Vytvorenie e-mailovej správy

  1. Na karte Domov kliknite v skupine Nové na položku Nový e-mail.

Klávesová skratka  Ak chcete vytvoriť e-mailovú správu v ľubovoľnom priečinku programu Outlook, stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+M.

  1. Do poľa Predmet napíšte predmet správy.
  2. Zadajte mená alebo adresy príjemcov do poľa Komu, Kópia alebo Skrytá (polia Komu, Kópia a Skrytá: správa sa odosiela príjemcom uvedeným v poli Komu. Správu dostanú tiež príjemcovia uvedení v poliach Kópia a Skrytá, mená príjemcov uvedených v poli Skrytá však nie sú viditeľné pre ostatných príjemcov.). Viacerých príjemcov oddeľte bodkočiarkou.

Ak chcete pridať mená príjemcov z adresára, kliknite na tlačidlo Komu, Kópia alebo Skrytá a potom kliknite na požadované mená.

ZobraziťPole Skrytá (Skrytá: po pridaní mena príjemcu do tohto poľa v správe sa príjemcovi odošle kópia správy, ale meno tohto príjemcu sa nezobrazí ostatným príjemcom správy.) nie je zobrazené. Ako ho zobrazím?

Ak chcete zobraziť pole Skrytá pre túto a všetky nasledujúce správy, na karte Možnosti kliknite v skupine Zobraziť polia na položku Skrytá.


  1. Po dokončení vytvárania správy kliknite na tlačidlo Odoslať.
 
 
Platí pre:
Outlook 2010