Filtrovanie záznamov v doplnku Business Contact Manager

Údaje, ktoré sa zobrazujú v zoznamoch a zostavách, môžete filtrovať (filter: filter umožňuje definovať záznamy alebo stĺpce, ktoré má vrátiť dotaz. Filter vždy obmedzuje výstup.) a vytvoriť tak zmysluplné akčné informácie pre váš podnik. Môžete napríklad filtrovať údaje v predvolenej zostave Zákazníci podľa mesta a zobraziť tak iba zákazníkov (zákazník: spoločnosť alebo organizácia, s ktorou obchodujete. Ak sa poskytujú služby, napríklad zubná alebo zdravotná starostlivosť, zákazník môže byť aj klientom.) so stavom Aktívny a hodnotením Výborný. Uložte tento filtrovaný zoznam a použite ho ako zoznam hovorov, adresár pre reklamnú marketingovú aktivitu (marketingová aktivita: akcia so zámerom predať alebo identifikovať produkty a služby pre vybratú skupinu príjemcov. Marketingové aktivity môžu zahŕňať telefonické kampane, e-mailové správy a tlačené letáky.) alebo ako zoznam pre predajcu na telefonovanie zákazníkom. Ďalšie informácie o marketingových aktivitách nájdete v časti Predaj produktov a služieb v doplnku Business Contact Manager.

Čo chcete urobiť?


Filtrovanie údajov v zoznamoch

Môžete filtrovať zoznamy zákazníkov, obchodných kontaktov (obchodný kontakt: osoba, s ktorou obchodujete v spoločnosti alebo organizácii.), obchodných projektov (obchodný projekt: projekt vytvorený v doplnku Business Contact Manager pre program Outlook. Obchodný projekt pozostáva z jednej alebo viacerých projektových úloh.) a ďalších záznamov (záznam: dokončený formulár zákazníka, obchodného kontaktu alebo príležitosti. Tento záznam obsahuje informácie o zákazníkovi, obchodnom kontakte alebo príležitosti, ako aj ďalšie záznamy a položky, ktoré sú s ním prepojené.) na mnohých miestach v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook:

Použite filtrovanie na zobrazenie iba tých záznamov, ktoré chcete zobraziť alebo pracovať s nimi. Môžete napríklad filtrovať zoznam obchodných kontaktov a zobraziť iba tie obchodné kontakty, ktoré majú hodnotenie kontaktu Výborný alebo tých kontaktov, ktoré žijú v určitom meste alebo štáte.

 Poznámka.   Zoznamy v priečinku Obchodné záznamy na navigačnej table nie je možné filtrovať. Ide o zoznamy Obchodné kontakty, Zákazníci, Príležitosti, Marketingové aktivity, Obchodné projekty, Úlohy projektu a História komunikácie.

Obsah tejto časti


Úprava zoznamu s filtrom

Informácie zobrazené na kartách v pracovných priestoroch v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook zmeňte vytvorením filtra zoznamu. Filter sa bude vzťahovať na všetky záznamy v zozname a na nové záznamy, ktoré ste do zoznamu pridali.

Ak chcete určiť, či už karta bola filtrovaná, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu a potom na položku Upraviť. V dialógovom okne Úprava karty sa slová Použitý filter zobrazia vedľa tlačidla Filtrovať.

tab with filter applied

 Poznámka.   Zoznamy v priečinkoch v časti Obchodné záznamy na navigačnej table nie je možné filtrovať. Ide o zoznamy obchodných kontaktov, zákazníkov, príležitostí (príležitosť: šanca predať produkty alebo služby zákazníkovi alebo obchodnému kontaktu.), marketingových aktivít (marketingová aktivita: akcia so zámerom predať alebo identifikovať produkty a služby pre vybratú skupinu príjemcov. Marketingové aktivity môžu zahŕňať telefonické kampane, e-mailové správy a tlačené letáky.) a obchodných projektov, z ktorých každý možno filtrovať z pracovných priestorov.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na niektorý z nasledujúcich priečinkov, aby sa zobrazil príslušný pracovný priestor:
  • Spravovanie kontaktov.
  • Predaj,
  • Marketing,
  • Riadenie projektov,
 1. V pracovnom priestore kliknite na kartu, ktorú chcete filtrovať.
 2. Na páse s nástrojmi (pás s nástrojmi: prvok, ktorý nahrádza väčšinu ponúk, panelov s nástrojmi a pracovných tabiel. Pás s nástrojmi obsahuje karty založené na úlohách, ktoré obsahujú nástroje a možnosti usporiadané do logických skupín.) kliknite na kartu Zobraziť.
 3. V skupine Filtrovanie kliknite na položku Filtrovať. filter button

 Tip.   Skupina Filtrovanie na páse s nástrojmi taktiež obsahuje predvolené filtre, ako napríklad Priradené a Aktívny. Kliknite na filter a potom kliknite na informácie, ktoré chcete filtrovať. Možnosti v skupine Filtrovanie sa môžu meniť v závislosti od vybratého pracovného priestoru alebo typu záznamu. Napríklad filter Štádiá predaja je dostupný iba pre záznamy o príležitosti.

 1. V dialógovom okne Filtrovanie môžete vykonať nasledujúce činnosti:
Keď kliknete na položku: Môžete:
Karta Jednoduchý filter Kliknite na možnosti, ktoré chcete zahrnúť do výsledkov filtrovania a vymažte výber položiek, ktoré nepožadujete.
Karta Rozšírený filter Vytvorte jeden alebo viacero dotazov, ktoré môžete použiť na ďalšie filtrovanie výsledkov.
Karta Kontrola výsledkov Zobrazte výsledky výberov filtrovania. Ak chcete odstrániť položku z výsledkov, začiarknutím príslušného políčka položku vymažte.
Tlačidlo Uložiť filter Uložte všetky svoje výbery ako pomenovaný filter, ktorý môžete znova použiť. Zadajte názov vytvoreného filtra a kliknite na položku Uložiť.
Tlačidlo Otvoriť filter Vyberte a použite predtým uložený dotaz na výsledky filtrovania.
Tlačidlo OK Použite filter v zázname, ktorý prezeráte a zavrite dialógové okno Filtrovanie.
 1.  Poznámka.   Nastavenia jednoduchého a rozšíreného filtra sa spolu použijú vo výsledkoch zoznamu a preto je možné neúmyselne „vyfiltrovať“ všetky záznamy. Ak napríklad na karte Jednoduchý filter vyberiete iba aktívne záznamy a na karte Rozšírený filter vyberiete iba neaktívne záznamy, na karte Kontrola výsledkov sa nebudú nachádzať žiadne výsledky.

Podrobné informácie o používaní kariet Jednoduchý filter a Rozšírený filter nájdete v tomto článku v časti Používanie jednoduchých a rozšírených filtrov.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vytvorenie novej karty s filtrovaným zoznamom

Niekedy sa môže stať, že nechcete zobraziť všetky záznamy (záznam: dokončený formulár zákazníka, obchodného kontaktu alebo príležitosti. Tento záznam obsahuje informácie o zákazníkovi, obchodnom kontakte alebo príležitosti, ako aj ďalšie záznamy a položky, ktoré sú s ním prepojené.) daného typu v zozname. Napríklad predajca môže chcieť zobraziť iba tých zákazníkov (zákazník: spoločnosť alebo organizácia, s ktorou obchodujete. Ak sa poskytujú služby, napríklad zubná alebo zdravotná starostlivosť, zákazník môže byť aj klientom.), ktorých hodnotenie je Dobrý alebo Výborný, alebo iba obchodné kontakty (obchodný kontakt: osoba, s ktorou obchodujete v spoločnosti alebo organizácii.) v niektorom štáte alebo oblasti predaja. Vytvorenie novej karty požadovaného typu záznamu je jednoduché – potom môžete vykonať filtrovanie a zobraziť v zozname iba požadované informácie.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na niektorý z nasledujúcich priečinkov, aby sa zobrazil príslušný pracovný priestor:
  • Spravovanie kontaktov.
  • Predaj,
  • Marketing,
  • Riadenie projektov,
 1. Na table so zoznamom v pracovnom priestore (pracovný priestor: priečinky správy kontaktov, predaja, marketingu a správy projektov, v ktorých používatelia môžu zobrazovať obchodné informácie, otvárať záznamy a analyzovať obchodné údaje. Pracovné priestory sú rozdelené do časti pre miniaplikácie a časti pre karty.), ktorý chcete upraviť, kliknite na ikonu Vytvoriť novú kartu.
 2. V dialógovom okne Vytvorenie novej karty zadajte opisný názov karty, ako napríklad Výborné obchodné kontakty.
 3. V zozname Typ položky kliknutím na šípku zobrazte zoznam typov záznamov, ktoré môžete pridať, a potom kliknite na typ záznamu.

Zoznam Typ položky obsahuje predvolené typy záznamov zákazníka a obchodného kontaktu, ako aj všetky prispôsobené typy záznamov. Ďalšie informácie o prispôsobovaní typov záznamov nájdete v časti Vytvorenie a prispôsobenie typov záznamov a zoznamov.

 1. Kliknite na tlačidlo Filtrovať. V dialógovom okne Filtrovanie kliknite na kritériá, ktoré chcete použiť na filtrovanie informácií na karte (pozrite vyššie).
 2. Kliknite na tlačidlo OK. Vytvorí sa nová karta a umiestni sa napravo od existujúcich kariet na table so zoznamom. Ak chcete premiestniť kartu, presuňte ju na miesto, kde ju chcete zobraziť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Filtrovanie zoznamu histórie komunikácie

Môžete filtrovať zoznam položiek, ktoré sa zobrazujú v zozname histórie komunikácie ako jednotlivé položky a zobraziť iba požadované položky.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na niektorý z nasledujúcich priečinkov, aby sa zobrazil príslušný pracovný priestor:
  • Spravovanie kontaktov.
  • Predaj,
  • Marketing,
  • Riadenie projektov,
 1. V pracovnom priestore kliknite na kartu obsahujúcu záznam, ktorý chcete otvoriť.
 2. Dvakrát kliknite na záznam (záznam: dokončený formulár zákazníka, obchodného kontaktu alebo príležitosti. Tento záznam obsahuje informácie o zákazníkovi, obchodnom kontakte alebo príležitosti, ako aj ďalšie záznamy a položky, ktoré sú s ním prepojené.), čím ho otvoríte.
 3. Na páse s nástrojmi v skupine Zobraziť kliknite na položku História.
 4. Kliknite na kartu Zobraziť.
 5. Na páse s nástrojmi v skupine Filtrovanie kliknite na položku Filtrovať.

 Tip.   Skupina Filtrovanie obsahuje aj predvolené filtre, ktoré sa odlišujú podľa vybratého typu záznamu. Kliknite na filter a potom kliknutím na požadovanú možnosť môžete vyladiť výsledky.

 1. Otvorí sa dialógové okno Filtrovanie so všetkými záznamami histórie komunikácie, ktoré možno prepojiť s vybratým typom záznamu.
 2. V dialógovom okne Filtrovanie môžete vykonať nasledujúce činnosti:
Keď kliknete na položku: Môžete:
Karta Jednoduchý filter Kliknite na možnosti, ktoré chcete zahrnúť do výsledkov filtrovania a vymažte výber položiek, ktoré nepožadujete. V časti Zahrnúť históriu komunikácie z môžete zadať názvy alebo kliknúť na ďalšie záznamy, ktoré chcete zahrnúť do výsledkov (pozrite ilustráciu). Tieto výbery sa použijú spolu s výbermi na karte Rozšírený filter.
Karta Rozšírený filter Vytvorte jeden alebo viacero dotazov, ktoré môžete použiť na ďalšie filtrovanie výsledkov. Tieto výbery sa použijú spolu s výbermi na karte Jednoduchý filter.
Karta Kontrola výsledkov Zobrazte výsledky výberov filtrovania. Ak chcete odstrániť položku z výsledkov, začiarknutím príslušného políčka položku vymažte.
Tlačidlo Uložiť filter Uložte všetky svoje výbery ako pomenovaný dotaz, ktorý môžete znova použiť. Zadajte názov vytvoreného filtra a kliknite na položku Uložiť.
Tlačidlo Otvoriť filter Vyberte a použite predtým uložený dotaz na výsledky filtrovania.
Tlačidlo OK Použite filter v zázname, ktorý prezeráte a zavrite dialógové okno Filtrovanie.
 1. filter communication history callout
 2. Pridajte položky histórie komunikácie z ďalších kontaktov v tejto časti dialógového okna Filtrovanie.
 3.  Poznámka.   Ak plánujete opakovane použiť filtrované zobrazenie, ktoré ste vytvorili, uložte ho ako pomenovaný filter. Výbery filtrovania sa uchovajú iba vtedy, keď bude otvorený zobrazovaný záznam. Keď zavriete záznam, všetky výbery filtrovania sa vymažú.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Filtrovanie zoznamu príjemcov v marketingovej aktivite

 1. Na navigačnej table kliknite na tlačidlo Business Contact Manager.Tlačidlo Business Contact Manager na navigačnej table
 1. Kliknutím na položku Marketing zobrazte pracovný priestor.
 2. V pracovnom priestore kliknite na kartu typu marketingovej aktivity, ktorú chcete aktualizovať.
 3. Dvojitým kliknutím na názov aktivity otvorte záznam marketingovej aktivity.

 Poznámka.   Filtrovať možno iba marketingové aktivity, ktoré sa ešte nespustili alebo nevykonali.

 1. V časti Zoznam príjemcov kliknite na položku Overiť a filtrovať. Otvorí sa dialógové okno Filtrovanie so zobrazením karty Kontrola výsledkov.
 2. V dialógovom okne Filtrovanie môžete vykonať nasledujúce činnosti:
Keď kliknete na položku: Môžete:
Karta Jednoduchý filter Kliknite na možnosti, ktoré chcete zahrnúť do výsledkov filtrovania a vymažte výber položiek, ktoré nepožadujete.
Karta Rozšírený filter Vytvorte jeden alebo viacero dotazov, ktoré môžete použiť na ďalšie filtrovanie výsledkov. Môžete napríklad vytvoriť zoznam uvádzajúci iba potenciálnych zákazníkov v Kalifornii – vyberte možnosť Štát alebo okres (pracovisko) a upravte ho na hodnotu Kalifornia (pozrite obrázok).
Karta Kontrola výsledkov Zobrazte výsledky výberov filtrovania. Ak chcete odstrániť položku z výsledkov, začiarknutím príslušného políčka položku vymažte.
Tlačidlo Uložiť filter Uložte všetky svoje výbery ako pomenovaný dotaz, ktorý môžete znova použiť. Tento filter môžete znova použiť na vytvorenie zoznamu príjemcov onej marketingovej aktivity.
Tlačidlo Otvoriť filter Vyberte a použite predtým uložený dotaz na výsledky filtrovania.
Tlačidlo OK Použite filter v zázname, ktorý prezeráte a zavrite dialógové okno Filtrovanie.

Rozšírený filter

Príklad karty Rozšírený filter, ktorá obmedzuje výsledky iba na záznamy potenciálnych zákazníkov v Kalifornii.

 Poznámka.   Nastavenia jednoduchého a rozšíreného filtra sa spolu použijú vo výsledkoch zoznamu a preto je možné neúmyselne „vyfiltrovať“ všetky záznamy. Ak napríklad na karte Jednoduchý filter vyberiete iba aktívne záznamy a na karte Rozšírený filter vyberiete iba neaktívne záznamy, na karte Kontrola výsledkov sa nebudú nachádzať žiadne výsledky.

Filtrovanie údajov v zostavách

Filter je mechanizmus na určenie záznamov (záznam: dokončený formulár zákazníka, obchodného kontaktu alebo príležitosti. Tento záznam obsahuje informácie o zákazníkovi, obchodnom kontakte alebo príležitosti, ako aj ďalšie záznamy a položky, ktoré sú s ním prepojené.), ktoré sa zahrnú do zostavy založenej na údajoch, ktoré ste už zadali do obchodných záznamov. Keď vytvoríte a použijete filter, preverí sa databáza doplnku Business Contact Manager (databáza doplnku Business Contact Manager: databáza, ktorá slúži na ukladanie informácií o zákazníkoch, obchodných kontaktoch, príležitostiach, obchodných projektoch a ďalších položkách.). Vrátia sa iba záznamy obsahujúce informácie, ktoré ste zadali vo filtri.

 1. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

ZobraziťOtvorenie predvolenej zostavy

 1. Na navigačnej table kliknite na položku Business Contact Manager.
 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zostavy a potom kliknite na skupinu obsahujúcu typ zostavy, ktorú chcete otvoriť. Ak napríklad chcete zobraziť zostavu o obchodných kontaktoch, v skupine Správa kontaktov kliknite na položku Obchodné kontakty.

Report tab on the Ribbon

 1. Kliknite na zostavu, ktorú chcete filtrovať.

ZobraziťOtvorenie uloženej zostavy

 1. Na navigačnej table kliknite na položku Business Contact Manager.
 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zostavy.
 3. V skupine Otvoriť kliknite na položku Uložené zostavy a potom kliknite na typ zostavy, ktorý chcete otvoriť. Ak ste napríklad uložili zostavu obchodného kontaktu, kliknite na položku Obchodné kontakty.
 4. V dialógovom okne Otvorenie uložených zostáv kliknite na zostavu, ktorú chcete filtrovať a kliknite na položku Otvoriť.

 1. V zostave na páse s nástrojmi v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Filtrovať.
 2. V dialógovom okne Filtrovanie vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
 • Na karte Jednoduchý filter vyberte alebo zrušte požadované možnosti. Ďalšie informácie o možnostiach jednoduchého filtra nájdete v tejto téme v časti Použitie karty Jednoduchý filter.
 • Ak chcete vyladiť výsledky zostavy pomocou stanovenia dodatočných kritérií, kliknite na kartu Rozšírený filter a potom určite informácie, ktoré chcete zahrnúť. Ďalšie informácie o výbere kritérií a vytváraní rozšíreného filtra alebo dotazu nájdete v časti tohto článku Použitie karty Rozšírený filter.
 1. Kliknutím na kartu Kontrola výsledkov sa zobrazia informácie, ktoré sa budú v zostave zobrazovať. Ďalšie informácie o výsledkoch nájdete v časti tohto článku Použitie karty Kontrola výsledkov.
 2. Keď v zostave vyfiltrujete požadované údaje, môžete ju uložiť na neskoršie opätovné použitie – vykonajte jeden alebo všetky nasledujúce kroky:
 • Uložte zostavu. Kliknite na položku Uložiť ako a zadajte názov zostavy.
 • Uložte filter. Ak dialógové okno Filtrovanie nie je otvorené, otvorte ho kliknutím na položku Filtrovať na páse s nástrojmi. V dialógovom okne sa zobrazia výbery filtrovania. Kliknite na položku Uložiť filter a zadajte názov filtra.


 Poznámky: 

Uložením zostavy sa uloží iba formát. Údaje zostavy sa obnovia po každom otvorení zostavy. Ak uložíte filter, ktorý ste vytvorili, môžete ho znova použiť v iných zostavách rovnakého typu záznamu.

Filter sa v doplnku Business Contact Manager predvolene uloží vo formáte súboru dotazu (.bcmq).

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Otvorenie filtra

Uložený filter môžete znova použiť jeho otvorením z dialógového okna Filtrovanie. Uložené filtre môžu byť užitočné vtedy, keď reprodukujete rovnaké výsledky na inej množine údajov. Ak ste napríklad vytvorili filter na zobrazenie všetkých denníkov telefonátov v histórii komunikácie nezaplatených záväzkov, môžete použiť rovnaký filter na iný typ vytvoreného záznamu (záznam: dokončený formulár zákazníka, obchodného kontaktu alebo príležitosti. Tento záznam obsahuje informácie o zákazníkovi, obchodnom kontakte alebo príležitosti, ako aj ďalšie záznamy a položky, ktoré sú s ním prepojené.), ktorý je založený na zákazníkovi (napríklad predajca.

Tento filter môžete použiť na všetky záznamy rovnakého typu ako typ záznamu, pre ktorý ste vytvorili filter. Napríklad filter zostavy Potenciálni zákazníci možno použiť aj na ďalšie zoznamu potenciálnych zákazníkov.

Taktiež môžete otvoriť filter a zmeniť kritériá alebo upraviť výsledky.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na niektorý z nasledujúcich priečinkov, aby sa zobrazil príslušný pracovný priestor:
  • Spravovanie kontaktov.
  • Predaj,
  • Marketing,
  • Riadenie projektov,
 1. Ak chcete otvoriť filter, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
  • Karty v pracovnom priestore    
   1. Kliknite na kartu. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zobraziť.
   2. V skupine Filtrovanie kliknite na položku Filtrovať.
  • Zoznam histórie komunikácie    
   1. Dvakrát kliknite na záznam, čím ho otvoríte.
   2. Na páse s nástrojmi v skupine Zobraziť kliknite na položku História.
   3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zobraziť. V skupine Filtrovanie kliknite na položku Filtrovať.
  • Marketingová aktivita    
   1. Dvakrát kliknite na marketingovú aktivitu, čím ju otvoríte.

 Poznámka.   Filtre v marketingových aktivitách, ktoré už boli spustené alebo vykonané, nie je možné meniť.

 1. V časti Zoznam príjemcov kliknite na položku Overiť a filtrovať.
 • Zostava    
  1. Na páse s nástrojmi alebo v Uvítacom centre kliknite na kartu Zostavy.
  2. Na páse s nástrojmi v skupine Otvoriť kliknite na položku Uložené zostavy a potom kliknite na typ zostavy, ktorý chcete otvoriť. Ak ste napríklad uložili zostavu obchodného kontaktu, kliknite na položku Obchodné kontakty.
  3. V dialógovom okne Otvorenie uložených zostáv kliknite na zostavu, ktorú chcete otvoriť a kliknite na položku Otvoriť. Údaje sa obnovia po otvorení zostavy.
  4. V zostave na páse s nástrojmi v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Filtrovať.
 1. V dialógovom okne Filtrovanie kliknite na položku Otvoriť filter. Zobrazia sa všetky uložené filtre, budete však môcť použiť iba filtre vytvorené pre rovnaký typ záznamu, ako typ, ktorý momentálne používate.
 2. Kliknite na filter, ktorý chcete otvoriť a potom na položku Otvoriť.
 3. Overte výsledky. Kliknutím na kartu Kontrola výsledkov zobrazte výsledky v dialógovom okne alebo kliknutím na položku OK zobrazte filtrované záznamy.
 4. Podľa potreby môžete vykonať viacero zmien filtra v tomto dialógovom okne. Po dokončení kliknutím na položku Uložiť filter uložte príslušné nastavenia alebo kliknutím na položku OK zavrite dialógové okno bez ukladania.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vrátenie filtrovania späť

Filter, ktorý ste použili v zozname, môžete jednoducho vrátiť späť. Zoznamy sa filtrujú niekoľkými spôsobmi:

 • Karta v pracovnom priestore     Karty zoznamu v pracovnom priestore sa nezobrazia filtrované dovtedy, kým nekliknete pravým tlačidlom myši na kartu a potom na položku Upraviť. Pole Filter bude označené ako Použitý filter vtedy, keď je zoznam filtrovaný.
 • Zoznam histórie komunikácie     Tieto zoznamy sa filtrujú iba vtedy, keď je otvorený záznam obsahujúci položky histórie (nedisponujú žiadnymi indikátormi o tom, že boli filtrované).
 • Marketingová aktivita     Hodnota (Upravené) sa zobrazí za názvom zoznamov príjemcov v záznamoch marketingovej aktivity.
 • Zostava     Zelená ikona filtra sa zobrazí pod názvom zostáv v prípade zostáv, ktoré boli filtrované. Filtrujú sa iba uložené zostavy.
 1. Na navigačnej table kliknite na položku Business Contact Manager.
 2. Prejdite na zoznam s filtrom, ktorý chcete odstrániť.

Ak chcete odstrániť filter, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 Poznámka.   Filtre v marketingových aktivitách, ktoré už boli spustené alebo vykonané, nie je možné meniť ani odstraňovať.

 1. V časti Zoznam príjemcov kliknite na položku Overiť a filtrovať.
 2. V dialógovom okne Filtrovanie kliknite na kartu Jednoduchý filter.
 • Zostava    
  1. Na páse s nástrojmi alebo v Uvítacom centre kliknite na kartu Zostavy.
  2. Na páse s nástrojmi kliknite na položku Otvoriť uloženú zostavu a potom kliknite na typ zostavy, ktorý chcete otvoriť. Ak ste napríklad uložili zostavu obchodného kontaktu, kliknite na položku Obchodné kontakty.
  3. V dialógovom okne Otvorenie uložených zostáv kliknite na zostavu, ktorú chcete otvoriť a kliknite na položku Otvoriť.
  4. V zostave na páse s nástrojmi v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Filtrovať.
 1. Na karte Jednoduchý filter začiarknite každé políčko a kliknite na každú možnosť na obnovenie stránky na predvolené nastavenia bez filtrovania.

 Poznámka.   Predvolené nastavenie v časti Dátum poslednej úpravy na karte Jednoduchý filter je Všetky (dátumy).

 1. Kliknite na kartu Rozšírený filter a potom na položku Vymazať všetko.
 2. Kliknite na kartu Kontrola výsledkov a potom na položku Vybrať všetko.
 3. Kliknutím na položku OK zavriete dialógové okno a odstránite filter.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Používanie jednoduchého a rozšíreného filtra

Na filtrovanie údajov môžete použiť jednoduchý aj rozšírený filter. Jednoduchý filter použije predvolené podmienky alebo kritériá a rozšírený filter umožňuje vytvoriť vlastný dotaz na všetky možné údajové polia pre typ záznamu (záznam: dokončený formulár zákazníka, obchodného kontaktu alebo príležitosti. Tento záznam obsahuje informácie o zákazníkovi, obchodnom kontakte alebo príležitosti, ako aj ďalšie záznamy a položky, ktoré sú s ním prepojené.), ktorý filtrujete. Tieto dva filtre možno použiť jednotlivo alebo spolu.

Po dokončení filtrovania použite kartu Kontrola výsledkov v dialógovom okne Filtrovanie na overenie toho, či ste získali očakávané výsledky.

Obsah tejto časti


Použitie karty Jednoduchý filter

Na karte Jednoduchý filter sú predvolene vybraté možnosti hodnoty poľa. Kliknutím na možnosť vymažete výber a vyradíte záznamy s týmito údajmi z výsledkov.

Niektoré zoznamy, z ktorých môžete vyberať, obsahujú možnosť <Neurčené>. Táto možnosť vráti záznamy, ktoré neobsahujú žiadne informácie o hodnote. Ak chcete filtrovať iba tieto hodnoty, zrušte ďalšie možnosti v zozname. Možnosť Neurčené je predvolene vybratá.

simple filter dialog box

Ak filtrujete záznam prispôsobený pomocou použávateľom definovaných polí (používateľom definované pole: pole, ktoré možno vytvoriť a definovať za účelom sledovania informácií špecifických pre spoločnosť.), tieto hodnoty sa taktiež zobrazia na karte Jednoduchý filter.

 Poznámka.   Nastavenia jednoduchého a rozšíreného filtra sa spolu použijú vo výsledkoch zoznamu a preto je možné neúmyselne „vyfiltrovať“ všetky záznamy. Ak napríklad na karte Jednoduchý filter vyberiete iba aktívne záznamy a na karte Rozšírený filter vyberiete iba neaktívne záznamy, na karte Kontrola výsledkov sa nebudú nachádzať žiadne výsledky.

Dialógové okno Filtrovanie zákazníkov sa zobrazí vtedy, keď filtrujete zoznamy a záznamy zákazníkov. V každej časti vyberte hodnotu, ktorú chcete zahrnúť do výsledkov.

Hodnota Akcia
Zahrnúť Vyberte hodnotu na zahrnutie typov záznamov zákazníkov. Zrušením začiarknutia políčka vylúčite dané typy.
Stav zákazníka Vyberte, či sa majú zahrnúť zákazníci s hodnotou Aktívny alebo Neaktívny.
Zdroj obchodnej príležitosti Vyberte hodnotu v zozname.
Región Vyberte hodnotu v zozname.
Dátum poslednej úpravy Vyberte vopred definované obdobie alebo konkrétny dátum začatia a ukončenia. Zahrnú sa len zákazníci upravení v rámci vybratého obdobia alebo dátumov.
Stav platby Vyberte hodnotu v zozname.
Hodnotenie zákazníka Vyberte hodnotu v zozname.
Typ obchodu Vyberte hodnotu v zozname.
Priradené Zrušením začiarknutia políčok vylúčite zákazníkov priradených ku konkrétnym používateľom. V tomto zozname sú uvedení používatelia, s ktorými zdieľate svoju databázu.

Dialógové okno Filtrovanie obchodných kontaktov sa zobrazí vtedy, keď filtrujete zoznamy a záznamy obchodných kontaktov a potenciálnych zákazníkov. V každej časti vyberte hodnotu, ktorú chcete zahrnúť.

Hodnota Akcia
Zahrnúť Vyberte hodnotu na zahrnutie typov záznamov Obchodné kontakty, Potenciálni zákazníci a iné obchodné kontakty. Zrušením začiarknutia políčka vylúčite dané typy.
Stav platby Vyberte hodnotu v zozname.
Zdroj obchodnej príležitosti Vyberte hodnotu v zozname.
Dátum poslednej úpravy Vyberte vopred definované obdobie alebo konkrétny dátum začatia a ukončenia. Zahrnú sa len obchodné kontakty upravené v rámci vybratého obdobia alebo dátumov.
Stav kontaktu Vyberte, či sa majú zahrnúť obchodné kontakty s hodnotou Aktívny alebo Neaktívny.
Hodnotenie Vyberte hodnotu v zozname.
Priradené Zrušením začiarknutia políčok vylúčite zákazníkov priradených k niektorým používateľom. V tomto zozname sú uvedení používatelia, s ktorými zdieľate svoju databázu.

Dialógové okno Filtrovanie položiek histórie komunikácie sa zobrazí vtedy, keď filtrujete históriu komunikácie záznamu alebo keď filtrujete zostavy Aktivita podľa obchodného kontaktu, Aktivita podľa zákazníka alebo Aktivita podľa príležitosti. V každej časti vyberte hodnotu, ktorú chcete zahrnúť do výsledkov.

Hodnota Akcia
Dátum vytvorenia Vyberte vopred definované obdobie alebo konkrétny dátum začatia a ukončenia. Zahrnú sa len položky histórie komunikácie vytvorené v rámci vybratého obdobia alebo dátumov.
Dátum poslednej úpravy Vyberte vopred definované obdobie alebo konkrétny dátum začatia a ukončenia. Zahrnú sa len položky histórie komunikácie upravené v rámci vybratého obdobia alebo dátumov.
Položky histórie komunikácie, ktoré chcete zahrnúť Zrušením začiarknutia políčok vylúčite konkrétne typy položiek histórie.
Zahrnúť históriu komunikácie z

Zadajte názov do časti Zadajte pole názvov na vyhľadanie záznamu alebo ho vyberte v zozname.

Začiarknutím políčka Zahrnúť všetku históriu komunikácie z prepojených záznamov, čím zahrniete všetky položky histórie komunikácie záznamov, ktoré sú prepojené so zákazníkmi alebo obchodnými kontaktmi, vybratými pre zostavu.

Dialógové okno Filtrovanie príležitostí sa zobrazí vtedy, keď filtrujete zoznamy a zostavy príležitostí. V každej časti vyberte hodnotu, ktorú chcete zahrnúť.

Hodnota Akcia
Štúdium predaja Vyberte hodnotu v zozname.
Dátum uzavretia, ktorý chcete zahrnúť Vyberte vopred definované obdobie alebo konkrétny dátum začatia a ukončenia. Zahrnú sa len príležitosti uzatvorené v rámci vybratého obdobia alebo dátumov.
Typy príležitostí, ktoré chcete zahrnúť Vyberte hodnotu v zozname.
Dátum poslednej úpravy Vyberte vopred definované obdobie alebo konkrétny dátum začatia a ukončenia. Zahrnú sa len príležitosti upravené v rámci vybratého obdobia alebo dátumov.
Zdroj obchodnej príležitosti Vyberte hodnotu v zozname.
Pravdepodobnosť Začiarknite toto políčko, ak chcete zahrnúť len príležitosti, ktoré majú určitú pravdepodobnosť, že sa uzavrú predajom. Vyberte podmienku a zadajte hodnotu pravdepodobnosti, ktorá musí byť číslo v rozsahu 0 až 100.
Položky produktov a služieb Zrušením začiarknutia políčok vylúčite príležitosti s položkami produktov a služieb alebo bez nich.
Priradené Zrušením začiarknutia políčok vylúčite zákazníkov priradených k niektorým používateľom. V tomto zozname sú uvedení používatelia, s ktorými zdieľate svoju databázu.

Dialógové okno Filtrovanie obchodných projektov sa zobrazí vtedy, keď filtrujete zoznamy a zostavy obchodných projektov. V každej časti vyberte hodnotu, ktorú chcete zahrnúť.

Hodnota Akcia
Dátum začatia Vyberte vopred definované obdobie alebo konkrétny dátum začatia a ukončenia. Zahrnú sa len obchodné projekty spustené v rámci vybratého obdobia alebo dátumov.
Stav Vyberte hodnotu v zozname.
Typ projektu Vyberte hodnotu v zozname.
Dátum poslednej úpravy Vyberte vopred definované obdobie alebo konkrétny dátum začatia a ukončenia. Zahrnú sa len obchodné projekty upravené v rámci vybratého obdobia alebo dátumov.
Termín splnenia Vyberte vopred definované obdobie alebo konkrétny dátum začatia a ukončenia. Zahrnú sa len obchodné projekty, ktoré majú byť splnené v rámci vybratého obdobia alebo dátumov.
Priorita Vyberte hodnotu v zozname.
Percento dokončenia Začiarknite toto políčko, ak chcete zahrnúť len obchodné projekty, ktoré majú určitý počet percent dokončenia. Vyberte podmienku a zadajte hodnotu pre počet percent, ktorá musí byť číslo v rozsahu 0 až 100.

Dialógové okno Filtrovanie projektových úloh sa zobrazí vtedy, keď filtrujete zoznamy a zostavy projektových úloh. V každej časti vyberte hodnotu, ktorú chcete zahrnúť.

Hodnota Akcia
Dátum začatia Vyberte vopred definované obdobie alebo konkrétny dátum začatia a ukončenia. Zahrnú sa len obchodné projekty spustené v rámci vybratého obdobia alebo dátumov.
Stav Vyberte hodnotu v zozname.
Priradené Zrušením začiarknutia políčok vylúčite zákazníkov priradených k niektorým používateľom. V tomto zozname sú uvedení používatelia, s ktorými zdieľate svoju databázu.
Dátum poslednej úpravy Vyberte vopred definované obdobie alebo konkrétny dátum začatia a ukončenia. Zahrnú sa len obchodné projekty upravené v rámci vybratého obdobia alebo dátumov.
Termín splnenia Vyberte vopred definované obdobie alebo konkrétny dátum začatia a ukončenia. Zahrnú sa len obchodné projekty, ktoré majú byť splnené v rámci vybratého obdobia alebo dátumov.
Priorita Vyberte hodnotu v zozname.
Vyžaduje sa pozornosť Vyberte, či sa vyžaduje pozornosť.
Percento dokončenia Začiarknite toto políčko, ak chcete zahrnúť len obchodné úlohy, ktoré majú určitý počet percent dokončenia. Vyberte podmienku a zadajte hodnotu pre počet percent, ktorá musí byť číslo v rozsahu 0 až 100.

Uložiť filter    Kliknutím na tlačidlo Uložiť filter uložíte tento filter so zadanými hodnotami na budúce použitie.

Otvoriť filter    Kliknutím na tlačidlo Otvoriť filter otvoríte uložený filter.

Karta Rozšírený filter    Túto kartu môžete použiť na vytvorenie dotazu, ktorý je špecifický z hľadiska vašich potrieb.

Karta Kontrola výsledkov    Táto karta sa používa na zobrazenie výsledkov filtrovania, a na overenie alebo odstránenie záznamov.

Použitie karty Rozšírený filter

Pomocou karty Rozšírený filter môžete doladiť informácie, ktoré chcete zahrnúť alebo vylúčiť formou vytvorenia dotazu. Môžete určiť jednu alebo viacero podmienok alebo kritérií, ktoré musia mať hodnotu True pre špecifický záznam, aby ho bolo možné zahrnúť do výsledkov. Ak napríklad chcete zaslať blahoželanie všetkým aktívnym obchodným kontaktom, ktorí budú mať počas najbližších 60 dní výročie alebo narodeniny, môžete vytvoriť nasledovný dotaz, pričom na zoskupenie hodnôt použijete zátvorky: Aktívny = Je vybraté A (Výročie = Nasledujúcich 60 dní Alebo Narodeniny = Nasledujúcich 60 dní).

Ak filtrujete záznam prispôsobený pomocou používateľom definovaných polí (používateľom definované pole: pole, ktoré možno vytvoriť a definovať za účelom sledovania informácií špecifických pre spoločnosť.), na tieto hodnoty možno taktiež vytvoriť dotaz pomocou karty Rozšírený filter.

advanced filter dialog box

 Poznámka.   Nastavenia jednoduchého a rozšíreného filtra sa spolu použijú vo výsledkoch zoznamu a preto je možné neúmyselne „vyfiltrovať“ všetky záznamy. Ak napríklad na karte Jednoduchý filter vyberiete iba aktívne záznamy a na karte Rozšírený filter vyberiete iba neaktívne záznamy, na karte Kontrola výsledkov sa nebudú nachádzať žiadne výsledky.

Použite Ak chcete
Názov poľa Výber poľa, podľa ktorého sa má filtrovať.
Porovnanie Výber operátora, s ktorým chcete porovnať pole.
Porovnať s Zadajte alebo vyberte hodnotu na porovnávanie s poľom.
Zoskupenie Zoskupenie podmienok pomocou zátvoriek tak, aby tvorili jeden logický výsledok. Zoskupenia do zátvoriek sú k dispozícií len keď je zadaných viacero riadkov hodnôt.
A alebo  Alebo Kombinovanie jednotlivých podmienok pomocou operátorov A alebo Alebo. Tieto operátory sú k dispozícií len keď je zadaných viacero riadkov hodnôt.
Vymazať všetko Nové filtrovanie s vymazaním všetkých podmienok vo formulári.
Odstrániť Odstránenie vybratého riadka hodnôt.

 Poznámka.   Je možné vytvoriť maximálne 20 podmienok.

Uložiť filter    . Kliknutím na tlačidlo Uložiť filter uložíte tento filter so zadanými hodnotami na budúce použitie.

Otvoriť filter    Kliknutím na tlačidlo Otvoriť filter otvoríte uložený filter.

Použitie karty Kontrola výsledkov

Kartu Kontrola výsledkov je možné používať na spravovanie výsledkov vyhľadávania prostredníctvom overenia alebo odstránenia záznamov v dokončenej zostave. V zozname výsledkov je možné zobraziť maximálne 2 000 položiek.

Záznamy zobrazené na tejto karte sú výsledkom použitia jednoduchého a rozšíreného filtra.

review results tab

 • Ak chcete odstrániť záznam zo zoznamu výsledkov, zrušte začiarknutie políčka vedľa jeho názvu.
 • Ak chcete vyhľadať položku bez posúvania sa v celom zozname výsledkov, zadajte jej názov do poľa Zadajte alebo vyberte v zozname.

Uložiť filter    Kliknutím na tlačidlo Uložiť filter uložíte tento filter so zadanými hodnotami na budúce použitie.

 Poznámka.    Ak je zo zoznamu vylúčených viac než 300 položiek, dotaz na zostavu sa nedá uložiť.

Otvoriť filter    Kliknutím na tlačidlo Otvoriť filter otvoríte uložený filter.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Outlook 2013, Outlook 2010