Udržiavanie počítača v aktualizovanom stave pomocou služby Microsoft Update

Tento článok opisuje funkcie služby Microsoft Update, ktoré je možné použiť na pravidelnú aktualizáciu systému produktov Microsoft Office 2007 a ostatného softvéru spoločnosti Microsoft.

Obsah tohto článku


Čo je služba Microsoft Update?

Služba Microsoft Update je služba spoločnosti Microsoft, ktorá dodáva aktualizácie pre systémy Microsoft Windows, balíky Microsoft Office a iné programy spoločnosti Microsoft.

Ak používate službu Microsoft Update, už nemusíte chodiť na rôzne webové lokality, aby ste získali najnovšie aktualizácie podporovaného softvéru spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie o tom, ktoré produkty sú podporované, nájdete na webovej lokalite Microsoft Update.

 Poznámka.   Ak používate balík Microsoft Office 2000 alebo starší, máte naďalej možnosť získavať aktualizácie z lokality Microsoft Office Downloads.

Aktualizácie často obsahujú softvér na prevzatie, ktorý pomáha udržiavať bezpečnosť počítača.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Výber možností aktualizácie pomocou sprievodu služby Microsoft Update

Sprievodca poskytuje nasledujúce možnosti:

 • Prevziať a nainštalovať aktualizácie dostupné na lokalite Microsoft Update (odporúča sa).     Kliknite na túto možnosť, ak chcete automaticky získavať aktualizácie. Ak si túto možnosť vyberiete, môžete v dialógovom okne Ovládací panel nastaviť, ako a kedy sa budú aktualizácie preberať a inštalovať v počítači.
 • Nechcem používať lokalitu Microsoft Update.    Kliknite na túto možnosť, ak nechcete získavať aktualizácie. Aktuálna konfigurácia nastavenia získavania aktualizácii zostane nezmenená. Ak vyberiete možnosť, že nechcete získavať aktualizácie, môžete premeškať získanie softvéru na prevzatie, ktorý by vám pomohol udržať počítač lepšie zabezpečený.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena nastavenia automatickej aktualizácie na ovládacom paneli

Ktorý operačný systém používate?


Windows Vista

Ak chcete zmeniť nastavenie funkcie Automatická aktualizácia, musíte byť prihlásení ako správca systému Microsoft Windows a potom postupujte nasledovne:

 1. Ukončite všetky programy.
 2. V systéme Windows Vista kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 3. Kliknite na položku Systém a údržba a potom na položku Windows Update.

 Poznámka.   V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Windows Update.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Windows XP

Ak chcete zmeniť nastavenie funkcie Automatická aktualizácia, musíte byť prihlásení ako správca systému Microsoft Windows. Potom postupujte nasledujúcim spôsobom:

 1. Ukončite všetky programy.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart systému Microsoft Windows a potom na položku Ovládací panel.
 3. Kliknite na položku Výkon a údržba, kliknite na položku Systém a potom na kartu Automatické aktualizácie.

 Poznámka.   V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Systém a potom na kartu Automatické aktualizácie.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Kontrola aktualizácií v programe balíka Office, verzia 2007

Ktorý program balíka používate?


Access

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla a potom v spodnej časti dialógového okna kliknite na položku Možnosti programu Access.
 2. Na ľavej table kliknite na položku Prostriedky a potom kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.
 3. Postupujte podľa pokynov uvedených na lokalite Microsoft Update.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla a potom v spodnej časti dialógového okna kliknite na položku Možnosti programu Excel.
 2. Na ľavej table kliknite na položku Prostriedky a potom kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.
 3. Postupujte podľa pokynov uvedených na lokalite Microsoft Update.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

InfoPath

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.
 2. Postupujte podľa pokynov uvedených na lokalite Microsoft Update.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

OneNote

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.
 2. Postupujte podľa pokynov uvedených na lokalite Microsoft Update.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Outlook

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.
 2. Postupujte podľa pokynov uvedených na lokalite Microsoft Update.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla a potom v spodnej časti dialógového okna kliknite na položku Možnosti programu PowerPoint.
 2. Na ľavej table kliknite na položku Prostriedky a potom kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.
 3. Postupujte podľa pokynov uvedených na lokalite Microsoft Update.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Project

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.
 2. Postupujte podľa pokynov uvedených na lokalite Microsoft Update.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Publisher

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.
 2. Postupujte podľa pokynov uvedených na lokalite Microsoft Update.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

SharePoint Designer

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.
 2. Postupujte podľa pokynov uvedených na lokalite Microsoft Update.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.
 2. Postupujte podľa pokynov uvedených na lokalite Microsoft Update.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla a potom v spodnej časti dialógového okna kliknite na položku Možnosti programu Word.
 2. Na ľavej table kliknite na položku Prostriedky a potom kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.
 3. Postupujte podľa pokynov uvedených na lokalite Microsoft Update.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007