Zdieľanie dokumentov alebo priečinkov v službe OneDrive for Business

Dokumenty a priečinky uložené vo OneDrive for Business sú súkromné dovtedy, kým sa ich nerozhodnete zdieľať. Pri zdieľaní dokumentov a priečinkov sa môžete rozhodnúť, či ich používateľom povolíte upraviť alebo len zobraziť. Môžete tiež zdieľať dokumenty alebo priečinky v knižnici lokality.

 Poznámka.    Ak používate Office 365, môžete pozvať na zdieľanie dokumentov externých používateľov (ľudí, ktorí nie sú vo vašej sieti) ako hostí alebo vytvoriť a zverejniť hosťovské prepojenia. Podrobnosti nájdete v téme Zdieľanie lokalít a dokumentov s používateľmi mimo organizácie.

Čo vás zaujíma?


Zdieľanie dokumentu

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 alebo SharePointu 2013 a výberom položky OneDrive v hornej časti stránky prejdite do knižnice služby OneDrive for Business.
 2. Kliknutím na tri bodky (...) vedľa dokumentu otvorte okno bubliny dokumentu a potom kliknite na tlačidlo Zdieľať. Na nasledujúcom obrázku je zobrazené okno bubliny dokumentu Súdne prípady 2013.
  Začatie zdieľania dokumentu v knižnici SharePointu
 3. V dialógovom okne Zdieľať zadajte na karte Pozvať ľudí mená alebo e-mailové adresy ľudí v organizácii, alebo zadajte text Všetci.

V závislosti od mena stačí niekedy zadať iba niekoľko písmen a zobrazí sa požadovaný používateľ. Výberom pridajte používateľov do okna.
Pozvanie používateľov v sieti na zdieľanie dokumentu

 1. Vyberte, či sa majú pozvaným používateľom udeliť povolenia na úpravu alebo iba na zobrazovanie.
 2. Ak chcete, môžete napísať správu, ktorá bude zahrnutá v e-maile odoslanom všetkým pozvaným.
  Tento e-mail obsahuje prepojenie na zdieľaný dokument.
 3. Ak nechcete odoslať e-mailovú pozvánku, kliknite na položku Zobraziť možnosti a potom zrušte začiarknutie políčka Odoslať e-mailovú pozvánku.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zdieľanie priečinka

Pri zdieľaní priečinka automaticky zdieľate všetky položky v tomto priečinku. Zdieľanie priečinka predstavuje rýchly spôsob zdieľania mnohých dokumentov s inými ľuďmi naraz, vďaka čomu sa nemusíte namáhať a dokumenty zdieľať po jednom.

 1. Vytvorte nový priečinok.
 2. Použite ten istý postup ako v časti Zdieľanie dokumentu vyššie.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zdieľanie dokumentu so všetkými

Občas možno máte dokumenty, ktoré chcete jednoducho sprístupniť všetkým v organizácii. Môže to byť napríklad prehľad produktu alebo iný všeobecný referenčný dokument.

Existujú dva spôsoby, ako zdieľať dokument so všetkými:

 • Umiestnite dokumenty do priečinka Zdieľané s každým.
  Priečinok Zdieľané s každým vo OneDrive for Business
 • Pozvite všetkých pomocou dialógového okna Zdieľať. Použite ten istý postup ako v časti Zdieľanie dokumentu vyššie.

Aký je rozdiel? Použitie priečinka Zdieľané s každým je rýchle a jednoduché. Stačí presunúť myšou dokument do priečinka Zdieľané s každým alebo vytvoriť nové dokumenty v tomto priečinku. Nezabúdajte však, že všetky dokumenty v tomto priečinku majú povolenie len na zobrazenie:

Najdôležitejší rozdiel: V dialógovom okne Zdieľať môžete vybrať možnosť Všetci okrem externých používateľov. Ak vaša organizácia umožňuje externé zdieľanie, zdieľanie so všetkými zahŕňa externých používateľov: ľudí mimo organizácie, ktorých ste už v minulosti vy alebo niekto iný pozvali na zdieľanie dokumentov ako hostí.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Ako nájdu ľudia dokumenty, ktoré zdieľam so všetkými?

Dokumenty, ktoré zdieľate so všetkými, sa nezobrazujú v ich zobrazení Zdieľané so mnou vo OneDrive for Business. Prečo? Je potrebné vziať do úvahy, že v závislosti od veľkosti organizácie môžu existovať stovky až tisícky dokumentov, ktoré sú zdieľané so všetkými. Tiež je možné, že s pozvánkou nebudete chcieť odoslať e-mail každému v organizácii.

Namiesto toho môžu ľudia nájsť tieto dokumenty takto:

 • Pomocou prepojenia, ktoré im odošlete priamo v e-maile. Webovú URL adresu každého dokumentu nájdete v jeho bubline dokumentu.
  Webová URL adresa dokumentu
  Skopírujte a prilepte URL adresu do e-mailu adresovaného konkrétnym ľuďom, ktorých chcete informovať.
 • Pomocou vyhľadávacieho poľa vo OneDrive for Business. V tomto príklade chce Dana Hudecová hľadaním kľúčového výrazu „súdne prípady“ nájsť všetky relevantné dokumenty, ktoré sú s ňou zdieľané v jej organizácii.

  Hľadanie dokumentov zdieľaných s vami pomocou hľadania kľúčových slov

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zobrazenie používateľov, s ktorými zdieľate dokument

 • Vyberte požadovaný dokument a potom kliknite na položky Súbory > Zdieľané s.
  Zobrazenie ľudí, s ktorými zdieľate dokument

  Okno Zdieľané s obsahuje zoznam všetkých používateľov, ktorí momentálne zdieľajú tento dokument.

  Karta Zdieľané s v dialógovom okne Zdieľať

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Ukončenie zdieľania dokumentu alebo priečinka

Zdieľanie dokumentu alebo priečinka môžete ukončiť v prípade všetkých alebo len vybratých používateľov.

 1. Vyberte dokument alebo priečinok, ktorého zdieľanie chcete ukončiť, a potom kliknite na položky Súbory > Zdieľané s:.
 2. V okne Zdieľané s: kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu vedľa používateľa, s ktorým chcete ukončiť zdieľanie, a potom kliknite na položku Ukončiť zdieľanie.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, SharePoint Online Enterprise (E1 a E2), SharePoint Online Enterprise (E3 a E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, Správca služieb Office 365 Enterprise, Správca služieb Office 365 Midsize Business, Správca služieb Office 365 Small Business, Webová lokalita služby SharePoint Online