Čo je konto servera Microsoft Exchange?

Niektoré funkcie programu Outlook vyžadujú používanie konta na serveri Microsoft Exchange. Server Exchange je e-mailový komunikačný server určený na spoluprácu v podnikoch. Licencie na server Exchange možno zakúpiť od spoločnosti Microsoft a jej distribútorov.

Ak vaša organizácia používa server Exchange, no neviete, či na ňom máte konto alebo ako ho používať, požiadajte o pomoc oddelenie technickej podpory alebo správcu siete vašej organizácie.

Používatelia v domácnosti spravidla nemajú e-mailové konto na serveri Exchange, namiesto toho používajú e-mailové konto POP3 u poskytovateľa internetových služieb (ISP) (poskytovateľ internetových služieb (ISP): určitá organizácia poskytujúca prístup k Internetu, ktorý umožňuje používanie elektronickej pošty, hovorní alebo webu. Niektorí poskytovatelia internetových služieb pôsobia vo viacerých krajinách a poskytujú prístup na viacerých miestach, kým iní sú obmedzení len na určitý región.) alebo používajú webovú e-mailovú službu, ako je napríklad služba Windows Live Mail. Ak používate e-mailové konto POP3 (POP3: protokol, ktorý sa používa na získavanie e-mailových správ z internetového e-mailového servera.), konkrétne informácie o konte získate od poskytovateľa internetových služieb. Používatelia bez konta na serveri Exchange nemôžu používať funkcie programu Outlook, ktoré vyžadujú server Exchange.

Pomocník k funkciám, ktoré vyžadujú server Exchange, obsahuje jednu z nasledovných poznámok:

  • Táto funkcia si vyžaduje použitie konta Microsoft Exchange v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva server Exchange.
  • Táto funkcia vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 alebo Exchange Server 2007. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva server Microsoft Exchange.
  • Táto funkcia vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 alebo Exchange Server 2007 v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva server Microsoft Exchange.
  • Táto funkcia vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange Server 2003 alebo Exchange Server 2007. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva server Microsoft Exchange.
  • Táto funkcia vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange Server 2003 alebo Exchange Server 2007 v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva server Microsoft Exchange.
  • Táto funkcia vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange Server 2007. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva server Microsoft Exchange.
  • Táto funkcia vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange Server 2007 v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva server Microsoft Exchange.

Ak chcete určiť verziu servera Exchange, ku ktorej sa vaše konto pripája, prečítajte si článok Určenie verzie servera Microsoft Exchange, ku ktorému sa pripája konto.

Ak nepoužívate konto na serveri Exchange, v programe Outlook nebudú zobrazené ponuky, príkazy ani možnosti uvedené v Pomocníkovi k daným funkciám.

Aké typy e-mailových kont sú uvedené v profile programu Outlook?

Ak chcete zistiť, aké typy e-mailových kont sa nachádzajú v profile programu Outlook, otvorte dialógové okno Konto - nastavenie v programe Outlook.

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.
  2. V stĺpci Typ na karte E-mail je uvedený typ príslušného konta.

Karta E-mail okna Konto - nastavenie

 Poznámka.   Niektoré funkcie môžu vyžadovať špecifické verzie servera Exchange. Ak chcete určiť verziu servera Exchange, ku ktorej sa vaše konto pripája, prečítajte si článok Určenie verzie servera Microsoft Exchange, ku ktorému sa pripája konto.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Outlook 2007