Vytvorenie e-mailovej správy

Vytvorenie e-mailovej správy je najčastejšia úloha, ktorú vykonávate v programe Microsoft Outlook. Táto úloha vám ponúka aj najviac možností a konfigurácií zo všetkých funkcií programu Outlook. Nezáleží na tom, aký typ správy vytvárate, či obchodnú alebo osobnú, vždy máte možnosť použiť svoj jedinečný štýl.

Program Microsoft Office Outlook 2007 používa pre e-mailové správy editor, ktorý sa zakladá na programe Microsoft Office Word 2007. Ak chcete získať podrobnejšiu pomoc pre funkcie úprav v tomto editore, spustite program Office Word 2007, stlačte kláves F1 a potom zapnite Pomocníka programu Word.

V tejto téme sa popisujú často používané e-mailové funkcie.

Snímka obrazovky Ak ste pripravení odoslať správu, vedľa položky Komu a Kópia kliknite na tlačidlo Odoslať.
  Vytvorenie novej e-mailovej správy

  Nastavenie možností doručenia

  Zmena vzhľadu správy

  Vloženie alebo pripojenie položiek k správe

  Pridanie sledovania k správe

  Zvýšenie bezpečnosti a ochrany osobných údajov správ

  Kontrola pravopisu a gramatiky, vyhľadávanie v zdrojoch informácií a preklad e-mailovej správy


  Vytvorenie novej e-mailovej správy

  Začnite novú správu.

  1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Poštová správa.

  Klávesová skratka  Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú správu, stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+M.

  1. Do poľa Predmet napíšte predmet správy.

  Pridajte príjemcov

  ZobraziťPole Skrytá chýba

  Ak chcete zapnúť pole Skrytá pre túto a všetky nasledujúce správy, na karte Správy - možnosti v skupine Polia kliknite na položku Zobraziť príjemcov skrytej kópie.

  Ak chcete pridať mená príjemcov z adresára, kliknite na tlačidlo Komu alebo Kópia.

  Na začiatok stránky Na začiatok stránky

  Nastavenie možností doručenia  Priradenie úrovne dôležitosti

  Pre správu môžete nastaviť stupeň dôležitosti, aby sa príjemcom skôr, než položku otvoria, zobrazil v priečinku Doručená pošta indikátor. Nastavenie stupňa dôležitosti príjemcom umožňuje tiež zoradiť správy podľa dôležitosti.

  • Na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na tlačidlo vzhľad tlačidla Vysoká dôležitosť alebo vzhľad tlačidla Nízka dôležitosť.

  Nastavenie dátumu ukončenia platnosti

  Po ukončení platnosti správy zostane hlavička správy viditeľná v priečinkoch programu Outlook s prečiarknutím a správu možno naďalej otvárať.

  1. Na karte Možnosti v skupine Ďalšie možnosti kliknite na spúšťač dialógového okna Správa - možnostiobrázok ikony.
  2. V dialógovom okne Správa - možnosti v časti Možnosti doručenia začiarknite políčko Platnosť skončí po a potom kliknite na dátum a čas.

  Oneskorenie odoslania správy

  Ak používate e-mailové konto programu Microsoft Exchange, môžete zdržať doručenie jednotlivých správ. Bez ohľadu na typ e-mailového konta môže každý používať pravidlá na zdržanie doručenia všetkých správ tým, že ich určitý čas zdrží v priečinku Pošta na odoslanie po kliknutí na položkuOdoslať.

  • Postup pre e-mailové kontá programu Exchange    
   1. Na karte Možnosti v skupine Ďalšie možnosti kliknite na položku Zdržať doručenie.
   2. Kliknite na požadovaný dátum a čas doručenia.

   Poznámka.   Je potrebné, aby ste pri každej správe, ktorú chcete zdržať, klikli na položku Zdržať doručenie. Informácie o zdržaní všetkých správ sú uvedené v nasledujúcej sekcii Všetky e-mailové kontá.

  • Všetky e-mailové kontá    

  Tento postup zdrží všetky správy pre všetky kontá. V Sprievodcovi pravidlami môžete prispôsobiť nastavenia na obmedzenie kritérií, kedy sa má použiť zdržanie.

  1. V hlavnom okne programu Outlook v ponuke Nástroje kliknite na položku Pravidlá a upozornenia.
  2. V dialógovom okne Pravidlá a upozornenia na karte E-mail - pravidlá kliknite na položku Nové pravidlo.
  3. V poli Krok 1: Výber šablóny v skupinovom rámčeku Vytvoriť úplne nové pravidlo kliknite na tlačidlo Skontrolovať správy pri odosielaní a potom kliknite na tlačidlo Ďalšie.
  4. Znova kliknite na tlačidlo Ďalšie, a ak uvidíte správu Toto pravidlo sa bude vzťahovať na každú správu, ktorú odošlete, kliknite na tlačidlo Áno.
  5. V zozname Krok 1: Výber akcií začiarknite políčko Odložiť doručenie o počet minút.
  6. V časti Krok 2: Úprava popisu pravidla (kliknite na podčiarknutú hodnotu) kliknite na prepojenie počet.
  7. Zadajte číslo v rozmedzí 1 a 120 a potom kliknite na tlačidlo OK.
  8. Kliknite na položku Dokončiť a keď sa zobrazí hlásenie Toto pravidlo je pravidlo typu Iba klient, a bude sa vykonávať iba počas činnosti programu Outlook., kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka.   Toto pravidlo zdrží všetky správy, ktoré odosielate, taký počet minút, aký zadáte v kroku 7. Program Outlook musí zostať spustený, aby sa správa dala odoslať po zadanom oneskorení.

  Na začiatok stránky Na začiatok stránky

  Zmena vzhľadu správy  Pridanie farby pozadia, prechodu, textúry, vzorky alebo obrázka

  1. Na karte Správy - možnosti v skupine Motívy kliknite na položku Farba strany.
  2. Kliknite na farbu na palete Farby motívu alebo Štandardné farby. Ak chcete odstrániť farbu, kliknite na položku Žiadna farba.

  Paleta s farbami motívov a štandardnými farbami

  1. Ak chcete pridať prechod, textúru, vzorku alebo obrázok, kliknite na Efekty výplne.
  2. Vyberte požadované možnosti výplne.

   Tip.   Farba prechodu, textúry či vzorky závisí od farby zvolenej v 2. kroku.

  Zmena písma

  V správe môžete zmeniť písmo viacerými spôsobmi:

  • Na karte Správa v skupine Obyčajný text môžete vybrať písmo, veľkosť písma, štýl písma (tučné, kurzíva a podčiarknuté), farbu písma a zvýraznenie textu.
  • Na karte Formát v skupine Písmo môžete vybrať písmo aj veľkosť písma, prírastkovo zväčšiť alebo zmenšiť jeho veľkosť, zmeniť štýl písma (tučné, kurzíva, podčiarknuté, prečiarknuté, dolný a horný index), zmeniť veľké a malé písmená, farbu písma, zvýraznenie textu a odstrániť všetko formátovanie písma.
  • Na miniatúrnom paneli s nástrojmi, ktorý sa zobrazuje, keď vyberiete text, môžete vybrať písmo, prírastkovo zväčšiť alebo zmenšiť jeho veľkosť, vybrať motív, používať funkciu Kopírovať formát, vybrať štýl písma (tučné, kurzíva a podčiarknuté) a zvýrazniť text.

  Miniatúrny panel s nástrojmi

  • Na karte Formát v skupine Štýl môžete vyberať štýly.

   Tip.   Štýly použite na vytvorenie správ s profesionálnym vzhľadom.

  Pridanie grafických prvkov

  Grafickými prvkami môžete upútať pozornosť svojich príjemcov. Grafické prvky môžu zväčšiť veľkosť súboru e-mailovej správy, takže by sa mali používať s mierou. Ak chcete odosielať grafické prvky ako prílohy a nie ako súčasť tela správy, pozrite ďalšiu sekciu Vloženie alebo pripojenie položky k správe. Ak chcete zmeniť vzhľad pozadia správy, pozrite predchádzajúcu sekciu Pridanie farby pozadia, prechodu, textúry, vzorky alebo obrázka.

  • Na karte Vložiť v skupine Ilustráciekliknite na jednu z nasledujúcich položiek:
   • Obrázok zo súboru     Vyhľadajte priečinok, kde je uložený požadovaný obrázok, vyberte obrázok a potom kliknite na príkaz Vložiť. Veľkosť a otočenie obrázka môžete zmeniť pomocou rukovätí obrázka. Ďalšie možnosti obrázka môžete použiť tak, že kliknete pravým tlačidlom na obrázok a potom kliknete na príkaz v kontextovej ponuke.
   • Grafika SmartArt     Zvoľte rozloženie grafiky SmartArt a potom kliknite na tlačidlo OK. Kliknite na grafiku SmartArt, ak chcete pridať text. Ďalšie možnosti môžete použiť tak, že kliknete pravým tlačidlom na grafiku SmartArt a potom na príkaz v kontextovej ponuke.

  Ďalšie informácie o používaní grafiky SmartArt nájdete v téme Vytvorenie grafiky SmartArt.

  • Graf     Zvoľte typ grafu a potom kliknite na tlačidlo OK. V pracovnom hárku programu Microsoft Office Excel 2007, ktorý sa zobrazí, zadajte údaje pre graf. V ponuke Súbor kliknite na položku Zavrieť. Ďalšie možnosti grafu môžete použiť tak, že kliknete pravým tlačidlom na graf a potom na príkaz v kontextovej ponuke.
  • Tvary     Kliknite na tvar. Ďalšie možnosti tvarov môžete použiť tak, že kliknete pravým tlačidlom na tvar a potom na príkaz v kontextovej ponuke.
  • Ak chcete vložiť objekt WordArt, v ponuke Vložiť v skupine Text kliknite na položku WordArt.

  Pridanie číslovaného zoznamu alebo zoznamu s odrážkami

  1. Ak chcete začať zoznam s odrážkami, napíšte * (hviezdičku), alebo napíšte číslicu 1., ak chcete začať očíslovaný zoznam. Potom stlačte medzerník alebo kláves TAB.
  2. Napíšte ľubovoľný text.
  3. Stlačte kláves ENTER a pridajte ďalšiu položku zoznamu.

  Program Outlook automaticky vloží nasledujúcu odrážku alebo číslo.

  1. Zoznam dokončite stlačením klávesu ENTER dvakrát alebo stlačením klávesu BACKSPACE odstráňte poslednú odrážky alebo číslo zoznamu.

  Pridanie tabuľky

  Tabuľka sa skladá z riadkov a stĺpcov buniek, ktoré je možné naplniť textom alebo grafikou. Tabuľky sa často používajú na usporiadanie a prezentovanie informácií.

  Tabuľka na poskytovanie informácií v mriežkovom formáte

  Tabuľky môžete použiť aj na vytvorenie zaujímavých rozložení strán alebo na vytvorenie textu, grafických prvkov a rozšírených rozložení tabuliek.

  Rozloženie stránky vytvorené pomocou tabuliek

  1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť tabuľku.
  2. Na karte Vložiť v skupine Tabuľka kliknite na položku Tabuľka.
  3. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:
   • Ukážte na položku Rýchle tabuľky a potom kliknite na príslušnú tabuľku. Údaje v tabuľke nahraďte požadovanými údajmi.
   • Kliknite na mriežku tabuľky na určenie počtu riadkov a stĺpcov za účelom vytvorenia novej prázdnej tabuľky.

  Výber tabuľky

  Pridanie podpisu

  Môžete vytvoriť predvolený podpis, ktorý sa bude pridávať do všetkých odosielaných správ, alebo môžete vložiť podpis manuálne do jednotlivých správ. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Automatické vloženie podpisu    
   1. Na karte Správa v skupine Zahrnúť kliknite na položku Podpis a potom na tlačidlo Podpisy.

   Poznámka.   Možnosti podpísania na karte Správa sú prístupné aj po kliknutí na tlačidlo Odpovedať, Odpovedať všetkým alebo Poslať ďalej v otvorenej správe.

  1. Na karte Podpis e-mailu v zozname Vyberte podpis, ktorý sa má upraviť vyberte požadovaný podpis.
  2. V časti Vyberte predvolený podpis v zozname Nové správy vyberte požadovaný podpis.
  3. Ak chcete vložiť podpis do odpovedí na správy a do správ posielaných ďalej, vyberte podpis zo zoznamu Odpovede alebo poslania ďalej:. Ak nechcete, aby bol v týchto správach podpis, vyberte položku žiadne.
  4. Kliknite na tlačidlo OK.
  5. Ak chcete pridať predvolený podpis do aktuálnej správy, na karte Správa v skupine Zahrnúť kliknite na položku Podpis a potom vyberte podpis.
  • Manuálne vloženie podpisu    
  1. Na karte Správa v skupine Zahrnúť kliknite na položku Podpis a vyberte podpis.

   Poznámka.   Možnosti podpísania na karte Správa sú prístupné aj po kliknutí na tlačidlo Odpovedať, Odpovedať všetkým alebo Poslať ďalej v otvorenej správe.

  Pridanie symbolov, rovníc a vodorovných čiar

  Príkaz Symbol môžete použiť na zadanie nasledovného:

  • symbolov, ktoré nie sú na klávesnici, ako je 1 a ©,
  • špeciálnych znakov, ktoré nie sú na klávesnici, ako je dlhá pomlčka (—) alebo tri bodky (…),
  • znakov vo formáte Unicode.

  Ak používate rozšírené písmo, napríklad Arial alebo Times New Roman, zobrazí sa zoznam Podmnožina. Z tohto zoznamu môžete vyberať z rozšíreného zoznamu dostupných jazykových znakov, vrátane gréckych a ruských písmen (cyrilika), ak sú k dispozícii.

  Príkaz Rovnica vám umožňuje rýchlo zadať zložité rovnice.

  Príkaz Vodorovná čiara umožňuje oddeliť sekcie správy.

  • Na karte Vložiť v skupine Symboly kliknite na položku Rovnica, Symbol alebo Vodorovná čiara.

  Zmena motívu

  Motív je súbor jednotných prvkov návrhu a farebných schém. Pomáha vám jednoducho vytvoriť profesionálne a dobre navrhnuté správy.

  Dokument s použitím motívu Ak pre dokument použijete motív, program Outlook prispôsobí farby pozadia a grafické prvky, telo a štýl nadpisov, zoznamy, vodorovné čiary, farby hypertextových odkazov a okrajov tabuliek. Upravia sa tiež jednoúrovňové a viacúrovňové zoznamy.

  Zmenou motívu môžete rýchlo zmeniť vzhľad týchto prvkov.

  • Na karte Správy - možnosti v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

  Na začiatok stránky Na začiatok stránky

  Vloženie alebo pripojenie položiek k správe  Pridanie príloh

  1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Poštová správa.
  2. Na karte Správa v skupine Zahrnúť kliknite na položku Pripojiť súbor a potom na položku Súbor.

  Pripojenie súboru

  1. Vyhľadajte a vyberte súbor, ktorý chcete priložiť, a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

  Ak sa požadovaný súbor nezobrazuje v príslušnom priečinku, overte, či je vybratá možnosť Všetky súbory (*.*) v poli Súbory typu a či je Prieskumník nastavený tak, aby zobrazoval prípony súborov.

   Dôležité upozornenie.   Program Outlook predvolene blokuje potenciálne nebezpečné prílohy (ako sú súbory typu .bat, .exe, .vbs a .js), ktoré môžu obsahovať vírusy. Ak pripojíte takýto súbor k e-mailovej správe, zobrazí sa otázka, či chcete odoslať potenciálne nebezpečnú prílohu. Ak kliknete na tlačidlo Áno, program Outlook odošle prílohu. Ak kliknete na tlačidlo Nie, môžete potom potenciálne nebezpečnú prílohu odstrániť.

  Upozorňujúce hlásenie o odosielaní potenciálne nebezpečných príloh

   Tip.   Naraz môžete priložiť viaceré súbory tak, že ich vyberiete a presuniete myšou z priečinka v počítači do otvorenej správy v programe Outlook.

  To, kde sa zobrazia prílohy v správe, závisí od formátu, v ktorom vytvárate správu:

  • Ak je formát správy HTML alebo obyčajný text, prílohy sa zobrazia pod poľom Predmet.

  Pole prílohy

  • Ak má správa formát RTF, prílohy sa zobrazujú v tele správy. Hoci sa súbor javí ako vložený do správy, v skutočnosti je to samostatná príloha.

  Príloha v tele správy

  Formát, v ktorom je správa vytvorená, sa zobrazuje v záhlaví okna správy.

  Záhlavie okna nad správou naznačujúce formát

  Vloženie prepojení na iné dokumenty a webové lokality

  Ak chcete vložiť hypertextové prepojenie (hypertextové prepojenie: farebne odlíšený a podčiarknutý text alebo obrázok. Kliknutie na toto prepojenie vám umožňuje prejsť do určitého súboru, na určité miesto v súbore, na webovú stránku na webe alebo na webovú stránku na intranete. Hypertextové prepojenia umožňujú aj prechod do diskusných skupín a na lokality Gopher, Telnet alebo FTP.), použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Vložte z príkazu Hypertextové prepojenie.
   • Na karte Vložiť v skupine Odkazy kliknite na položku Hypertextové prepojenie.
  • Hypertextové prepojenie zadajte do položky.

  Systém Microsoft Windows podporuje dlhé názvy súborov vrátane medzier. Ak však do e-mailovej správy zahrniete prepojenie na názov súboru s medzerami, program Microsoft Outlook skráti prepojenie pri prvej medzere. Ak sa táto medzera nachádza v sieťovej ceste alebo v umiestnení súboru, prepojenie sa ukončí na danom mieste.

  Ak do základnej časti správy zadáte napríklad prepojenie \\zdieľaný_priečinok\Vyúčtovanie výdavkov za február.xls, program Outlook skonvertuje na prepojenie len prvú časť textu, ako to uvádza nasledovný príklad:

  \\zdieľaný_priečinok\Vyúčtovanie

  Toto nie je platné prepojenie na súbor.

  Ak chcete v texte prepojenia zachovať medzery, použite začiatočnú a koncovú šípku, ako to uvádza nasledujúci príklad:

  <\\zdieľaný_priečinok\Vyúčtovanie výdavkov za február.xls> or <http://www.contoso.com/finance/Vyúčtovanie výdavkov za február.xls>

  Program Outlook zahrnie medzi šípky celý text prepojenia, takže príjemca bude mať k dispozícii celé prepojenie na požadovaný súbor.

  • Hypertextové prepojenie presuňte do položky.

  Zahrnutie elektronickej vizitky

  Elektronická vizitka Elektronické vizitky uľahčujú zdieľanie kontaktných informácií. Dajú sa rýchlo vložiť do posielaných správ a prijímateľ ich okamžite rozpozná. Môžete posielať podnikové vizitky, alebo osobné vizitky, ktoré prispôsobíte. Prípadne môžete poslať kontaktné informácie inej osoby vo forme elektronickej vizitky. Vizitky môžete posielať ďalej. V každom prípade pri správach vo formáte HTML dostane osoba, ktorá správu prijme, viditeľný identifikátor, ktorý sa dá rýchlo uložiť ako kontakt.

  Ďalšie informácie o elektronických vizitkách nájdete v téme Vytvorenie elektronických vizitiek.

  1. Na table Správa v skupine Zahrnúť kliknite na položku Vizitka a potom kliknite na meno v zozname.
  2. Ak sa nezobrazuje požadované meno, kliknite na položku Iné vizitky, kliknite na meno v zozname Zaradené ako a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámky: 

  • Ponuka Vizitka zobrazuje posledných 10 mien kontaktov, ktoré boli vložené do správ ako elektronické vizitky.
  • Do správy možno vložiť viaceré elektronické vizitky.
  • Ak chcete zobraziť rozdiely medzi duplicitnými menami v ponuke Vizitka, kliknite na položku Iné vizitky. V dialógovom okne Vloženie vizitky sa zobrazia ďalšie informácie vrátane ukážky vizitky.
  • Ak presuniete vizitku zo zobrazenia Vizitky do novej správy, pri odoslaní správy sa zahrnie iba súbor .vcf. Tento priložený súbor .vcf otvorí formulár kontaktu so všetkými informáciami, ktoré môžu príjemcovia uložiť do zoznamov kontaktov. Ak príjemca používa program Office Outlook 2007, elektronická vizitka sa zobrazuje vo formulári kontaktu.

  Na začiatok stránky Na začiatok stránky

  Pridanie sledovania do správy  Nastavenie príznaku správy

  E-mailové správy s príznakmi vám pomáhajú lepšie spravovať poštu. Správy s príznakmi vytvárajú položky s úlohami buď iba pre vás, alebo pre vás a príjemcov e-mailovej správy. Môžete napríklad nastaviť príznak e-mailovej správy, ktorý vyžaduje potrebné informácie k určitému dátumu. Keď príjemca prijíma správu, spolu s ňou sa zobrazí aj príznak a správa sa zobrazí v informačnom paneli v table na čítanie a v hornej časti správy, keď je otvorená v programe Outlook.

  Správa, ktorá je nastavená s príznakom pre vás, vám môže pomôcť sledovať, kto odpovedal na správu. V predchádzajúcom scenári ste odoslali e-mailovú správu s príznakom, ktorá vyžaduje informácie k určitému dátumu. Nastavením príznaku správy aj pre vás budete upozornení na skontrolovanie odpovedí. Program Outlook vám môže pomôcť dokonca automaticky nájsť odpovede na pôvodnú správu s príznakom.

  1. Na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať a potom vyberte koncový dátum spracovania alebo kliknite na položku Vlastné.
  2. Ak chcete pripomenutie na správu s príznakom, na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať a potom na položku Pridať pripomenutie. Ak chcete, môžete zmeniť dátum a čas pripomenutia.
  3. Ak chcete, môžete zahrnúť príznak k príjemcom, takže budú upozornení na konečný termín. Na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať a potom na položku Príznak pre príjemcov. Ak chcete zahrnúť pripomenutie príjemcovi o tejto správe s príznakom, začiarknite políčko Pripomenutie a potom, ak je to nevyhnutné, zmeňte dátum a čas.

  Pridanie hlasovacích pravidiel

  Táto funkcia vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 alebo Exchange Server 2007. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva server Microsoft Exchange. Ďalšie informácie o kontách na serveri Microsoft Exchange a spôsobe určenia verzie servera Exchange, ku ktorému sa vaše konto pripája, získate po kliknutí na prepojenia uvedené v časti Pozrite tiež.

  V programe Microsoft Outlook môžete hlasovanie vytvoriť jednoducho pomocou hlasovacích tlačidiel v e-mailovej správe.

  1. Na karte Správy - možnosti v skupine Formát kliknite na položku Použiť hlasovacie tlačidlá.
  2. Kliknite na jednu z nasledovných položiek:
   • Áno;Nie     Keď vám stačí iba odpoveď Áno alebo Nie, toto je dobrý spôsob, ako spraviť rýchle hlasovanie.
   • Áno;Nie;Možno     Ak nechcete obmedziť výber odpovedí iba na Áno a Nie, táto možnosť hlasovania ponúka alternatívnu odpoveď.
   • Vlastné     Kliknutím na tento príkaz môžete vytvoriť vlastné názvy hlasovacích tlačidiel. Môžete kolegov napríklad požiadať, aby zvolili spomedzi troch dní týždňa deň, kedy by sa mala konať pravidelná týždenná schôdza personálu.
    1. Keď sa zobrazí dialógové okno Možnosti správy, v časti Možnosti hlasovania a sledovania začiarknite políčko Použiť hlasovacie tlačidlá.
    2. Vyberte a odstráňte predvolené názvy tlačidiel a potom zadajte požadovaný text. Názvy tlačidiel oddeľte bodkočiarkou.

  Dialógové okno Správa - možnosti

  Získanie potvrdenia o doručení alebo o prečítaní

  Potvrdenie o doručení informuje, že e-mailová správa bola doručená do poštovej schránky príjemcu, no nie o tom, že ju príjemca videl alebo prečítal. Potvrdenie o prečítaní informuje o tom, že správa bola otvorená. V oboch prípadoch prijmete upozornenie na doručenie resp. prečítanie správy. Obsahy upozornení na správy sa potom automaticky zaznamenajú v pôvodnej správe v priečinku Odoslané položky.

  Nespoliehajte sa však výlučne na tieto potvrdenia. Prijímateľ správy môže určiť, či sa požaduje potvrdenie o prečítaní, môže ho odmietnuť odoslať. Ak sa správa zobrazí iba v table na čítanie, potvrdenie o prečítaní sa nemusí odoslať. Okrem toho príjemcov e-mailový program nemusí podporovať potvrdenia o prečítaní.

  1. V správe kliknite na tlačidlo Možnosti.
  2. V časti okna Možnosti hlasovania a sledovania začiarknite políčko Vyžadovať potvrdenie o doručení tejto správy, prípadne políčko Vyžadovať potvrdenie o prečítaní tejto správy.

  Informácie o tom, ako zapnúť tieto možnosti pre všetky odosielané e-mailové správy, nájdete v téme Prijímanie upozornení na doručenie alebo prečítanie správy.

  Na začiatok stránky Na začiatok stránky

  Zvýšenie zabezpečenia a ochrany osobných údajov správ  Digitálne podpisovanie správ

  Skôr ako digitálne podpíšete e-mailovú správu, musíte mať digitálny certifikát alebo digitálne identifikačné číslo. Ďalšie informácie o digitálnych identifikačných číslach nájdete v téme Získanie digitálneho identifikačného čísla.

  • Na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na tlačidlo Podpísaťvzhľad tlačidla.

  Zašifrovanie správy

  Šifrovanie e-mailových správ v programe Office Outlook 2007 umožňuje chrániť osobné údaje správy konverziou obyčajného a čitateľného textu alebo nezašifrovaného textu na zašifrovaný text. Správu môže dešifrovať len príjemca s  osobným kľúčom (osobný kľúč: utajený kľúč uložený v počítači odosielateľa, ktorý odosielateľ používa na digitálne podpisovanie správ pre príjemcov a na odšifrovanie (odomknutie) správ od príjemcov. Osobné kľúče by mali byť chránené heslom.), ktorý zodpovedá verejnému kľúču (verejný kľúč: kľúč, ktorý odosielateľ poskytne príjemcovi, aby príjemca mohol overiť podpis odosielateľa a potvrdiť, že správa nebola zmenená. Príjemcovia používajú verejný kľúč tiež na zašifrovanie (uzamknutie) e-mailových správ odosielateľovi.) použitému na zašifrovanie správy.

  Ďalšie informácie o šifrovaní správ nájdete v téme Šifrovanie e-mailových správ.

  • Na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na tlačidlo Šifrovanievzhľad tlačidla.

  Kontrola činnosti, ktorú môže vykonať príjemca so správou

  Správa prístupových práv k informáciám v systéme produktov Microsoft Office 2007 umožňuje jednotlivcom určiť povolenia pre prístup k dokumentom a e-mailovým správam. Tým sa zabráni neoprávnenému tlačeniu, distribúcii alebo kopírovaniu dôverných informácií. Ak túto funkciu použijete na obmedzenie povolenia pre dokument alebo správu, obmedzený prístup a používanie budú platiť bez ohľadu na to, kde sa informácie nachádzajú, pretože povolenie na prístup k e-mailovej správe alebo dokumentu je uložené v samotnom súbore.

  Ďalšie informácie o prístupových právach k informáciám nájdete v téme Obmedzenie povolenia na prístup k dôverným informáciám v e-mailových správach.

  • Na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na tlačidlo Povolenievzhľad tlačidla.

  Na začiatok stránky Na začiatok stránky

  Kontrola pravopisu a gramatiky, vyhľadávanie v zdrojoch informácií a preklad e-mailovej správy  Kontrola pravopisu alebo gramatiky

  Program Outlook predvolene automaticky kontroluje pravopis a gramatiku pri písaní, pričom možné pravopisné chyby podčiarkuje červenou vlnovkou a možné gramatické chyby zelenou vlnovkou.

  Ak chcete skontrolovať všetky chyby, keď dokončíte vytváranie správy, vykonajte nasledujúce:

  • Na karte Formát v skupine Kontrola pravopisu a gramatiky kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky a potom kliknite na položku Pravopis a gramatika.

   Poznámka.   Ak zadáte slovo nesprávne, ale výsledkom nie je pravopisná chyba (napríklad napíšete „bez“ namiesto „bež“ alebo „mať“ namiesto „masť“), pri kontrole pravopisu sa tieto slová neoznačia.

  Vyhľadávanie v zdrojoch informácií online

  Pri používaní informačných služieb môžete upraviť rozsah vyhľadávania tak, aby zahŕňal buď viaceré zdroje, alebo iba jeden požadovaný. Výsledky z viacerých zdrojov sa zobrazujú v usporiadanej štruktúre tak, aby ste si mohli informácie rýchlo prezrieť, čo prispieva k vašej produktivite. Môžete tiež navigovať medzi pracovnými tablami Zdroje informácií v rôznych programoch balíka Microsoft Office, verzia 2007 bez toho, aby ste prišli o nastavenia alebo výsledky vyhľadávania v ktoromkoľvek programe.

  1. Vyberte termín, ktorý chcete vyhľadať.
  2. Na karte Formát v skupine Kontrola pravopisu a gramatiky kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky a potom kliknite na položku Zdroje informácií.

  Preklad textu

  Môžete použiť dvojjazyčné slovníky na vyhľadanie jednotlivých slov alebo krátkych slovných spojení v slovníku iného jazyka alebo môžete získať základný preklad slov, spojení alebo celého dokumentu pomocou strojového prekladu na webe. Využitím partnerov spoločnosti Microsoft môžete získať profesionálny preklad obsahu. Poplatky a dostupnosť sa pri profesionálnych prekladoch líšia. Podrobnosti o preklade získate, keď použijete funkciu Preklad.

  1. Vyberte text.

   Tip.   Ak chcete vybrať celú správu, kliknite na telo správy a potom stlačte klávesy CTRL+A.

  1. Na karte Formát v skupine Kontrola pravopisu a gramatiky kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky a potom kliknite na položku Preložiť.

  Na začiatok stránky Na začiatok stránky

   
   
  Platí pre:
  Outlook 2007