Tak je to teda! Skvelé funkcie programu Outlook na usporiadanie kontaktov

Ponuka Akcie s príkazmi: Nová žiadosť o schôdzu pre kontakt a Nová plánovaná činnosť s týmto kontaktom

Bublina 1 Príkaz Nová žiadosť o schôdzu pre kontakt. Na schôdzu bude pozvaná celá skupina kontaktov.
Bublina 2 Príkaz Nová plánovaná činnosť s týmto kontaktom. Medzi každým kontaktom zo skupiny a plánovanou činnosťou sa vytvorí prepojenie.

Vďaka usporiadaným kontaktom je plánovanie skupinovej schôdze alebo skupinovej plánovanej činnosti rovnako jednoduché ako odoslanie skupinovej správy. Nasleduje odporúčaný postup: ak ste vybrali kontakty spoločnosti Alpine Ski House, kliknete na niektorý z týchto príkazov v ponuke Akcie:

  • Nová žiadosť o schôdzu pre kontakt
  • Nová plánovaná činnosť s týmto kontaktom

Tieto príkazy môžete používať v prípade usporiadania kontaktov bez ohľadu na spôsob ich usporiadania. Každý príkaz sa bude týkať všetkých kontaktov súčasne. Toto je výhoda usporiadania. Umožňuje vám ušetriť stále viac a viac času.