Zmena predvoleného formátu dátumu, času, čísel alebo merných jednotiek

Zmenou predvolenej krajiny alebo oblasti v systéme Windows sa predvolený formát čísel, meny, času a dátumu zmení na nastavenie, ktoré sa obyčajne používa v danej krajine alebo oblasti. Ak chcete napríklad zmeniť predvolené merné jednotky z centimetrov na palce alebo zobraziť dátum vo formáte 2009/10/31 namiesto 31/10/2009, vyberte krajinu alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate a v počítači sa nastavia štandardné merné systémy daného umiestnenia.

Toto nastavenie ovplyvňuje rôzne funkcie v rôznych programoch balíka Microsoft Office vrátane:

 • kalendára v programe Microsoft Outlook,
 • buniek formátovaných pomocou určitých možností dátumu, času alebo meny v programe Microsoft Excel.

Ďalšie informácie nájdete v téme Na čo slúžia regionálne formáty a jazyky.

Čo chcete urobiť?


Zmena predvolenej krajiny alebo oblasti

V systéme Windows Vista

Informácie o zmene predvolených možností dátumu, času, čísel alebo meny v počítači so systémom Windows Vista nájdete v téme Zmena nastavenia krajiny alebo regiónu.

V systéme Microsoft Windows XP

Informácie o zmene predvolených možností dátumu, času, čísel alebo meny v počítači so systémom Windows XP nájdete v téme Povolenie medzinárodnej podpory v systéme Windows XP.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena predvoleného formátu dátumu, času alebo čísel

V systéme Windows Vista

Informácie o zmene spôsobu, akým systém Windows Vista zobrazuje dátumy, čas, menu a merné jednotky, nájdete v téme Zmena zobrazenia dátumov, času, meny a merných jednotiek.

Ak chcete zmeniť zobrazenie dátumov kalendára Hijiri, prečítajte si tému Zobrazenie dátumov kalendára Hijiri.

V systéme Microsoft Windows XP

Informácie o zmene predvolených možností dátumu, času, čísel alebo meny v počítači so systémom Windows XP nájdete v téme Povolenie medzinárodnej podpory v systéme Windows XP.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena formátu merných jednotiek

V systéme Windows Vista
 1. V ponuke Štart systému Windows kliknite na položku Ovládací panel.
 2. Kliknite na položku Hodiny, jazyk a oblasť a potom kliknite na položku Zmena formátu dátumu, času alebo čísel.

 Poznámka.   V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 1. Na karte Formáty vyberte v zozname v časti Aktuálny formát krajinu alebo oblasť, ktorú chcete použiť.
 2. Kliknite na tlačidlo Upraviť tento formát a potom v zozname Systém jednotiek vyberte položku Metrický alebo USA.


 Poznámky: 

V systéme Microsoft Windows XP
 1. Ukončite všetky programy balíka Microsoft Office.
 2. V ponuke Štart systému Windows kliknite na položku Ovládací panel.
 3. Kliknite na položku Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia a potom kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 Poznámka.   V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 1. Na karte Miestne nastavenie vyberte v zozname v časti Štandardy a formáty krajinu alebo oblasť, ktorú chcete použiť.
 2. Kliknite na tlačidlo Prispôsobiť a potom v zozname Systém jednotiek vyberte položku Metrický alebo USA.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena typu číslic

V systéme Windows Vista
 1. V ponuke Štart systému Windows kliknite na položku Ovládací panel.
 2. Kliknite na položku Hodiny, jazyk a oblasť a potom kliknite na položku Zmena formátu dátumu, času alebo čísel.

 Poznámka.   V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 1. Na karte Formáty vyberte v zozname v časti Aktuálny formát krajinu alebo oblasť, ktorú chcete použiť.
 2. Kliknite na tlačidlo Upraviť tento formát a potom v zozname Štandardné číslice vyberte požadovaný typ číslic.
V systéme Microsoft Windows XP

Informácie o pridaní podpory pre jazyky so zápisom sprava doľava prostredníctvom zmeny typu číslic používaných v systéme Windows XP, ako sú napríklad perzské, urdské alebo arabské číslice, nájdete v téme Zmena formátu číslic v systéme Windows XP.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010, Access 2007, Excel 2007, Groove 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007