Vytvorenie a pridanie podpisu do e-mailovej správy

Do svojich e-mailových správ môžete vytvoriť prispôsobené podpisy pozostávajúce z textu, obrázkov, elektronickej vizitky (elektronická vizitka: zobrazenie špecifických informácií o kontakte vo formáte podobnom papierovej vizitke, ktorý možno vložiť do správ.), loga alebo dokonca obrázka vášho rukou písaného podpisu.


 Poznámky: 

Vytvorenie podpisu

 1. Na karte Domov kliknite na položku Nový e-mail.
 2. Kliknite na kartu Správa.
 3. V skupine Zahrnúť kliknite na položku Podpis a potom na položku Podpisy.
 4. Na karte Podpis e-mailu kliknite na položku Nový.
 5. Zadajte názov podpisu a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Do okna Upraviť podpis zadajte text, ktorý chcete mať vo svojom podpise.
 7. Ak chcete text formátovať, vyberte ho a potom použite tlačidlá štýlov a formátovania na výber požadovaných možností.
 8. Ak chcete pridať okrem textu aj ďalšie prvky, kliknite na miesto, kde sa má daný prvok zobraziť, a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
Možnosti Zaujíma ma
Pridanie elektronickej vizitky Kliknite na tlačidlo Vizitka a potom na kontakt v zozname Zaradené ako a následne na tlačidlo OK.
Pridanie hypertextového prepojenia Kliknite na položku Vložiť hypertextové prepojenie , zadajte adresu prepojenia alebo vyhľadajte hypertextové prepojenie, kliknutím ho vyberte a potom kliknite na tlačidlo OK.
Pridanie obrázka Kliknite na položku Vložiť obrázok, vyhľadajte obrázok, kliknutím ho vyberte a potom kliknite na tlačidlo OK. Medzi bežné formáty súborov s obrázkami patria formáty .bmp, .gif, .jpg a .png.
 1. Vytváranie podpisu ukončíte kliknutím na tlačidlo OK.

 Poznámka.    Podpis, ktorý ste práve vytvorili alebo zmenili, sa nezobrazí v aktuálne otvorenej správe – je ho do nej potrebné vložiť.

Pridanie podpisu do správ

Podpisy sa môžu pridávať automaticky do všetkých odchádzajúcich správ alebo môžete vybrať správy, ktoré majú obsahovať podpis.

Nastavenie automatického zobrazenia podpisu v každom odoslanom e-maile

 1. Na karte Domov kliknite na položku Nový e-mail.
 2. Kliknite na kartu Správa.
 3. V skupine Zahrnúť kliknite na položku Podpis a potom na položku Podpisy.
 4. V časti Vyberte predvolený podpis v zozname E-mailové konto kliknite na e-mailové konto, ku ktorému chcete priradiť podpis.
 5. V zozname Nové správy vyberte podpis, ktorý chcete použiť.
 6. Ak chcete vkladať podpis aj do odpovedí na správy a do preposielaných správ, vyberte podpis v zozname Odpovede alebo preposlania. V opačnom prípade vyberte položku (žiadne).

Manuálne vkladanie podpisu

 1. V novej e-mailovej správe kliknite na kartu Správa.
 2. V skupine Zahrnúť kliknite na položku Podpis a potom na požadovaný podpis.

 Tip.    Ak chcete odstrániť podpis z otvorenej správy, vyberte podpis v tele správy a potom stlačte kláves Delete.

 
 
Platí pre:
Outlook 2013