu Outlook alebo pri prvom sprístupnení priečinka v režime offline.) v počítači.

Hlavné rozdiely medzi týmito dvoma typmi súborov s údajmi programu Outlook sú:

Keď po prvýkrát spustíte program Outlook, potrebné súbory s údajmi sa vytvoria automaticky. V niektorých prípadoch budete potrebovať vytvoriť ďalšie súbory s údajmi. Napríklad archivované položky možno uložiť v inom súbore formátu .pst. Môžete tiež uchovávať rozličné projekty v ich vlastných súboroch formátu .pst.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vytvorenie súboru .pst vo formáte programu Outlook 2003/Office Outlook 2007

Program Outlook predvolene vytvorí súbor .pst v najnovšom formáte, ktorý podporuje väčšie súbory a kódovanie Unicode. tento formát súborov nemožno prečítať pomocou programov Microsoft Outlook 97, 98, 2000 alebo 2002.

  1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Súbor s údajmi programu Outlook.
  2. Kliknite na položku Súbor osobných priečinkov programu Office Outlook (.pst) a potom kliknite na tlačidlo OK.
  3. V dialógovom okne Vytvoriť alebo otvoriť súbor s údajmi programu Outlook, v okne Názov súboru zadajte názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.
  4. Do poľa Názov v dialógovom okne Vytvorenie osobných priečinkov zadajte názov, pod ktorým sa bude priečinok .pst zobrazovať.

 Poznámka.   Zadanie zobrazovaného názvu vám pomôže rozlišovať rôzne súbory s údajmi programu Outlook v prípade, že pracujete s viac ako jedným súborom .pst. Odporúča sa zadať názov, ktorý je pre vás zmysluplný.

  1. Ak chcete chrániť súbor s údajmi pomocou hesla, v časti Heslo zadajte heslo v textových poliach Heslo a Potvrdenie hesla.

 Poznámka.   Pre zvýšenú bezpečnosť sa pri písaní zobrazia len bodky.


Dialógové okno Vytvorenie osobných priečinkov

Bublina 1 Zadajte názov, ktorý je pre vás zmysluplný.
Bublina 2 Ak chcete, zadajte heslo pre tento súbor s údajmi.
Bublina 3 Ak chcete, môžete začiarknuť políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel, aby sa pri každom otvorení súboru nezobrazovala výzva na zadanie hesla pre súbor s údajmi.

ZobraziťInformácie o hesle

Heslo môže mať dĺžku najviac 15 znakov.

Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých aj veľkých písmen, číslic a symbolov. Slabé heslá tieto prvky nekombinujú. Silné heslo: Y6dh!et5. Slabé heslo: House27. Heslo by malo mať dĺžku 8 alebo viac znakov, ale ešte lepšie je použiť prístupovú frázu s dĺžkou 14 a viac znakov. Ďalšie informácie nájdete v téme Ochrana osobných informácií pomocou silných hesiel (v angličtine).

Je dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho už nedokáže obnoviť. Heslá, ktoré ste si poznačili, uložte na bezpečné miesto vzdialené od informácií, ktoré pomáhajú chrániť.

Ak začiarknete políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel, poznačte si zadané heslo pre prípad, že by ste potrebovali otvoriť súbor .pst v inom počítači. Toto políčko začiarknite iba v prípade, že je vaše používateľské konto v systéme Microsoft Windows zabezpečené heslom a prístup ku kontu máte iba vy.

 Dôležité upozornenie.   Spoločnosť Microsoft, váš poskytovateľ internetových služieb (ISP) (poskytovateľ internetových služieb (ISP): určitá organizácia poskytujúca prístup k Internetu, ktorý umožňuje používanie elektronickej pošty, hovorní alebo webu. Niektorí poskytovatelia internetových služieb pôsobia vo viacerých krajinách a poskytujú prístup na viacerých miestach, kým iní sú obmedzení len na určitý región.) ani správca e-mailu nemajú prístup k vášmu heslu, ani vám nemôžu pomôcť obnoviť obsah súborov .pst, ak zabudnete heslo.

Názov priečinka súvisiaceho so súborom s údajmi sa zobrazí v zozname priečinkov. Zoznam priečinkov zobrazíte kliknutím na položku Zoznam priečinkov v ponuke Prejsť. Predvolený názov priečinka je Osobné priečinky.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vytvorenie súboru .pst vo formáte programov Outlook 97-2002

Ak chcete vytvoriť súbor s údajmi, ktorý je kompatibilný s programami Outlook 97, 98, 2000 alebo 2002, môžete vytvoriť súbor s údajmi vo formáte Súbor osobných priečinkov programu Outlook 97-2002 (.pst). Formát tohto súboru .pst sa zhoduje s formátom, ktorý bol k dispozícii v programoch Outlook 97, 98, 2000 a 2002.

  1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Súbor s údajmi programu Outlook.
  2. Kliknite na formát Súbor osobných priečinkov programu Outlook 97-2002 (.pst) a potom kliknite na tlačidlo OK.
  3. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.
  4. Do poľa Názov zadajte názov, ktorý sa má zobrazovať pre priečinok .pst.
  5. Ak chcete súbor s údajmi chrániť heslom, v časti Heslo zadajte heslo v textových poliach Heslo a Potvrdenie hesla.

 Poznámka.   Pre zvýšenú bezpečnosť sa pri písaní zobrazia len bodky.

ZobraziťInformácie o hesle

Heslo môže mať dĺžku najviac 15 znakov.

Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých aj veľkých písmen, číslic a symbolov. Slabé heslá tieto prvky nekombinujú. Silné heslo: Y6dh!et5. Slabé heslo: House27. Heslo by malo mať dĺžku 8 alebo viac znakov, ale ešte lepšie je použiť prístupovú frázu s dĺžkou 14 a viac znakov. Ďalšie informácie nájdete v téme Ochrana osobných informácií pomocou silných hesiel (v angličtine).

Je dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho už nedokáže obnoviť. Heslá, ktoré ste si poznačili, uložte na bezpečné miesto vzdialené od informácií, ktoré pomáhajú chrániť.

Ak začiarknete políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel, poznačte si zadané heslo pre prípad, že by ste potrebovali otvoriť súbor .pst na inom počítači. Toto políčko začiarknite iba v prípade, že je vaše používateľské konto v systéme Microsoft Windows zabezpečené heslom a prístup ku kontu máte iba vy.

 Dôležité upozornenie.   Spoločnosť Microsoft, váš poskytovateľ internetových služieb (ISP) (poskytovateľ internetových služieb (ISP): určitá organizácia poskytujúca prístup k Internetu, ktorý umožňuje používanie elektronickej pošty, hovorní alebo webu. Niektorí poskytovatelia internetových služieb pôsobia vo viacerých krajinách a poskytujú prístup na viacerých miestach, kým iní sú obmedzení len na určitý región.) ani správca e-mailu nemajú prístup k vášmu heslu, ani vám nemôžu pomôcť obnoviť obsah súborov .pst, ak zabudnete heslo.

Názov priečinka súvisiaceho so súborom s údajmi sa zobrazí v Zozname priečinkov. Zoznam priečinkov zobrazíte kliknutím na položku Zoznam priečinkov v ponuke Prejsť. Predvolený názov priečinka je Osobné priečinky.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Outlook 2007