Prejdite na program Outlook 2010

Otestujte sa

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.


V tomto cvičení ste sa naučili, ako zobraziť Nástroje vyhľadávania. Ako tieto nástroje znova zobrazíte, keď sa skryjú?

Kliknem na pole Vyhľadať.

Zavriem a znova spustím program Outlook.

Dvakrát kliknem na kartu pása s nástrojmi.

Miesto, kde môžete rýchlo pridávať najpoužívanejšie príkazy pása s nástrojmi je:

Zobrazenie Backstage

Pás s nástrojmi

Panel s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s úlohami

Ako úplne rozbalíte konverzáciu s viacerými správami, aby ste zobrazili všetky zahrnuté správy?

Dvakrát kliknem na názov konverzácie.

Kliknem na malú šípku alebo trojuholník vľavo do názvu konverzácie.

Kliknem na jednu z veľkých oranžových bodiek.

Presuniem myšou konverzáciu na tablu na čítanie.

Ktorý príkaz odstráni všetky správy v konverzácii vrátane správ, ktoré sa môžu prijať v budúcnosti?

Vyčistiť

Ignorovať

Odstrániť

Nevyžiadaná pošta

Ako zobrazíte nové rýchle tipy na klávesové skratky?

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+Q.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+Q.

Stlačením klávesu CTRL.

Stlačením klávesu ALT.

Na ktorú kartu na páse s nástrojmi musíte kliknúť, aby sa zobrazila karta Tlačiť, Pomocník a Informácie?

Zobraziť

Priečinok

Súbor

Odoslať a prijať

Domov

Kde je umiestnené tlačidlo, ktoré otvára dialógové okno Možnosti programu Outlook?

V skupine Rozloženie na karte Zobraziť na páse s nástrojmi.

V ponuke Štart systému Windows.

Na ľavej table v zobrazení Backstage.

Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.