Vytvorenie a zahrnutie podpisu do odchádzajúcich správ

Elektronická vizitka Pre svoje e-mailové správy môžete vytvoriť prispôsobené podpisy pozostávajúce z textu, obrázkov, vašej elektronickej vizitky (elektronická vizitka: zobrazenie špecifických informácií o kontakte vo formáte podobnom papierovej vizitke, ktorý možno vložiť do správ.), loga alebo dokonca obrázka vášho rukou napísaného podpisu.

Počet podpisov nie je obmedzený. Program Microsoft Office Outlook môžete tiež nakonfigurovať tak, aby automaticky pridal podpis do odchádzajúcich správ, alebo môžete podpis manuálne pridať vždy, keď je to potrebné.

Čo chcete urobiť?


Vytvorenie podpisu

 1. Otvorte túto ponuku s podpismi V novej správe na karte Správa v časti Zahrnúť kliknite na položku Podpis a potom na tlačidlo Podpisy.
 2. Na karte Podpis e-mailu kliknite na položku Nový.
 3. Zadajte názov pre podpis a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Do okna Úprava podpisu zadajte text, ktorý chcete mať vo svojom podpise.

Vytvorenie nového podpisu

 1. Ak chcete text formátovať, vyberte ho a potom použite tlačidlá štýlov a formátovania na výber požadovaných možností.

 Poznámky: 

ZobraziťĎalšie informácie o rôznych formátoch správ

Program Microsoft Office Outlook 2007 podporuje tri formáty správ:

 • Obyčajný text.     Tento formát je zrozumiteľný pre všetky e-mailové aplikácie. Program Outlook môžete nastaviť tak, aby všetky prijaté správy otváral iba vo formáte obyčajného textu. Obyčajný text nepodporuje tučné alebo farebné písmo, kurzívu ani iné formátovanie textu. Nepodporuje ani zobrazovanie obrázkov priamo v tele správy, aj keď obrázky môžete zahrnúť ako prílohy.
 • RTF.     Formát RTF môžete používať pri odosielaní správ v rámci organizácie, v ktorej sa používa program Microsoft Exchange, spoločnosť Microsoft však odporúča používať formát HTML. Formát RTF podporuje formátovanie textu, vrátane odrážok, zarovnania a prepojených objektov. Správy vo formáte RTF program Outlook v predvolenom nastavení konvertuje na formát HTML pri ich odoslaní príjemcom na Internete, čo umožňuje zachovať formátovanie správy a prijať prílohy. Program Outlook takisto automaticky formátuje žiadosti o schôdzku a úlohu a správy s hlasovacími tlačidlami, vďaka čomu možno tieto položky odoslať v požadovanom formáte prostredníctvom Internetu iným používateľom programu Outlook bez ohľadu na predvolený formát správy.
 • HTML.     Tento formát správ je v programe Outlook predvolený. Je to tiež najvhodnejší formát, ktorý môžete použiť, ak chcete vytvoriť správy podobné bežným dokumentom s rôznymi písmami, farbami a odrážkovými zoznamami. Ak v predvolenom nastavení vyberiete jednu z možností, ktoré umožňujú formátovanie (HTML alebo RTF), správa sa odošle vo formáte HTML. Ak použijete formát HTML, zabezpečí to, že príjemcom sa obsah zobrazí v požadovanom formáte.

 Poznámka.   Ak odpovedáte na správu, program Outlook zachová formát pôvodnej správy. Ak však vyberiete možnosť Zobrazovať štandardné e-maily ako obyčajný text, program Outlook vašu odpoveď naformátuje ako obyčajný text. Môžete tiež kliknúť na informačný panel, zmeniť formát správy na formát HTML alebo RTF a potom odpovedať. Ak zmeníte formát správy, formát odpovede bude zodpovedať novému formátu zobrazenia.

Informácie o zmene formátov správ získate v článku Zmena formátu správy na formát HTML, RTF alebo obyčajný text.


 1. Ak chcete do správy pridať okrem textu aj ďalšie prvky, umiestnite kurzor na miesto, na ktorom sa má daný prvok zobraziť, a potom vykonajte niektorý z nasledovných krokov:
Možnosti Postup Poznámky
Pridanie elektronickej vizitky Kliknite na tlačidlo Vizitka a potom kliknite na kontakt v zozname Zaradené ako. Potom kliknite na tlačidlo OK. Jednoduchým pridaním vizitky do podpisu môžete rýchlo a prehľadne pridať požadované kontaktné informácie.
Pridanie hypertextového prepojenia Kliknite na tlačidlo Vložiť hypertextové prepojenie, vyhľadajte hypertextové prepojenie, kliknutím ho vyberte a potom kliknite na tlačidlo OK.
Pridanie obrázka

Kliknite na tlačidlo Obrázok, vyhľadajte obrázok, kliknutím ho vyberte a potom kliknite na tlačidlo OK.

Bežné formáty súborov s obrázkami zahŕňajú formáty .bmp, .gif, .jpg a .png.

Informácie o pridaní obrázka rukou napísaného podpisu získate v nasledovných článkoch:

 1. Po vytvorení podpisu kliknite na tlačidlo OK.

 Poznámka.   Podpis, ktorý ste práve vytvorili alebo upravili, sa nezobrazí v aktuálne otvorenej správe – musíte ho do nej vložiť. Ďalšie informácie získate v časti s názvom „Krok 2: Vloženie podpisu do správy“.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Krok 2: Vloženie podpisu do správy

Môžete nastaviť automatické pridávanie podpisu do odchádzajúcich správ alebo môžete podpis manuálne vložiť v prípade potreby.

 Poznámka.   Do každej e-mailovej správy môžete vložiť iba jeden podpis, nie viaceré. Ak chcete do správy pridať viac informácií, vytvorte jeden podpis so všetkými požadovanými informáciami a uložte ho pod novým názvom.

  Automatické vkladanie podpisu

  1. Ponuka Podpis V novej správe kliknite na karte Správa v skupine Zahrnúť na tlačidlo Podpis a potom kliknite na položku Podpisy.
  2. V časti Vyberte predvolený podpis v zozname E-mailové konto kliknite na e-mailové konto, ku ktorému chcete priradiť podpis.
  3. V zozname Nové správy vyberte požadovaný podpis.

Vyberte podpis, ktorý chcete použiť

 1. Ak chcete vkladať podpis aj do odpovedí na správy a správ posielaných ďalej, vyberte podpis v zozname Odpovede alebo poslania ďalej. Ak to nechcete, vyberte položku žiadne.
 2. Kliknite na tlačidlo OK.

  Manuálne vkladanie podpisu

 1. Vložte požadovaný podpis V novej správe kliknite na karte Správa v skupine Zahrnúť na tlačidlo Podpis a vyberte požadovaný podpis.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zastavenie automatického vkladania podpisu

Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:Zastavenie automatického vkladania podpisu pre všetky nové správy

 1. V novej správe na karte Správa v časti Zahrnúť kliknite na položku Podpis a potom na tlačidlo Podpisy.

 Poznámka.   Možnosti podpísania na karte Správa sú prístupné aj po kliknutí na tlačidlo Odpovedať, Odpovedať všetkým alebo Poslať ďalej v otvorenej správe.

 1. Na karte Podpis e-mailu v časti Vyberte predvolený podpis v zozname Nové správy vyberte položku žiadne.
 2. Kliknite na tlačidlo OK.
 3. Ak chcete odstrániť podpis z momentálne otvorenej správy, musíte ho odstrániť manuálne. Vyberte podpis a stlačte tlačidlo DELETE.

Podpis sa nezobrazí v žiadnych nových správach, ktoré v budúcnosti otvoríte.


Zastavenie automatického vkladania podpisu pre odpovede na správy alebo správy posielané ďalej

 1. V novej správe na karte Správa v časti Zahrnúť kliknite na položku Podpis a potom na tlačidlo Podpisy.

 Poznámka.   Možnosti podpísania na karte Správa sú prístupné aj po kliknutí na tlačidlo Odpovedať, Odpovedať všetkým alebo Poslať ďalej v otvorenej správe.

 1. Na karte Podpis e-mailu v časti Vyberte predvolený podpis v zozname Odpovede alebo poslania ďalej vyberte položku žiadne.
 2. Kliknite na tlačidlo OK.
 3. Ak chcete odstrániť podpis z momentálne otvorenej správy, musíte ho odstrániť manuálne. Vyberte podpis a stlačte tlačidlo DELETE.

Podpis sa nezobrazí v žiadnych nových správach, ktoré v budúcnosti otvoríte.


Odstránenie automatického podpisu z jednej správy

 • V tele správy vyberte podpis a stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Outlook 2007