Zmena na iný plán alebo iné predplatné služieb Office 365

Aktuálne predplatné služieb Office 365 môžete zmeniť na iné predplatné služieb Office 365:

 • V rovnakej skupine služieb    napríklad zo služieb Office 365 Small Business na Office 365 Small Business Premium alebo zo služieb Office 365 Enterprise E1 na Office 365 Enterprise E3.
 • Zo samostatného plánu    Napríklad z plánu Exchange Online na Office 365 Enterprise E1.
 • Na inú skupinu služieb    Napríklad zo služieb Office 365 Small Business na Office 365 Enterprise E3.

Prehľad funkcií jednotlivých plánov vrátane cien nájdete vpopisoch produktov. Technické špecifikácie nájdete v téme Porovnanie služieb Office 365.

V tomto článku sa dozviete:

Ak chcete zrušiť predplatné, pozrite si tému Zrušenie predplatného.

Zmena plánov

Mnohé plány možno zmeniť pomocou Sprievodcu zmenou plánov. Ak chcete zistiť, či na to má váš plán nárok, pozrite si časť Plány s nárokom na použitie Sprievodcu zmenou plánov. Ak váš plán na to nárok nemá, je potrebné zmeniť plány manuálne.

Sprievodcu zmenou plánov nemožno použiť, ak má predplatné viac než 300 používateľov. Na získanie prístupu k Sprievodcovi zmenou plánov je potrebné byť globálnym správcom (pre Office 365 Enterprise a Office 365 Midsize Business) alebo správcom (pre Office 365 Small Business).

 Poznámka.    Ak chcete prejsť zo skúšobného predplatného jedného plánu na platené predplatné iného plánu, najskôr zakúpte plán, ktorý skúšate, a potom zmeňte plány. Ďalšie informácie nájdete v téme Zakúpenie predplatného po vyskúšaní služieb Office 365 (pre Office 365 Small Business) alebo Zakúpenie predplatného po vyskúšaní služieb Office 365 (pre Office 365 Enterprise alebo Office 365 Midsize Business).

Zmena plánov pomocou Sprievodcu zmenou plánov

 1. Oboznámte sa s tým, čo sa stane so službou počas zmeny plánu:
 • vaša služba nebude prerušená a používatelia budú mať naďalej prístup k svojim údajom,
 • správcovia nebudú môcť používať portál služieb Office 365,
 • používatelia v rámci existujúceho predplatného budú automaticky presunutí do nového predplatného,

 Poznámka.    Počas zmeny plánu nemeňte priradenie používateľských licencií na nové predplatné, pretože by to mohlo prerušiť proces zmeny.

 • fakturácia existujúceho predplatného sa vypne po odoslaní objednávky a fakturácia nového predplatného sa začne až po dokončení zmeny. Ďalšie informácie o vplyve zmeny plánov na fakturáciu nájdete v časti Fakturácia a zmena plánov.
 • ak chcete pre adresu verejnej webovej lokality služieb Office 365 použiť inú z vlastných domén, zmeňte túto adresu pred zmenou plánov. Ak ju chcete zmeniť na inú doménu neskôr, bude možno potrebné vykonať niekoľko ďalších krokov.
 1. Prejdite na stránku Predplatné (alebo kliknite na položky Správca > Licencovanie alebo Správca > Správa a zakúpenie licencií).
 2. Na stránke Predplatné vyberte plán, na ktorý chcete prejsť, a potom v časti Možnosti plánu kliknite na položku Zmeniť plány.
 3. Na stránke Výber nového plánu vyberte plán a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Prejdite krokmi v sprievodcovi Pokladňa. Môžete pridať licencie na stránke Kontrola kliknutím na prepojenie Upraviť vedľa nového predplatného alebo zmeniť spôsob platby alebo frekvenciu platieb na stránke Platba.
 5. Na stránke Objednávka dokončená kliknutím na položku Stav dokončite objednávku.
  Zobrazí sa stránka Zmena plánov: stav. Začne sa proces zmeny plánov a táto stránka zostane zobrazená, kým sa plán nezmení. Stránku Zmena plánov: stav môžete zavrieť a vrátiť sa späť bez prerušenia procesu zmeny plánov.

 Poznámka.    Ak sa nevyskytnú žiadne chyby ani problémy, zmena plánov zvyčajne trvá maximálne desať minút. Časť zahŕňajúca opätovné priradenie licencie by mala trvať maximálne minútu. Ak sa stránka Zmena plánov: stav zobrazuje aj po uplynutí jednej hodiny, zavolajte na oddelenie technickej podpory fakturácie a predplatného. Pri prechode na iný plán sa možno vyskytol problém.

Plány s nárokom na použitie Sprievodcu zmenou plánov

Ak tento zoznam obsahuje požadovaný scenár, prečítajte si pokyny na zmenu plánov. Ak váš plán na to nárok nemá, je potrebné zmeniť plány manuálne.

Z plánu Na plán
Office 365 Small Business

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise K1

Office 365 Enterprise K2

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise E3 Office 365 Enterprise E4

Lync Online (Plan 1)

Lync Online (Plan 2)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Lync Online (Plan 3) Office 365 Enterprise E4
SharePoint Online (Plan 1)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

SharePoint Online (Plan 2)

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Exchange Online (Plan 1)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Exchange Online (Plan 2)

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Education A1

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office Online so službou SharePoint Online (Plan 1 alebo Plan 2)

Office 365 Education A1

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office 365 Education A4

Exchange Online Kiosk

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise K1

Exchange Online Plan 1

Exchange Online Plan 2

Fakturácia a zmena plánov

Fakturácia existujúceho predplatného sa vypne po odoslaní objednávky a fakturácia nového predplatného sa začne až po dokončení zmeny.

Niekoľko ďalších vecí, ktoré treba vedieť o fakturácii a zmene plánov:

 • Ak je potrebné skontrolovať kredit, zmena plánov môže trvať až dva týždne.    Ak je potrebné skontrolovať kredit organizácie pred dokončením platby – ak ste napríklad vybrali spôsob platby pomocou faktúry s kontrolou kreditu alebo ste dosiahli určitú úroveň nákladov – nie je možné pridať nové predplatné ani zmeniť žiadne iné plány, kým prebieha kontrola kreditu. Na stránke Licencie sa pri existujúcich plánoch v stĺpci Možnosti plánu zobrazí text Žiadne možnosti. Kontrola kreditu môže trvať až dva týždne. Počas tohto obdobia môžete k ostatným službám pristupovať v rámci existujúceho predplatného ako zvyčajne. Po schválení kreditu sa začne zmena plánov a správcom sa po prihlásení do služieb Office 365 zobrazí stránka Zmena plánov: stav.
 • Plány nemožno zmeniť, ak ste na nákup plánu použili predplatenú kartu.    Sprievodca zmenou plánov nepodporuje zmenu predplatených plánov, čiže plánov využívajúcich kód Product Key.

Ďalšie informácie o fakturácii nájdete v týchto témach:

Čo robiť, ak sa nezobrazuje prepojenie Zmeniť plány napriek tomu, že by ste na zmenu plánov mali mať nárok?

Niekedy sa môže stať, že plán má nárok na zmenu, no na stránke Licencie sa nezobrazuje prepojenie Zmeniť plány tak, ako na tomto obrázku:

Na stránke Predplatné sa v časti Možnosti plánu pre predplatné zobrazuje text Žiadne možnosti

Stránka Licencie : Namiesto položky Zmeniť plány sa zobrazuje text Žiadne možnosti

Nezobrazenie prepojenia Zmeniť plány napriek existujúcemu nároku má tri možné príčiny:

 • Je možné, že máte Office 365 Small Business spred inovácie služieb a máte viac než 25 používateľov. V tomto prípade nemožno zmeniť plány, pretože Office 365 Small Business má po inovácii služieb limit 25 používateľov.
 • V službách sa môžu vyskytovať problémy, ktoré treba vyriešiť predtým, ako bude možné zmeniť plány.

Problémy, ktoré treba vyriešiť

Možnosť zmeny plánov ovplyvňujú viaceré problémy. Po prvé, plán musí byť plne zriadený a nesmie mať žiadne problémy so stavom služby. Ak chcete zistiť, či sa vyskytujú problémy so zriadením alebo stavom služby, skontrolujte časť Aktuálny stav služby na stránke Prehľad podpory (v službách Office 365 Enterprise a Office 365 Midsize Business kliknite na položkySprávca > Office 365 > Podpora, v službách Office 365 Small Business kliknite na položky Správca > Získať pomoc a online podporu). Na nasledujúcom obrázku má napríklad služba Exchange Online zníženú kvalitu.

Zoznam služieb so zobrazeným aktuálnym stavom, Exchange má zníženú kvalitu

Aktuálny stav služby zobrazujúci Exchange Online so zníženou kvalitou

Na zmenu plánov je tiež potrebné, aby mali všetci používatelia platné licencie. Ak ste priradili viac licencií, ako ste zakúpili, zobrazí sa upozornenie na konflikt licencií, ktorý treba vyriešiť. Zistiť, či sa tento problém vyskytuje, môžete aj kliknutím na položkySprávca > Licencie (alebo Správa nákupov a licencií) > Licencie. Na stránke Licencie sa zobrazí problém a prepojenie na jeho odsúhlasenie tak, ako na tomto obrázku.

Stĺpec Stav na stránke Licencie informuje, že 2 používatelia potrebujú platné licencie. Odsúhlasiť

Stĺpec Stav zobrazujúci konflikt licencií

Pridanie licencií pri zmene plánov

Keď zmeníte plány pomocou Sprievodcu zmenou plánov, môžete k svojmu predplatnému pridať licencie. Licencie nemožno v rámci zmeny plánov odstrániť. Ak chcete znížiť počet licencií, mali by ste zavolať na oddelenie technickej podpory fakturácie a predplatného.

Pridanie licencií počas prechodu na iný plán

 1. Kliknite na položky Prechod na iný plán > Výber nového plánu > Ďalej.
 2. V sprievodcovi Pokladňa kliknite na stránke Pripraviť na položku Ďalej.
 3. Na stránke Kontrola kliknite na položku Upraviť.

Obrázok stránky Kontrola objednávky so zvýrazneným prepojením Upraviť

 1. V dialógovom okne predplatného upravte počet používateľských licencií a potom kliknite na položku Aktualizovať košík.

Manuálna zmena plánov (bez Sprievodcu zmenou plánov)

Na každý plán, ktorý sa nenachádza v zozname Plány oprávnené na použitie sprievodcu Prechod na iný plán, môžete prejsť manuálne.

Manuálny prechod na iný plán zahŕňa nákup nového plánu, opätovné priradenie licencií a zrušenie starého plánu.

 Dôležité upozornenie.   

 • Po prechode na plán z inej skupiny služieb už nemôžete prejsť späť na svoj starý plán.
 • Ak prechádzate na plán z inej skupiny služieb, odporúčame vám pred zmenou plánov zálohovať všetky informácie vašej spoločnosti.

Ak chcete prejsť na iný plán manuálne, zavolajte na oddelenie technickej podpory fakturácie a predplatného.

 
 
Platí pre:
Správca služieb Office 365 Enterprise, Správca služieb Office 365 Midsize Business, Správca služieb Office 365 Small Business