Vytvorenie rukou napísaného podpisu pre e-mailové správy na počítači Tablet PC

Funkcie písania rukou (písanie rukou: písanie alebo kresba perom alebo myšou.) v programe Microsoft Office 2007 umožňujú pomocou počítača Tablet PC (Tablet PC: počítač so systémom Microsoft Windows XP Tablet PC Edition. Počítač Tablet PC umožňuje písať priamo na obrazovku pomocou špeciálneho pera a používať toto pero na vykonávanie funkcií myši.) a a pera (pero: pero dodávané s počítačom Tablet PC, ktoré spolupracuje s obrazovkou počítača.) vytvoriť rukou napísaný podpis pre e-mailové správy.

Program Microsoft Office Outlook 2007 umožňuje vytvárať prispôsobené e-mailové podpisy obsahujúce text a obrázky. Najprv pridáte rukou napísaný podpis do e-mailového podpisu a potom nakonfigurujete program Outlook tak, aby automaticky pridal daný podpis do odosielaných správ, alebo môžete podpis pridať manuálny vždy, keď je to potrebné.

Čo chcete urobiť?


Krok 1: Vytvorenie podpisu

 1. V otvorenej e-mailovej správe kliknite na karte Správa v skupine Pero na položku Začne písanie rukou.
 2. Pomocou pera napíšte podpis do tela správy.
 3. Na karte Pero kliknite na položku Vybrať objekty a kliknutím vyberte podpis.

 Poznámka.   Ak sa v podpise nachádzajú medzi písmenami alebo slovami medzery, môže byť potrebné vybrať viaceré položky.

 1. Dotknite sa perom obrazovky a podržte ho. Keď sa zobrazí kontextová ponuka, kliknite na položku Kopírovať.
 2. Ponuka Podpis Kliknite mimo vybratého textu, na karte Vložiť v skupine Zahrnúť kliknite na položku Podpis a potom kliknite na položku Podpisy.
 3. Na karte Podpis e-mailu kliknite na tlačidlo Nový.
 4. Zadajte názov podpisu a kliknite na tlačidlo OK.
 5. V poli Upraviť podpis sa dotknite perom obrazovky a podržte ho. Po zobrazení kontextovej ponuky kliknite na položku Prilepiť.
 6. Ak chcete, môžete pridať aj ďalšie prvky, napríklad text, elektronickú vizitku (elektronická vizitka: zobrazenie špecifických informácií o kontakte vo formáte podobnom papierovej vizitke, ktorý možno vložiť do správ.) alebo iné obrázky. Ďalšie informácie o vytváraní podpisov nájdete v článku Vytvorenie a zahrnutie podpisu do odchádzajúcich správ.
 7. Po vytvorení podpisu kliknite na tlačidlo OK.

 Poznámka.   Podpis, ktorý ste práve vytvorili, sa nezobrazí v aktuálne otvorenej správe – musíte ho do nej manuálne vložiť. Ďalšie informácie obsahuje časť „Krok 2: Pridanie podpisu do správ“.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Krok 2: Pridanie podpisu do správ

Môžete nastaviť automatické pridávanie podpisu do odchádzajúcich správ alebo môžete podpis manuálne vložiť v prípade potreby.

  Automatické vkladanie podpisu

  1. . V novej správe na karte Správa v časti Zahrnúť kliknite na položku Podpis a potom na tlačidlo Podpisy.
  2. V časti Vyberte predvolený podpis vyberte v zozname E-mailové konto e-mailové konto, ku ktorému chcete priradiť podpis.
  3. V zozname Nové správy vyberte požadovaný podpis.

.

 1. Ak chcete, aby sa podpis zahrnul do odpovedí na správy a správ posielaných ďalej, vyberte podpis v zozname Odpovede alebo poslania ďalej. Ak to nechcete, vyberte položku nie je.
 2. Kliknite na tlačidlo OK.

  Manuálne vloženie podpisu

 • . V novej správe kliknite na karte Správa v skupine Zahrnúť na tlačidlo Podpis a vyberte požadovaný podpis.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Outlook 2007