Určenie verzie servera Microsoft Exchange, ku ktorému sa pripája konto

Niektoré funkcie kont programu Microsoft Exchange závisia od verzie programu Exchange, ku ktorej sa konto pripája. Ako príklad je možné uviesť funkciu Outlook Anywhere, ktorá vyžaduje program Exchange Server, verziu 2003 alebo novšiu.

Ak chcete určiť verziu servera Exchange, ku ktorej sa pripája konto, urobte nasledovné:

  1. Keď je spustený program Microsoft Outlook , stlačte a podržte kláves CTRL a zároveň pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu programu Outlook v oblasti oznámení vpravo na paneli úloh.

Ikona programu Outlook v oblasti oznámení

  1. Kliknite na položku Stav pripojenia.
  2. Premiestnite horizontálny posúvač celkom doprava.

 Poznámka.   Všimnite si číslo, ktoré sa nachádza v záhlaví stĺpca Verzia.

  1. Porovnajte čísla s číslami v nižšie uvedenej tabuľke.
Verzia servera Microsoft Exchange Verzia
Microsoft Exchange Server 2000 verzia 6.0.4417 alebo novšia verzia
Microsoft Exchange Server 2000 SP1 verzia 6.0.4712 alebo novšia verzia
Microsoft Exchange Server 2000 SP2 verzia 6.0.5762 alebo novšia verzia
Microsoft Exchange Server 2000 SP3 verzia 6.0.6249 alebo novšia verzia
Microsoft Exchange Server 2003 verzia 6.5.6944 alebo novšia verzia
Microsoft Exchange Server 2003 SP1 verzia 6.5.7226 alebo novšia verzia
Microsoft Exchange Server 2003 SP2 verzia 6.5.7638 alebo novšia
Microsoft Exchange Server 2007 verzia 8.0.685.24 alebo novšia verzia

 Poznámka.    Program Microsoft Office Outlook 2007 je možné používať s programom Exchange Server, verziou 2000 alebo novšou.

 
 
Platí pre:
Outlook 2007