Strana 1 z 10PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE

Prechod na program OneNote 2010

OneNote 2010 Máte už skúsenosti s predchádzajúcou verziou programu Microsoft Office OneNote a chcete sa iba rýchlo oboznámiť so zmenami vo verzii 2010? Ak áno, tento kurz je určený pre vás.


Informácie o tomto kurze

Súčasti kurzu:

  • Jedna lekcia vo forme samoštúdia.
  • Jedno praktické cvičenie na získanie potrebných zručností (na absolvovanie tohto praktického cvičenia sa požaduje program OneNote 2010).
  • Krátky test na konci lekcie. Tento test nie je hodnotený.
  • Karta Rýchla referencia, ktorú si môžete vytlačiť alebo uložiť pre prípad budúcej potreby.

Ciele

V tomto kurze sa naučíte:

  • vykonávať bežné úlohy programu OneNote v programe Microsoft OneNote 2010.

Skôr než začnete

Mali by ste byť skúseným používateľom programu OneNote 2003, OneNote 2007 alebo obidvoch verzií.

Strana 1 z 10PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE