Odstránenie mesta zo zoznamu na paneli s počasím v kalendári

Odstránenie miest, v ktorých už nechcete sledovať počasie, z panela počasia (Panel s počasím: v hornej časti zobrazenia kalendára sa zobrazuje trojdňová predpoveď pre vybratú lokalitu.).

  1. Vedľa názvu mesta na paneli počasia Panel s počasím kliknite na šípku nadol.
  2. Kliknite na mesto, ktoré chcete odobrať zo zoznamu.
  3. Kliknite na ikonu Ikona odstránenia lokalít na paneli počasia.

Vybratie a odstránenie mesta z panela počasia

Ak už je na zozname uložených päť miest, čo je maximálny počet, odobratie mesta vám umožní pridať ďalšie mestá.

 Poznámka.    Zoznam na paneli s počasím musí vždy obsahovať aspoň jednu lokalitu. Ak zoznam obsahuje len jednu lokalitu, nemôžete ju odstrániť.

 
 
Platí pre:
Outlook 2013