Úvodné informácie o konverzácii

V predvolenom nastavení sú e-mailové správy v priečinku Doručená pošta v programe Microsoft Outlook 2010 zoradené podľa konverzácie. Konverzáciou sú správy s rovnakým predmetom zoskupené do konverzácií, ktoré môžu byť zobrazené ako rozbalené alebo zbalené. To vám umožní rýchlejšie prechádzať e-mailovými správami a vykonávať akcie so správami alebo konverzáciami s menším počtom kliknutí.

Message list arranged by conversations, with a conversation expanded Konverzácie sú v zozname správ (zoznam správ: stredná časť hlavného okna programu Outlook, ktorá zobrazuje obsah vybratého priečinka.) označené ikonou zobrazujúcou viacero položiek. Správy sú v rámci každej konverzácie usporiadané tak, že najnovšia správa je najvyššie. Pri prijatí novej správy sa celá konverzácia v zozname správ posunie na najvyššie miesto. Ak v zozname správ kliknete na hlavičku konverzácie, konverzácia sa zobrazí na table na čítanie (Tabla na čítanie: okno v programe Outlook slúžiace na zobrazenie ukážky položky bez jej otvorenia. Položka sa v table na čítanie zobrazí, keď na ňu kliknete.) tak, že najnovšia správa bude najvyššie.

Ak konverzácia obsahuje neprečítané správy, jej predmet je uvedený tučným písmom a vedľa predmetu sa zobrazuje počet neprečítaných správ. Ak konverzáciu rozbalíte, neprečítané správy budú mať hlavičky uvedené tučným písmom. Rozbalené konverzácie zobrazujú vzťahy medzi správami vrátane odpovedí a súvisiacich správ z iných priečinkov.

Ak na jednu správu príde viac odpovedí, konverzácie sa môžu vetviť do viacerých súvisiacich, avšak oddelených konverzácií. Po kliknutí na konverzáciu sa v každej vetve sa zobrazí najnovšia správa. Kliknutím na jednu z oddelených konverzácií sa na table na čítanie zobrazia správy danej vetvy s najnovšou správou navrchu.

Zobrazenie správ v konverzácii

Zoznam správ zobrazujúci jedinú správu a konverzáciu.

Horná hlavička hlási jedinú správu. Dolná hlavička hlási konverzáciu s dvoma rozdeleniami. Kliknite na šípku v hlavičke správy a zobrazia sa vám všetky správy v konverzácii.
  • Ak chcete rozbaliť alebo otvoriť konverzáciu, kliknite na šípku v hlavičke správy. Ak kliknete na správu v rozbalenej konverzácii, posunie sa na table na čítanie na najvyššiu pozíciu.

 Poznámka.   Konverzácie obsahujú správy z viacerých priečinkov. Napríklad v predvolenom nastavení sa vami odoslané správy ukladajú do priečinka Odoslaná pošta, ale ak rozbalíte konverzáciu, zobrazia sa v konverzácii spolu s prijatými správami.

Rozbalená konverzácia obsahuje vizuálne vetvy spájajúce každú správu s tými, ktoré jej v konverzácii predchádzali. To vám pomôže sledovať oddelené konverzácie.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Spracovanie konverzácie

Spracovanie konverzácií alebo správ v rámci konverzácie je rovnaké ako spracovanie samostatnej správy. Kliknite na hlavičku konverzácie alebo na správu z konverzácie a vyberte niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Odpovedať alebo Odpovedať všetkým     Pri odpovedaní na správu v konverzácii sa odošle odpoveď na správu, ktorá je v table na čítanie zobrazená najvyššie . Ak sa konverzácia rozdelila do viacerých vetiev, kliknite na časť konverzácie, na ktorú chcete odpovedať, a odpoveď sa odošle na najnovšiu správu v tejto vetve.
  • Poslať ďalej     Kliknutím na možnosť Poslať ďalej sa vytvorí nová správa obsahujúca konverzáciu v tele správy tak, ako sa zobrazuje na table na čítanie.
  • Kategorizovať     Môžete kategorizovať celú konverzáciu alebo jednotlivé správy v rámci konverzácie. Ak sa rozhodnete kategorizovať jednu alebo viac individuálnych správ, farby kategórie v hlavičke indikujú, či je konverzácia skomprimovaná alebo zatvorená.

Označením hlavičky konverzácie kategóriou sa nastaví prebiehajúca akcia, ktorá bude kategorizovať ľubovoľné nové správy danej konverzácie.

  • Ignorovať     Konverzácie, ktoré pre vás nie sú dôležité, nemusíte uchovávať v priečinku Doručená pošta. Na karte Domov prejdite do skupiny Odstrániť a kliknite na položku Ignorovať.Všetky predchádzajúce a budúce e-mailové správy vybratej konverzácie budú presunuté priamo do priečinka Odstránené položky.
  • Vyčistiť     Veľkosť konverzácie môžete zmenšiť použitím funkcie Vyčistiť. Na karte Domov prejdite do skupiny Odstrániť, kliknite na položku Vyčistiť a potom kliknite na položku Vyčistiť konverzáciu. Všetky nadbytočné správy, čiže správy, ktoré nie sú neprečítané, neobsahujú príznak, nie sú kategorizované a nie sú najnovšou správou, sa presunú do priečinka Odstránené položky.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vypnutie alebo zapnutie konverzácií

Ak chcete konverzácie vypnúť a vaše poštové priečinky triediť inak - napríklad podľa dátumu - postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  • Na karte Zobraziť v skupine Usporiadanie kliknite na Konverzácie a potom kliknite na značku začiarknutia vedľa položky Zobraziť správy v konverzácii.

Ak chcete konverzácie zapnúť, použite nasledovný postup:

  • Na karte Zobrazenie kliknite v skupine Usporiadanie na položku Konverzácie a potom na položku Zobraziť správy v konverzácii.

Ak chcete vaše nastavenia použiť na ďalšie poštové priečinky, postupujte nasledovne:

  1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Aktuálne zobrazenie na položku Zmeniť zobrazenie a potom kliknite na položku Použiť aktuálne zobrazenie na iné poštové priečinky.
  2. V dialógovom okne Použiť zobrazenie začiarknite políčka priečinkov, na ktoré chcete zobrazenie použiť. Možno bude potrebné kliknúť na šípky vedľa názvov priečinkov, aby sa zobrazili podpriečinky.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Outlook 2010