Hľadanie všetkých správ s prílohami

Ak hľadáte prílohu, môžete pomocou funkcie Okamžité vyhľadávanie zobraziť iba tie e-mailové správy, ktoré obsahujú prílohy.

  1. Na table Priečinok (Tabla Priečinok: stĺpec v ľavej časti okna programu Outlook obsahujúci priečinky pre každé zobrazenie, napríklad Pošta alebo Kalendár. Po kliknutí na priečinok sa zobrazia položky priečinka. V predchádzajúcich vydaniach sa označovala ako navigačná tabla.) kliknite na priečinok.

Po kliknutí na priečinok Doručená pošta sa do vyhľadávania zahrnú všetky e-maily v tomto priečinku. V prípade iných priečinkov je predvolene nastavené vyhľadávanie iba vo vybratom priečinku. Nemajte obavy. Toto nastavenie môžete v ďalšom kroku zmeniť.

  1. V hornej časti zoznamu správ kliknite na pole Okamžité vyhľadávanie alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E.

Pole Okamžité vyhľadávanie

Bez ohľadu na to, na aký priečinok ste klikli, môžete vybrať priečinky, ktoré sa majú prehľadať. V poli Okamžité vyhľadávanie kliknutím na šípku nadol zobrazíte možnosti rozsahu

  1. Kliknite na položky Hľadať > Má prílohy.

Ak sa správa, ktorú ste očakávali, nenájde, skúste rozšíriť vyhľadávanie výberom položky Všetky poštové schránky alebo Všetky položky Outlooku.

Odstránenie výsledkov hľadania

V poli Okamžité vyhľadávanie kliknite na tlačidlo Zavrieť vyhľadávanie alebo kliknite na položky Hľadať > Zavrieť vyhľadávanie.

Keď kliknete na iný priečinok na Tabla Priečinok, zoznam správ sa vráti do predvoleného zobrazenia.

 
 
Platí pre:
Outlook 2013