Inštalácia doplnku Business Contact Manager for Outlook 2007

Doplnok Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager je k dispozícii ako samostatný produkt alebo ako súčasť balíka Microsoft Office 2007. Pomáha malým podnikom budovať, sledovať a rozvíjať vzťahy so zákazníkmi.

 Tip.   Pre používateľov programov Microsoft Office Excel, PowerPoint, Publisher a Word vo verzii 2007 a 2003    Po nainštalovaní doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môžete prepojiť rôzne typy súborov so záznamami doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. S programami Excel, PowerPoint, Publisher a Word 2003 je možné používať len samostatné vydanie doplnku Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager.

Čo chcete urobiť?


Riešenie problémov s inštaláciou doplnku Business Contact Manager for Outlook 2007

Inštalácia

Inštalačný disk CD pre doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook je súčasťou samostatného vydania doplnku Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager a nasledujúcich balíkov systému Microsoft Office 2007:

 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007

Doplnok Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager je k dispozícii samostatne. Môžete ho zakúpiť a prevziať z webovej lokality Microsoft Office Online.

Balíky systému Office 2007 obsahujú dva disky CD. Nainštalujte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook vložením disku s označením CD 2.

Ak prevezmete balíky Office 2007 z webovej lokality Microsoft Office Online, na prevzatie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook je nutné kliknúť na tlačidlo Prevziať 2 .

Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nie je súčasťou balíka Microsoft Office Professional Plus 2007.

 Tip.   Skúšobné verzie balíkov Microsoft Office Professional 2007 a Microsoft Office Small Business 2007, ktoré obsahujú doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, sú k dispozícii na webovej lokalite Microsoft Office Online. Ak chcete nainštalovať skúšobnú verziu doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, kliknite na druhé prepojenie.

Inštalácia doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

 Tip.   Pozrite si systémové požiadavky pre balík Microsoft Office 2007, či počítač spĺňa alebo prekračuje minimálne systémové požiadavky.

Samostatné vydanie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

 1. Ak máte samostatné vydanie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007, vložte disk CD.
 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Systém produktov Office 2007, ktorý obsahuje doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

 1. Ak máte systém produktov Office 2007, vložte disk CD2. Ak sa úvodné okno nezobrazí automaticky, v ponuke Štart kliknite na položku Tento počítač a potom dvakrát kliknite na jednotku CD.

 Poznámka.   Program Outlook 2007 musí byť nainštalovaný pred inštaláciou doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007. Inštalácia doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007 v prostredí s programom Outlook 2003 nie je podporovaná.

 1. V okne programu Windows Prieskumník kliknite na súbor setup.exe.
 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 3. Po dokončení inštalácie otvorte program Outlook 2007.
 4. Postupujte podľa krokov v Sprievodcovi spustením.

 Poznámka.   Ak potrebujete pomoc s ľubovoľnou stránkou Sprievodcu spustením, kliknite na tlačidlo Pomocník.

 1. Ak chcete začať pracovať, otvorte ponuku Business Contact Manager a kliknite na položku Domovská stránka doplnku Business Contact Manager (domovská stránka doplnku Business Contact Manager: dokument, ktorý slúži ako počiatočný bod pri práci s doplnkom Business Contact Manager pre program Outlook. Domovská stránka sa zobrazuje v predvolenom nastavení a možno ju prispôsobovať.).

 Tip.   Ak sa nezobrazuje ponuka Business Contact Manager, doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook sa pravdepodobne nepodarilo úspešne nainštalovať. Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie problémov s inštaláciou doplnku Business Contact Manager for Outlook 2007.

Ak potrebujete pomoc s nástrojom Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, v programe Outlook v ponuke Pomocník ukážte na položku Business Contact Manager pre program Outlook a potom kliknite na položku Pomocník nástroja Business Contact Manager pre program Outlook.

Ďalšie informácie o doplnku Business Contact Manager for Outlook 2003 nájdete v téme Inštalácia doplnku Business Contact Manager for Outlook 2003.

Inštalácia doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na vzdialenom serveri

Informácie o tom, ako nainštalovať doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook do počítača a povoliť spolupracovníkom prístup k obchodným údajom v tomto počítači, nájdete v téme Zdieľanie údajov doplnku Business Contact Manager s ďalšími používateľmi.

Informácie o tom, ako nainštalovať doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na vzdialenom serveri, nájdete v téme Program Outlook 2007 s doplnkom Business Contact Manager: Nástroj na správu databázy.

Chcete odinštalovať doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook?

Informácie o tom, ako odstrániť doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a zastaviť zobrazovanie Sprievodcu spustením, nájdete v téme Odstránenie doplnku Business Contact Manager for Outlook 2007.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Získanie ďalších informácií

Používanie nástroja Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook vám môže pomôcť efektívnejšie prevádzkovať váš malý podnik. Môžete:

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007