Prispôsobenie priečinka Doručená pošta v programe Outlook 2002

Vyhľadávanie dôležitých správ, nastavenie pravidiel pre doručené e-maily alebo prepínanie medzi doručenou poštou a iným priečinkom poštovej schránky si zjednodušíte, ak v programe Microsoft Outlook 2002® použijete panel s nástrojmi Rozšírený. Takto budete mať vždy k dispozícii niekoľko organizačných nástrojov, ktoré vám ušetria čas.

Panel s nástrojmi Rozšírený zobrazíte tak, že v ponuke Zobraziť ukážete na položku Panely s nástrojmi a potom kliknete na položku Rozšírený. Na paneli s nástrojmi máte možnosť vykonávať tieto úlohy:

ZobraziťZmena aktuálneho zobrazenia

Zoznam Aktuálne zobrazenie umožňuje rýchlejšie prepínanie medzi bežne používanými zobrazeniami. V tomto zozname nájdete všetky zobrazenia priečinka Doručená pošta, ktoré sú k dispozícii pri použití príkazu Aktuálne zobrazenie (ponuka Zobraziť).

ZobraziťZoskupenie súvisiacich e-mailov

Pomocou tlačidla Zoskupiť podľa poľa zoskupíte správy v doručenej pošte na základe ľubovoľného poľa hlavičky stĺpca. Môžete napríklad zoskupiť správy podľa odosielateľa, ak chcete vyhľadať konkrétnu správu od vášho šéfa.

Vzhľad tlačidla

ZobraziťTip

Okrem zoskupovania podľa polí môžete správy usporiadať podľa ľubovoľnej hlavičky stĺpca tak, že na hlavičku stĺpca kliknete. Kliknutím na hlavičku stĺpca Prijaté môžete napríklad usporiadať správy podľa dátumu.

ZobraziťZmena zobrazených polí

Tlačidlo Výber polí umožňuje pridávanie a odstraňovanie polí, ktoré sa v doručenej pošte zobrazujú ako hlavičky stĺpcov. Môžete napríklad pridať hlavičku stĺpca pre veľkosť alebo pre všetky osoby, ktoré sú v správe uvedené v riadku Kópia. Hlavičku stĺpca pridáte tak, že pole zo zoznamu Výber polí myšou presuniete do hornej časti priečinka Doručená pošta a umiestnite ju na požadované miesto.

Vzhľad tlačidla Výber polí

ZobraziťAutomatické triedenie e-mailov

Ak na paneli s nástrojmi Rozšírený kliknete na tlačidlo Sprievodca pravidlami, spustí sa Sprievodca pravidlami, v ktorom môžete vytvárať pravidlá pre triedenie e-mailov. Pravidlá umožňujú automatické triedenie prichádzajúcich správ do rôznych priečinkov poštovej schránky ešte pred tým, ako sa zobrazia vo vašej doručenej pošte. Pravidlá môžete použiť aj na presun správ, ktoré sa už nachádzajú v doručenej pošte, do iných priečinkov. A tá najväčšia výhoda, môžete nastaviť pravidlá na odstraňovanie nevyžiadaných správ.

Sprievodca pravidlami

ZobraziťRýchle prepínanie medzi doručenou poštou a ďalšími priečinkami

Tlačidlá Naspäť a Dopredu fungujú rovnako ako vo webovom prehľadávači. Sú užitočné, ak sa často prepínate medzi doručenou poštou a niekoľkými ďalšími priečinkami poštovej schránky. Ak používate veľa priečinkov, pomocou tlačidiel Naspäť a Dopredu sa prepnete rýchlejšie, ako posúvaním v zozname priečinkov a následným kliknutím na príslušný priečinok.

Vzhľad tlačidla Vzhľad tlačidla