Strana 1 z 10PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE

Prejdite na program Outlook 2010

Outlook 2010 Prejdite zo staršej verzie programu Outlook na program Outlook 2010 bez zbytočných komplikácií. Na páse s nástrojmi a v novom zobrazení Microsoft Office Backstage nájdete príkazy, ktoré budete pravdepodobne denne používať.


Informácie o tomto kurze

Súčasti kurzu:

  • Jednu lekciu samoštúdia.
  • Jedno cvičenie na získanie praktických skúseností. Toto cvičenie vyžaduje program Outlook 2010.
  • Krátky test na konci lekcie. Tento test nie je hodnotený.
  • Kartu rýchlych referencií, ktorú môžete na konci lekcie uložiť alebo vytlačiť.

Ciele

V tomto kurze sa naučíte:

  • Nájdite príkazy, ktoré budete potrebovať na vykonávanie každodenných úloh, ako napríklad na čítanie a odosielanie e-mailov, tlač, plánovanie činností a schôdzí pomocou kalendára a používanie kontaktov.

Skôr než začnete

Toto cvičenie je určené pre používateľov, ktorí už majú skúsenosti so staršou verziou programu Outlook.

Strana 1 z 10PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE