Pridanie alebo odstránenie e-mailového konta

E-mailové správy môžete pomocou programu Microsoft Outlook 2010 prijímať a odosielať až po pridaní a nakonfigurovaní e-mailového konta. Ak ste používali staršiu verziu programu Microsoft Outlook na tom istom počítači, na ktorom ste nainštalovali program Outlook 2010, nastavenie kont sa automaticky naimportovalo.

V tomto článku


E-mailové kontá

Program Outlook podporuje kontá Microsoft Exchange, POP3 (POP3: protokol, ktorý sa používa na získavanie e-mailových správ z internetového e-mailového servera.) a IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): na rozdiel od internetových e-mailových protokolov, ako je napríklad protokol POP3, ktoré poskytujú iba jeden priečinok doručených správ na serveri, protokol IMAP umožňuje vytvoriť na serveri viaceré priečinky na ukladanie a usporiadanie správ, ku ktorým možno získať prístup z viacerých počítačov.). Poskytovateľ internetových služieb (poskytovateľ internetových služieb (ISP): určitá organizácia poskytujúca prístup k Internetu, ktorý umožňuje používanie elektronickej pošty, hovorní alebo webu. Niektorí poskytovatelia internetových služieb pôsobia vo viacerých krajinách a poskytujú prístup na viacerých miestach, kým iní sú obmedzení len na určitý región.) alebo správca e-mailov vám môže poskytnúť informácie, ktoré nevyhnutne potrebujete na nastavenie e-mailového konta v programe Outlook.

E-mailové kontá sú obsiahnuté v profile. Profil pozostáva z kont, údajových súborov a nastavení, ktoré určujú, kde sa e-mailové správy ukladajú. Nový profil sa vytvorí automaticky pri prvom spustení programu Outlook. Ďalšie informácie o profiloch nájdete v téme Vytvorenie profilu.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Pridanie e-mailového konta pri prvom spustení programu Outlook 2010

Ak používate program Microsoft Outlook prvýkrát, alebo ak inštalujete program Outlook 2010 na novom počítači, funkcia automatického nastavenia konta sa automaticky spustí a pomôže vám s konfiguráciou nastavení e-mailových kont. Pri takomto nastavení sa požaduje zadanie iba vášho mena, e-mailovej adresy a hesla. Ak sa e-mailové konto nedá automaticky nakonfigurovať, budete musieť zadať požadované informácie manuálne.

 1. Spustite program Outlook.
 2. Po zobrazení výzvy na nakonfigurovanie e-mailového konta kliknite na tlačidlo Áno a potom na tlačidlo Ďalej.
 3. Zadajte svoje meno, e-mailovú adresu a heslo.

Ak zadáte e-mailovú adresu končiacu reťazcom hotmail.com alebo msn.com, musíte na pridanie e-mailového konta použiť doplnok Microsoft Outlook Connector pre službu Windows Live Hotmail. Ďalšie informácie o pridaní tohto typu e-mailových kont nájdete v téme Používanie konta služby Windows Live Hotmail v programe Outlook.

 Poznámka.   Keď je počítač pripojený k sieťovej doméne v organizácii, ktorá používa program Microsoft Exchange, príslušné informácie o pošte sa automaticky vložia. Pole na zadanie hesla sa nezobrazí, pretože sa používa sieťové heslo.

 1. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

Zobrazí sa indikátor priebehu konfigurácie konta. Proces nastavenia môže trvať niekoľko minút.

Po úspešnom pridaní konta môžete pridať ďalšie kontá kliknutím na položku Pridať ďalšie konto.

 1. Ak chcete zatvoriť dialógové okno Pridanie nového konta, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Ak sa e-mailové konto nedá automaticky nakonfigurovať, zobrazí sa výzva na jeho manuálnu konfiguráciu. Ďalšie informácie obsahuje téma Pridanie e-mailového konta pomocou rozšírených nastavení.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Pridanie e-mailového konta v programe Outlook

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 1. Na karte Informácie kliknite v časti Informácie o konte na položku Nastavenie kont.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať konto.
 3. Zadajte svoje meno, e-mailovú adresu a heslo.

Ak zadáte e-mailovú adresu končiacu reťazcom hotmail.com alebo msn.com, musíte na pridanie e-mailového konta použiť doplnok Microsoft Outlook Connector pre službu Windows Live Hotmail. Ďalšie informácie o pridaní tohto typu e-mailových kont nájdete v téme Používanie konta služby Windows Live Hotmail v programe Outlook.

 Poznámka.   Keď je počítač pripojený k sieťovej doméne v organizácii, ktorá používa program Microsoft Exchange, príslušné informácie o pošte sa automaticky vložia. Pole na zadanie hesla sa nezobrazí, pretože sa používa sieťové heslo.

 1. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

Zobrazí sa indikátor priebehu konfigurácie konta. Proces nastavenia môže trvať niekoľko minút.

Po úspešnom pridaní konta môžete pridať ďalšie kontá kliknutím na položku Pridať ďalšie konto.

 1. Ak chcete zatvoriť dialógové okno Pridanie nového konta, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Ak sa e-mailové konto nedá automaticky nakonfigurovať, zobrazí sa výzva na jeho manuálnu konfiguráciu. Ďalšie informácie obsahuje téma Pridanie e-mailového konta pomocou rozšírených nastavení.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Odstránenie e-mailového konta

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 1. Na karte Informácie kliknite v časti Informácie o konte na položku Nastavenie kont.
 2. Kliknite na položku Nastavenie kont.
 3. Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.
 4. Na potvrdenie odstránenia konta kliknite na tlačidlo Áno.

Ak chcete odstrániť e-mailové konto z iného profilu, ukončite a spustite program Outlook s iným profilom a vykonajte predchádzajúce kroky. Kontá môžete z iných profilov odstrániť aj nasledovne:

 1. Ukončite program Outlook.
 2. V ovládacom paneli kliknite alebo dvakrát kliknite na položku Pošta.

  ZobraziťKde sa v ovládacom paneli nachádza položka Pošta?

  Položka Pošta sa v ovládacom paneli nachádza na rôznych miestach v závislosti od používanej verzie operačného systému Microsoft Windows, vybratého zobrazenia ovládacieho panela a podľa toho, či používate 32-bitový alebo 64-bitový operačný systém alebo verziu programu Outlook 2010.

   Poznámka.   Ikona Pošta sa v ovládacom paneli nezobrazuje, ak nemáte nainštalovaný program Outlook a ak tento program nebol aspoň raz spustený.

  Najjednoduchším spôsobom, ako nájsť položku Pošta, je otvoriť ovládací panel systému Windows a zadať text Pošta do poľa Hľadať v hornej časti okna. V ovládacom paneli systému Windows XP zadajte text Pošta do poľa Adresa.

Záhlavie dialógového okna Nastavenie pošty obsahuje názov aktuálneho profilu. Ak chcete vybrať iný existujúci profil, kliknite na položku Zobraziť profily, vyberte názov profilu a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 1. Kliknite na tlačidlo E-mailové kontá.
 2. Vyberte konto a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.
 3. Na potvrdenie odstránenia konta kliknite na tlačidlo Áno.

 Poznámky: 

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Outlook 2010