Odstránenie správy

Odstráňte správy, ktoré už nepotrebujete alebo nechcete mať v doručenej pošte alebo inom poštovom priečinku.

  • Keď v zozname správ ukážete na správu alebo vyberiete správu, zobrazí sa ikona Ikona Odstrániť. Ak chcete správu odstrániť, kliknite na ikonu Ikona Odstrániť.

Príkaz Odstrániť v zozname správ

  • Ak je správa otvorená v samostatnom okne, kliknite na položky Správa > Odstrániť.

Príkaz Odstrániť na páse s nástrojmi

Správa sa po odstránení z programu Outlook 2013 presunie do priečinka Odstránené položky.

Ak chcete priečinok Odstránené položky obísť a správu natrvalo odstrániť, stlačte kombináciu klávesov Shift + Delete alebo Shift + ikona ikona Odstrániť. Nebudete však už mať príležitosť zmeniť rozhodnutie a správu obnoviť.

Počkajte, mám iný názor

Ak je správa, ktorú chcete zachovať, ešte v priečinku Odstránené položky, presuňte správu z priečinka Odstránené položky do iného priečinka. Ak sa priečinok vyprázdnil v kontách POP3 (POP3: protokol, ktorý sa používa na získavanie e-mailových správ z internetového e-mailového servera.), IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): na rozdiel od internetových e-mailových protokolov, ako je napríklad protokol POP3, ktoré poskytujú iba jeden priečinok doručených správ na serveri, protokol IMAP umožňuje vytvoriť na serveri viaceré priečinky na ukladanie a usporiadanie správ, ku ktorým možno získať prístup z viacerých počítačov.) a Microsoft Hotmail, správa bola natrvalo odstránená.

Výnimkou sú niektoré kontá programu Microsoft Exchange Server. Ak je funkcia povolená, v obmedzenom časovom období je možné odstránené správy obnoviť. Toto časové obdobie nastaví správca programu Exchange.

 
 
Platí pre:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, Outlook 2013