Vytváranie podpisov obsahujúcich obrázky alebo logá

Vzťahuje sa na
Microsoft Office Outlook® 2003

Podpis v e-mailovej správe pozostáva z textu a obrázkov, ktoré sa pridávajú na koniec odosielanej správy. Pre rôznych prijímateľov správ je možné vytvoriť vlastné podpisy. V podpise pre priateľov a rodinu môžete napríklad použiť svoje krstné meno a v podpise pre obchodných partnerov celé meno spolu s poštovou a e-mailovou adresou. Podpis môžete používať aj na pridávanie štandardného textu, napríklad textu, v ktorom ostatným vysvetlíte, ako majú odpovedať na vaše správy. Pre každé e-mailové konto môžete mať iný podpis.

Ak v predvolenom nastavení použijete voľbu Rozšírené úpravy, do podpisu sa zahrnie kópia každého obrázku.

Vytvorenie podpisu obsahujúceho obrázok alebo logo

Ak chcete odosielať správy s podpisom, ktorý obsahuje obrázok alebo logo, musíte používať program Microsoft Office Word 2003 ako editor e-mailov.

  1. V hlavnom okne programu Outlook kliknite v ponuke Nástroje na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Formát pošty.
  2. V časti Formát správy kliknite v zozname Správy vytvárať v tomto formáte na formát správ, s ktorým chcete používať daný podpis.
  3. V časti Podpis kliknite na tlačidlo Podpisy a potom kliknite na tlačidlo Nový.
  4. Do poľa Zadajte názov nového podpisu zadajte požadovaný názov.
  5. V časti Zvoľte spôsob, ako vytvoriť podpis vyberte požadovanú možnosť.
  6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
  7. Kliknite na tlačidlo Rozšírené úpravy.

Keď sa zobrazí dialógové okno s upozornením, že editor nie je súčasťou programu Microsoft Office Outlook, kliknite na tlačidlo Áno.

  1. Vytvorte požadovaný podpis. Keď budete chcieť vložiť obrázok alebo logo, v ponuke Vložiť ukážte na položku Obrázok a potom kliknite na položku Zo súboru.

 Poznámka.   Ak podpis vytvárate v programe Word, na konci každého riadka textu stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak stlačíte len kláves ENTER, program Outlook vloží podpis tak, že medzi jednotlivými riadkami textu sa budú nachádzať dvojité medzery.

  1. Zatvorte editor pre rozšírené úpravy, pričom nezabudnite uložiť zmeny kliknutím na tlačidlo Áno.
  2. Po vykonaní úprav nového podpisu kliknite na tlačidlo OK.

Po vytvorení podpisu môžete vložiť daný podpis do správy.

 
 
Platí pre:
Outlook 2003