Nastavenie organizácie v službách Office 365 Small Business

Ako správca pre svoju organizáciu ste sa zaregistrovali v službách Office 365 Small Business alebo Office 365 Small Business Premium. Čo ďalej?

Pred nastavením služieb Office 365 pre každého vo vašej organizácii:

Preskúmanie produktu

V hornej časti každej stránky máte jednoduchý prístup k službám a nastaveniam.

Navigačný panel

1 Outlook (webová aplikácia) na používanie e-mailu, Kalendár a Ľudia sú súčasťou služby Exchange Online.

2. Informačný kanál s aktualizáciami, OneDrive for Business a Lokality sú súčasťou SharePointu Online.

3. Prepojenia na Office Obchod a lokalitu Office.com s aplikáciami a ďalšími zdrojmi.

4. Prepojenia na stránku Správca, kde môžete spravovať služby Office 365 svojej organizácie.

5. Prepojenia na profil, položku Odhlásenie, nastavenia služieb Office 365 (Ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. ) a Pomocníka.

Po kliknutí na položku Správca budete presmerovaní na hlavnú stránku služieb Office 365, kde môžete urobiť všetky nastavenia pre svoju organizáciu. Pomocou tably Začíname a tohto článku môžete rýchlo a efektívne zaviesť zmeny vo svojej organizácii a pripraviť na ne používateľov.

Postup nastavenia vašej organizácie

Čo vás zaujíma? Umiestnenie na domovskej stránke Správcu Ako dlho to trvá? (odhad)

Inštalácia softvéru Office 2013   

Hneď po prihlásení môžete nainštalovať programy balíka Office 2013 ako Word, Excel a PowerPoint do počítača PC alebo Mac.

Prejdite na položky Nastavenie > Nastavenia služieb Office 365. Inštalácia trvá 5 minút.

Pridanie vlastného názvu domény    

Pridajte k e-mailu a webovej lokalite vlastný názov domény. Pozrite si témy o nastavení názvu domény aškolení o vlastnom názve domény. Potomprispôsobte svoj e-mail použitím názvu doménya použite vlastný názov domény pre svoju webovú lokalitu.

Úvodná tabla správcu – e-mailové adresy

Nastavenie trvá 45 minút v prípade existujúcej domény a ďalšiu hodinu v prípade novej domény, ktorú ste si zakúpili.

(Nastavenie názvu domény vyžaduje prácu so službami mimo služieb Office 365, ako sú registrátory a názvové servery, na čo je potrebný určitý čas).

Pridanie používateľov    (vaši zamestnanci)

Použite e-mailovú adresu služieb Office 365:

meno@vašaspoločnosť.onmicrosoft.com

Pridajte používateľov pre každého zamestnanca organizácie a podľa potrieb im prideľte povolenia správcu.

Tabuľa správcu – používatelia a skupiny Pridanie jedného používateľa trvá 2 – 3 minúty.

Nastavenie mobilných zariadení

   

V službách Office 365 môžu všetci používatelia v organizácii nastaviť svoje mobilné telefóny a tablety na používanie služieb Office 365

Najprv nastavte svoj vlastný počítač, telefón a tablet. Potom nastavte správu prístupu používateľov k e-mailom a okamžitým správam v telefónoch.

Tabuľa správcu – nastavenia služby – mobilný prístup Na skontrolovanie predvolených nastavení a ich prípadnú zmenu stačia 2 minúty.

Začíname so službami OneDrive for Business a tímovými lokalitami

   

Dokumenty môžete vytvárať a zdieľať kdekoľvek, či už v kancelárii alebo na cestách. Pozrite si články Začíname používať lokality SharePoint a OneDrive for Business a Pristupujte k svojim dokumentom kdekoľvek.

Snímka obrazovky s úvodnou tablou správcu pre spoluprácu vrátane služby OneDrive for Business, aplikácie Office Web Apps a tímových lokalít. Kliknutím otvorte súvisiacu tému Pomocníka. Nastavenie trvá 30 minút. Časom si vy a váš tím môžete vytvoriť štýl práce, ktorý je pre váš podnik najvhodnejší.

Používanie okamžitých správ a schôdzí online

   

Na začiatok si prečítajte články Nastavenia služby Lync Online a Začíname používať Lync na okamžité správy a online schôdze.

Tabuľa správcu – nastavenia služby – okamžité správy, schôdze a konferencie Stačí pár minút. Väčšina používateľov nepotrebuje meniť pôvodné nastavenia programu Lync, aspoň nie hneď.

Nastavenie verejnej webovej lokality

   

Ak ešte nemáte verejnú webovú lokalitu, môžete použiť lokalitu, ktorá je súčasťou služieb Office 365. Pozrite si témy Začíname pracovať s verejnou webovou lokalitou a Pomoc s verejnými webovými lokalitami v službách Office 365.

Úvodná tabla správcu – verejná webová lokalita

10 - 20 hodín na vytvorenie webovej lokality od základov.

Ak chcete použiť vlastný názov domény, stačí urobiť zmenu názvu pri prispôsobovaní e-mailovej adresy.

Informovať všetkých používateľov

   

Pomôcť používateľom začať efektívne pracovať využitím Pomocníka a školiacich prostriedkov.

Prečítajte si článok Príprava na používanie služieb Office 365.

30 minút alebo viac na zdieľanie zdrojov.

Zvyšok tejto príručky obsahuje kroky potrebné na nastavenie organizácie v službách Office 365 Small Business. Má dve časti:

 1. Vykonanie všetkých nastavení
 2. Príprava zamestnancov

Vykonanie všetkých nastavení

Vytvorenie kont pre zamestnancov a spolupracovníkov

Začnite pridaním zamestnancov alebo spolupracovníkov, aby mohli používať e-mail, kalendáre a nástroje spolupráce. Je potrebné vytvoriť používateľské konto pre každú osobu, ktorá bude v organizácii používať služby Office 365 Small Business.

Keď pridáte používateľa, táto osoba môže okamžite použiť softvér a služby Office 365.

Pridanie používateľa

 1. Prihláste sa do služieb Office 365.
 2. V hornej časti stránky kliknite na položku Správca.
 3. Kliknite na položky Pridať používateľov, obnova hesiel a viac.
 4. Kliknite na znamienko plus (+) a postupujte podľa pokynov.

Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie alebo úprava používateľov.

Prístup k e-mailu a kalendáru

 Poznámka.    Vašou predvolenou e-mailovou adresou je adresa, ktorú ste vytvorili počas registrácie. E-mailové adresy vašich používateľov budú mať rovnaký formát ako tá vaša. Ak je napríklad vaša adresa jozef@contoso.onmicrosoft.com, potom e-mailová adresa vášho používateľa môže byť david@contoso.onmicrosoft.com.

Prispôsobenie e-mailovej adresy

Ak chcete prispôsobiť adresu napríklad na tvar jozef@contoso.com, prečítajte si časť nižšie Nastavenie domény.

Prístup k e-mailu z webu a Outlooku

Z webu

Použite aplikáciu Microsoft Outlook Web App, ktorá ponúka zjednodušené používateľské rozhranie. Toto rozhranie podporuje jednoduché dotykom ovládateľné mobilné prostredie.

Nastavenie aplikácie Outlook Web App

 1. Prihláste sa do služieb Office 365.
 2. V hornej časti stránky kliknite na možnosť Outlook.
 3. Postupujte podľa pokynov a nakonfigurujte jazyk a časové pásmo.

Ďalšie informácie nájdete v téme Začíname s používaním aplikácie Outlook Web App pre e-mail a kalendáre.

Prístup k e-mailu z Outlooku

Bude potrebné nakonfigurovať Microsoft Outlook 2010 alebo Outlook 2013. Podrobný postup nájdete v téme Nastavenie e-mailu v Outlooku 2010 alebo v Outlooku 2013.

Pripojenie iných e-mailových kont

Ak majú vaši používatelia ďalšie e-mailové adresy, ktoré je potrebné spravovať a ku ktorým treba pristupovať z jedného miesta z e-mailové konta Office 365, bude potrebné ich pripojiť. Môžete pripojiť až päť e-mailových kont poskytovateľov, ako sú Hotmail, Gmail a Yahoo!

Pripojenie ďalšieho e-mailového konta

 1. Overte, či poskytovateľ vášho e-mailu podporuje protokol POP a IMAP.
 2. Zapnite prístup pomocou protokolu POP alebo IMAP. (Pozrite si tému Zapnutie prístupu pomocou protokolu POP alebo IMAP.)
 3. Prihláste sa do služieb Office 365 a kliknite na položku Outlook v hornej časti stránky.
 4. Kliknite na položky NastavenieOzubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. > Možnosti > Pripojené kontá.
 5. Kliknite na znamienko plus (+) a postupujte podľa pokynov.

Ďalšie informácie nájdete v téme Pripojené kontá.

Inštalácia Wordu, Excelu a ostatných služieb Office 2013

Stiahnutie softvéru Microsoft Office

 Poznámka.    Táto sekcia sa týka zákazníkov balíka Small Business Premium. Ak používate vydanie Small Business, svoj existujúci softvér Microsoft Office môžete pripojiť k službám Office 365 podľa nižšie uvedeného postupu.

So službami Office 365 môžete prenášať úplné verzie počítačového softvéru balíka Office z cloudu do ľubovolného počítača s Windowsom 7 alebo Windowsom 8 pripojeného na internet. V prípade balíka Office 365 Small Business Premium môžete tiež stiahnuť a nainštalovať do počítača aplikácie balíka Office, ako je Word alebo Excel.

Inštalácia aplikácií služieb Office 365 do počítača

 1. Prihláste sa do služieb Office 365.
 2. Na portáli Správca kliknite v hornej časti stránky na tlačidlo NastavenieOzubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality..
 3. Vyberte možnosti Nastavenia služieb Office 365 > Softvér.
 4. Vyberte jazyk a kliknite na tlačidlo Inštalovať.

Ďalšie informácie nájdete v článku Inštalácia balíka Office do počítača alebo Macu.

Pripojenie existujúceho balíka Office k službám Office 365

 Poznámka.    Táto sekcia sa týka iba zákazníkov balíka Small Business. Zákazníci balíka Small Business Premium môžu stiahnuť balík Office spolu s predplatným služieb Office 365. (Pozrite si predchádzajúcu sekciu.)

Ak už máte v počítači nainštalovaný Microsoft Office 2007 alebo Office 2010, môžete ho pripojiť k službám Office 365. Potom sa budete môcť prihlásiť a získať prístup k všetkým známym aplikáciám balíka Office a prispôsobeným nastaveniam z ľubovolného počítača s Windowsom 7 alebo Windowsom 8 pripojeného k internetu.

Pripojenie existujúceho balíka Office k službám Office 365

 1. Prihláste sa do služieb Office 365.
 2. Na portáli správcu kliknite v hornej časti stránky na tlačidlo NastavenieOzubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality..
 3. Vyberte možnosti Nastavenia služieb Office 365 > Softvér.
 4. Kliknite na položku Nastavenie desktopu a postupujte podľa pokynov.

Nastavenie zdieľania e-mailu a dokumentov v mobilnom zariadení

So službami Office 365 máte prístup k e-mailu, dokumentom, okamžitým správam a ďalším službám z vášho mobilného zariadenia odkiaľkoľvek.

Konfigurácia mobilného zariadenia na používanie služieb Office 365

 1. Prihláste sa do služieb Office 365.
 2. Na portáli správcu kliknite v hornej časti stránky na tlačidlo NastavenieOzubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality..
 3. Vyberte položky Nastavenia služieb Office 365 > Softvér > Telefón a tablet.
 4. Vyberte zariadenie, ktoré chcete nakonfigurovať, a postupujte podľa pokynov.

Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie a používanie služieb Office 365 v telefóne alebo tablete

Udržanie všetkých v obraze

Spoľahlivé zdieľanie dokumentov

Všetci používatelia môžu vytvárať a ukladať súbory v službe OneDrive for Business, v zabezpečenom online cloudovom ukladacom priestore. Používatelia môžu zdieľať súbory s ľuďmi v rámci aj mimo organizácie. Taktiež môžu kedykoľvek synchronizovať dokumenty medzi počítačmi a mobilnými zariadeniami s online aj offline prístupom.

Prejdite na OneDrive for Business

 1. Prihláste sa do služieb Office 365.
 2. Na portáli správcu kliknite na položku OneDrive v hornej časti stránky.
 1. Začnite vytvárať, upravovať alebo prezerať dokumenty v službe OneDrive for Business.

Ďalšie informácie nájdete v téme Pristupujte k svojim dokumentom balíka Office kdekoľvek prostredníctvom služieb Office 365 a Čo je služba OneDrive for Business?

Nastavenie lokality na tímovú spoluprácu

Pomocou tímovej lokality môžu vaši používatelia spolupracovať s kolegami a klientmi v zdieľanom tímovom priestore. Každý môže vytvárať a zdieľať dokumenty, poznámkové bloky, zoznamy, plány a ďalšie úlohy, a to všetko na jednom centrálnom mieste. Môžete použiť existujúcu tímovú lokalitu alebo vytvoriť ďalšie tímové lokality.

Prechod na tímovú lokalitu

 1. Prihláste sa do služieb Office 365.
 2. Na portáli správcu kliknite na položku Lokality v hornej časti stránky.
 3. Na stránke Lokality kliknite na dlaždicu Tímová lokalita.
 4. Začnite vytvárať, upravovať alebo prezerať dokumenty vo svojej tímovej lokalite.

Vytvorenie novej tímovej lokality

 1. Prihláste sa do služieb Office 365.
 2. Na portáli správcu kliknite na položku Lokality v hornej časti stránky.
 3. Kliknite na položku (+ Nová lokalita) a postupujte podľa pokynov.

Ďalšie informácie nájdete v témach Pristupujte k svojim dokumentom balíka Office kdekoľvek prostredníctvom služieb Office 365 a Vytvorenie lokality

Spojenie ľudí pomocou Lyncu

Lync môže spojiť vašich používateľov pomocou okamžitých správ, hlasových hovorov a videohovorov a schôdzí online s možnosťou zdieľania obrazovky. Ak ste stiahli celý balík Office (ako je uvedené vyššie), Lync už máte nainštalovaný a môžete ho používať. Ak ešte nemáte Lync, stiahnite ho a nainštalujte pomocou týchto krokov.

Inštalácia Lyncu

 1. Prihláste sa do služieb Office 365.
 2. Na portáli správcu vyberte položky NastavenieOzubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. > Nastavenia služieb Office 365 > Softvér.
 3. Kliknite na položku Lync a postupujte podľa pokynov.

Po nainštalovaní Lyncu môžete začať spolupracovať. Ďalšie informácie nájdete v témach:

Profesionálnejší vzhľad

Nastavenie verejnej webovej lokality služieb Office 365

Ak ešte nemáte verejnú webovú lokalitu, môžete použiť lokalitu, ktorá je súčasťou služieb Office 365. Môžete zmeniť vzhľad, pridať logo, pridať názov svojej spoločnosti a podobne. Potom môžete prispôsobiť každú stránku pridaním textu, obrázkov, videí a aplikácií.

Úprava verejnej webovej lokality

 1. Prihláste sa do služieb Office 365.
 2. V hornej časti stránky kliknite na položku Lokality.
 3. Kliknite na dlaždicu Verejná lokalita. (Ak sa zobrazí výzva na prihlásenie, zadajte opäť svoje konto Office 365.)
 4. Kliknite na položku Lokality, ak chcete zmeniť vzhľad webovej lokality, upraviť názov alebo vykonať iné zmeny na úrovni lokality.
 5. Kliknite na položku Stránka, ak chcete prispôsobiť stránky webovej lokality.

Ďalšie informácie nájdete v téme Úprava verejnej webovej lokality. Všetky informácie o tom, čo môžete robiť so svojou verejnou webovou lokalitou, nájdete v téme Pomoc s verejnými webovými lokalitami v službách Office 365.

Keď skončíte s úpravami na webovej lokalite, pridajte k nej vlastný názov domény. Prečítajte si článok Použitie názvu vlastnej domény v adrese verejnej webovej lokality služieb Office 365.

Nastavenie vašej domény

Ak máte vlastnú doménu, ktorá bola zakúpená cez službu GoDaddy, môžete túto sekciu preskočiť a pokračovať podľa nižšie uvedeného postupu.

Ak vlastníte doménu zakúpenú od iného registrátora, postupujte podľa nižšie uvedených krokov Nastavenie vlastnej domény.

Ak ešte nevlastníte vlastnú doménu, môžete si doménu kúpiť od akéhokoľvek registrátora domén a potom pokračujte podľa rovnakého postupu. (Nastavenie podľa postupu trvá asi 45 minút.)

Nastavenie vlastnej domény

 1. Navštívte webovú lokalitu registrátora a potvrďte vlastníctvo domény.
 2. Ak máte existujúcu webovú lokalitu, napríklad: www.vasaspolocnost.com, urobte na nej potrebné nastavenia.
 3. Uistite sa, že webová lokalita bude ďalej fungovať aj po pripojení domény k službám Office 365.
 4. Aktualizujte e-mailové adresy pre všetkých používateľov z formátu vasemeno@vasa spolocnost.onmicrosoft.com na formát vasemeno@vasaspolocnost.com).
 5. Vytvorite konto pre každého používateľa.
 6. Dokončite proces presmerovaním celého prenosu cez služby Office 365.

Ďalšie informácie nájdete vo videu Prispôsobenie e-mailovej adresy v službách Office 365.

Keď budete pripravení pridať doménu, postupujte podľa týchto krokov:

Pridanie domény

 1. Prihláste sa do služieb Office 365.
 2. V hornej časti stránky kliknite na položku Správca.
 3. Kliknite na položku Spravovať domény webových lokalít a e-mailov.
 4. Kliknite na položku Pridať doménu na ďalšej stránke a postupujte podľa pokynov.

Nastavenie domény s registrátorom GoDaddy

Služby Office 365 môžete použiť aj na nákup vlastného názvu domény od registrátora GoDaddy, pričom ho služby Office za vás automaticky nastavia. Ak vaša organizácia už má názov domény zakúpený cez registrátora GoDaddy, môžete nastaviť, aby služby Office 365 začali používať tento názov domény.

Ďalšie informácie nájdete v téme Kúpa názvu domény.

Najdôležitejšie úlohy správcu poruke

Existuje niekoľko najbežnejších úloh správcu, ktoré budete robiť v službách Office 365.

Obnovenie hesla

Stratili ste heslo? Teraz môžete použiť samoobslužný online nástroj na obnovenie hesla správcu.

Obnovenie hesla správcu

 • Prihláste sa do služieb Office 365.
 • Na portáli správcu kliknite na položku Nemôžete získať prístup ku kontu? a môžete začať.
 • Keď sa zobrazí výzva, zadajte identifikáciu používateľa, pod ktorou je registrované predplatné služieb Office 365.

Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie hesla správcu. Alebo kliknite sem a obnovte svoje heslo ihneď.

Prepínanie medzi plánmi služieb Office 365

Vypočuli sme si vašu odozvu a významne sme pre našich klientov zjednodušili prepínanie medzi podnikovými plánmi služieb Office 365. Vieme, že s postupným rastom a rozvojom podniku potrebujete viac flexibility na zmenu predplatného služieb Office 365.

V niektorých prípadoch sa môžete prepnúť medzi plánmi bez potreby volať službu zákazníkom. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do služieb Office 365.
 2. V hornej časti ďalšej stránky kliknite na položku Správca.
 3. Kliknite na tlačidlo Správa a zakúpenie licencií.
 4. Kliknite na tlačidlo Zmeniť plány vedľa vášho predplatného. (Toto prepojenie uvidíte len v prípade, že vaše predplatné umožňuje zmeniť plány.)

Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena na iný plán služieb Office 365.

Správa konta na cestách

Okrem spravovania konta Office 365 v rámci služieb Office 365 môžete vaše konto spravovať odkiaľkoľvek pomocou aplikácie Office 365 Admin. Ak chcete túto aplikáciu používať vo Windows Phone, zariadení Android alebo iOS, stačí vyhľadať v App Store výraz Office 365 Admin.

Kontrolný zoznam

Chceme, aby ste boli úspešní, preto sme vytvorili túto príručku, aby bola pre vás inštalácia služieb Office 365 Small Business čo najjednoduchšia. Použite ju na potvrdzovanie dokončenia tých krokov, ktoré sa na vás vzťahujú.

Začíname

____________________

____________________

Kontrola systémových požiadaviek služieb Office 365

Kúpa predplatného

Základné nastavenie

____________________

____________________

____________________

Vytvorenie kont pre spolupracovníkov

Prístup k e-mailu a kalendáru

Pripojenie iných e-mailových kont

Spustenie

____________________

____________________

____________________

Stiahnutie Wordu, Excelu, PowerPointu, Outlooku a ostatných častí balíka Office

Pripojenie existujúceho balíka Office k službám Office 365

Nastavenie zdieľania e-mailu a dokumentov v mobilnom zariadení

Pripojenie všetkých

____________________

____________________

____________________

Spoľahlivé zdieľanie dokumentov

Nastavenie lokality na tímovú spoluprácu

Spojenie ľudí pomocou Lyncu

Profesionálny vzhľad

____________________

____________________

____________________

Prispôsobenie webovej lokality

Nastavenie vašej domény

Nastavenie domény s registrátorom GoDaddy

Najdôležitejšie úlohy správcu

____________________

____________________

Obnovenie hesla

Prepínanie medzi plánmi služieb Office 365

Príprava všetkých používateľov
____________________ Zdieľanie používateľskej príručky na nastavenie služieb Office 365 Small Business so zamestnancami

Získanie pomoci alebo ďalších informácií

Ak máte otázky, odpovede aj online podporu nájdete na paneli s pomocou na každej stránke správcovského portálu služieb Office 365, na stránke Prehľad podpory a v komunite používateľov služieb Office 365. Nasledujúce zdroje sú určené špeciálne pre správcov:

Príprava zamestnancov alebo spolupracovníkov

Táto príručka bola napísaná pre vás, správcu konta, ale aj používatelia budú musieť postupovať podľa niektorých krokov, aby mohli začať pracovať. Pre vaše pohodlie sme zahrnuli kroky uvedené nižšie. Tento text a prepojenia môžete skopírovať a poslať ich e-mailom ostatným alebo s nimi zdieľať túto sekciu príručky.

Používateľská príručka na nastavenie služieb Office 365 Small Business

Prístup k e-mailu a kalendáru

 Poznámka.    Opýtajte sa správcu na svoje používateľské meno. Ak je e-mailová adresa vášho správcu jozef@contoso.onmicrosoft.com, vaša e-mailová adresa bude [meno používateľa]@contoso.onmicrosoft.com.

Prístup k e-mailu z webu a Outlooku

Z webu

Použite aplikáciu Microsoft Outlook Web App, ktorá ponúka zjednodušené používateľské rozhranie, ktoré podporuje jednoduché dotykom ovládateľné mobilné prostredie.

Nastavenie aplikácie Outlook Web App

 1. Prihláste sa do služieb Office 365.
 2. V hornej časti ďalšej stránky kliknite na položku Outlook.
 3. Postupujte podľa pokynov a nakonfigurujte jazyk a časové pásmo.

Ďalšie informácie nájdete v téme Začíname používať aplikáciu Outlook Web App.

Prístup k e-mailu z Outlooku

Bude potrebné nakonfigurovať Microsoft Outlook 2010 alebo Outlook 2013. Podrobný postup nájdete na stránke Nastavenie e-mailu v Outlooku.

Pripojenie iných e-mailových kont

Ak máte ďalšie e-mailové adresy, ktoré je potrebné spravovať a ku ktorým treba pristupovať z jedného miesta z e-mailového konta Office 365, bude potrebné ich pripojiť. Môžete pripojiť až päť e-mailových kont poskytovateľov, ako sú Hotmail, Gmail a Yahoo!

Pripojenie ďalšieho e-mailového konta

 1. Overte, či poskytovateľ vášho e-mailu podporuje protokol POP a IMAP.
 2. Zapnite prístup pomocou protokolu POP alebo IMAP. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie prístupu pomocou protokolu POP alebo IMAP.
 3. Prihláste sa do služieb Office 365 a kliknite na položku Outlook v hornej časti stránky.
 4. Kliknite na položky NastavenieOzubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. > Možnosti > Pripojené kontá.
 5. Kliknite na znamienko plus (+) a postupujte podľa pokynov.

Ďalšie informácie nájdete v téme Pripojené kontá.

Stiahnutie Wordu, PowerPointu, Excelu, Outlooku a ďalšieho softvéru balíka Microsoft Office

 Poznámka.    Táto sekcia sa týka iba zákazníkov balíka Small Business Premium. Ak používate vydanie Small Business, existujúci balík Microsoft Office môžete pripojiť k službám Office 365. (Pokyny nájdete v ďalšej sekcii.)

So službami Office 365 môžete prenášať úplné verzie počítačového softvéru balíka Office z cloudu do ľubovolného počítača s Windowsom 7 alebo Windowsom 8 pripojeného na internet. V prípade balíka Office 365 Small Business Premium môžete tiež stiahnuť a nainštalovať do počítača aplikácie balíka Office, ako je Word alebo Excel.

Inštalácia aplikácií služieb Office 365 do počítača

 1. Prihláste sa do služieb Office 365.
 2. V hornej časti stránky kliknite na tlačidlo NastavenieOzubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality..
 3. Vyberte možnosti Nastavenia služieb Office 365 > Softvér.
 4. Vyberte jazyk a kliknite na tlačidlo Inštalovať.

Ďalšie informácie nájdete v článku Inštalácia balíka Office do počítača alebo Macu.

Pripojenie existujúceho balíka Office k službám Office 365

 Poznámka.    Táto sekcia sa týka iba zákazníkov balíka Small Business. Zákazníci balíka Small Business Premium môžu stiahnuť balík Office spolu s predplatným služieb Office 365. (Pozrite si predchádzajúcu sekciu.)

Ak už máte v počítači nainštalovaný Microsoft Office 2007 alebo Office 2010, môžete ho pripojiť k službám Office 365. Potom sa budete môcť prihlásiť a získať prístup k všetkým známym aplikáciám balíka Office a prispôsobeným nastaveniam z ľubovolného počítača s Windowsom 7 alebo Windowsom 8 pripojeného k internetu.

Pripojenie existujúceho balíka Office k službám Office 365

 1. Prihláste sa do služieb Office 365.
 2. Kliknite na tlačidlo NastavenieOzubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. v hornej časti stránky.
 3. Vyberte možnosti Nastavenia služieb Office 365 > Softvér.
 4. Kliknite na položku Nastavenie desktopu a postupujte podľa pokynov.

Nastavenie zdieľania e-mailu a dokumentov v mobilnom zariadení

So službami Office 365 máte prístup k e-mailu, dokumentom, okamžitým správam a ďalším službám z mobilného telefónu alebo tabletu odkiaľkoľvek.

Konfigurácia mobilného zariadenia na používanie služieb Office 365

 1. Prihláste sa do služieb Office 365.
 2. V hornej časti stránky kliknite na tlačidlo NastavenieOzubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality.
 3. Vyberte položky Nastavenia služieb Office 365 > Softvér > Telefón a tablet.
 4. Vyberte zariadenie, ktoré chcete nakonfigurovať, a postupujte podľa pokynov.

Ďalšie informácie nájdete v článku Nastavenie a používanie služieb Office 365 v telefóne alebo tablete.

Spoľahlivé zdieľanie dokumentov

Môžete vytvárať a ukladať súbory v službe OneDrive for Business, v zabezpečenom online cloudovom ukladacom priestore. OneDrive for Business umožňuje zdieľať súbory s ľuďmi v organizácii aj mimo nej. Taktiež môžete kedykoľvek synchronizovať dokumenty medzi počítačmi a mobilnými zariadeniami s online aj offline prístupom.

Prejdite na OneDrive for Business

 1. Prihláste sa do služieb Office 365.
 2. V hornej časti stránky Správca kliknite na položku OneDrive.
 3. Office 365 automaticky nakonfiguruje váš priestor.

Ďalšie informácie nájdete v téme Pristupujte k svojim dokumentom balíka Office kdekoľvek a Čo je služba OneDrive for Business?

Spojenie ľudí pomocou Lyncu

Lync môže spojiť vás a vašich kolegov pomocou okamžitých správ, hlasových hovorov a videohovorov a schôdzí online s možnosťou zdieľania obrazovky. Ak ste stiahli celý balík Office (ako je uvedené vyššie), Lync už máte nainštalovaný a môžete ho používať. Ak ešte nemáte Lync, stiahnite ho a nainštalujte pomocou týchto krokov.

Inštalácia Lyncu

 1. Prihláste sa do služieb Office 365.
 2. Vyberte možnosti NastavenieOzubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. > Nastavenia služieb Office 365 > Softvér.
 3. Kliknite na položku Lync a postupujte podľa pokynov.

Po nainštalovaní Lyncu môžete začať spolupracovať. Ďalšie informácie nájdete v témach:

Kde nájsť ďalšie pokyny

 
 
Platí pre:
Správca služieb Office 365 Small Business