Priradenie alebo odobratie licencií

Používatelia potrebujú licencie na používanie Outlooku, SharePointu Online, Lyncu Online a iných služieb. Keď ako správca vytvoríte používateľské konto, danému používateľovi sa automaticky udelia licencie poskytnuté s vaším predplatným. Toto nastavenie môžete zmeniť úpravou používateľských kont.

Pri priradení licencie používateľovi sa služba s licenciou nastaví pre daného používateľa:

 • Exchange Online – používateľovi sa automaticky vytvorí poštová schránka.
 • SharePoint Online – používateľovi sa automaticky priradí povolenie na úpravy dokumentov na tímovej lokalite a získa prístup k funkciám služby SharePoint Online súvisiacich s danou licenciou.
 • Lync Online – používateľ automaticky získa prístup k funkciám súvisiacim s licenciou a môže sa zúčastňovať na schôdzach online.
 • Predplatné na Office 365 Small Business: Používateľ si bude môcť stiahnuť najnovšiu verziu balíka Office až do 5 Macov alebo PC.

 Poznámka.    Nie všetky služby sú k dispozícii pre všetky polohy používateľa. Zoznam obmedzení nájdete v téme Licenčné obmedzenia pre Office 365 .

Čo vás zaujíma?


Zistenie počtu platných a dostupných licencií

Ak chcete zistiť počet licencií, ktoré sú platné a dostupné pre vaše predplatné:

 1. Kliknite na položku Správca. Ak sa v strede stránky zobrazuje možnosť Skryť úvodné informácie, kliknite na ňu. V hornej časti stránky sa zobrazí položka Spravovať nastavenia organizácie.
 2. V časti Licencie môžete zobraziť počet licencií, ktoré sú v rámci zakúpeného počtu k dispozícii. Ak máte napríklad 10 licencií a priradili ste z nich 4, bude tu uvedené K dispozícii: 6 z 10.

Priradenie alebo odobratie licencie jednému používateľovi

 1. Prejdite na položky Správca > Pridať používateľov, obnova hesiel a viac.
 2. Začiarknite políčko pri mene používateľa, ktorému chcete pridať alebo odobrať licenciu.
 3. Kliknite na položky UpraviťUpraviť > Licencie.
 4. Na stránke Priradenie licencií začiarknite políčko licencie, ktorú chcete pridať, alebo zrušte začiarknutie políčka licencie, ktorú chcete odobrať.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 6. Ak ste odobrali licenciu používateľovi a chcete ju priradiť inému používateľovi, zopakujte tento postup.

 Upozornenie.    Keď používateľovi odoberiete licenciu, všetky jeho údaje v danej službe sa odstránia a po uplynutí času odkladu 30 dní ich nie je možné obnoviť. Výnimkou sú len dokumenty uložené v SharePointe Online. Ak napríklad používateľovi odoberiete licenciu na Exchange Online, poštová schránka tohto používateľa sa odstráni. Poštová schránka sa dá obnoviť do 30 dní tak, že jej používateľovi opätovne priradíte licenciu na Exchange Online. Po uplynutí 30 dní sa poštová schránka a jej obsah natrvalo odstránia. Informácie o ďalších možnostiach pri priraďovaní licencií nájdete v téme Zmena priradenia licencií alebo zmena počtu licencií .

Priradenie alebo odobratie licencií viacerým používateľom naraz

Pridanie alebo nahradenie licencií pre viaceré osoby.

 1. Prejdite na položky Správca >Pridať používateľov, obnova hesiel a viac.
 2. Začiarknite políčka pri mene používateľov, ktorým chcete pridať alebo odobrať licencie.
 3. Kliknite na položku UpraviťUpraviť.
 4. Na stránkach Podrobnosti a Nastavenia kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Na stránke Priradenie licencií kliknite na položku Nahradiť súčasné priradenia licencií alebo Pridať k súčasným priradeniam licencií a potom začiarknite políčka alebo zrušte začiarknutie políčok licencií, ktoré chcete zmeniť.
 6. Kliknite na položky Odoslať > Dokončiť.
 7. Ak ste odobrali licencie skupine používateľov a chcete ich priradiť iným používateľom, zopakujte tento postup.

 Upozornenie.    Keď používateľovi odoberiete licenciu, všetky jeho údaje v danej službe sa odstránia a po uplynutí času odkladu 30 dní ich nie je možné obnoviť. Výnimkou sú len dokumenty uložené v SharePointe Online. Ak napríklad používateľovi odoberiete licenciu na Exchange Online, poštová schránka tohto používateľa sa odstráni. Poštová schránka sa dá obnoviť do 30 dní tak, že jej používateľovi opätovne priradíte licenciu na Exchange Online. Po uplynutí 30 dní sa poštová schránka a jej obsah natrvalo odstránia. Informácie o ďalších možnostiach pri priraďovaní licencií nájdete v téme Zmena priradenia licencií alebo zmena počtu licencií .

Licencie pre iné ako používateľské poštové schránky

K poštovým schránkam zdroja, poštovým schránkam konferenčnej miestnosti a zdieľaným poštovým schránkam netreba priradiť licencie s výnimkou prípadov, keď presahujú kvótu ukladacieho priestoru 10 gigabajtov (GB).

 Poznámka.    Ak poštová schránka zdroja, poštová schránka konferenčnej miestnosti alebo zdieľaná poštová schránka presiahne kvótu 10 GB a nepriradíte k nej licenciu, po jednom mesiaci sa zdieľaná poštová schránka zamkne. Potrebe priradenia licencie sa môžete vyhnúť pomocou archivovania, ktorým predídete presiahnutiu kvóty.

Ďalšie informácie o iných ako používateľských poštových schránkach nájdete v týchto témach:

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Správca služieb Office 365 Small Business