Sprievodca centra správy služby SharePoint Online

Sprievodca centra správy služby SharePoint Online poskytuje správcovi služby SharePoint Online informácie o tom, ako spravovať a udržiavať kolekcie lokalít a povoliť funkcie, ktoré sa používajú v kolekciách lokalít, ako sú napríklad profily používateľov a organizácií, ukladací priestor výrazov a služba InfoPath Forms Services.

Obsah tohto článku


Služba SharePoint Online

Centrum správy služby SharePoint Online je súčasťou služby SharePoint Online, ktorá predstavuje webovú službu hosťovanú v službe Microsoft Office 365 pre podniky. Službu SharePoint Online môžete využívať na zdieľanie nápadov a odborných znalostí, vytváranie vlastných lokalít a riešení a vyhľadávanie informácií – to všetko bez toho, aby ste vo svojom údajovom centre museli nastavovať službu SharePoint. Prostredníctvom služby SharePoint Online môžete vytvárať a spravovať vlastné tímové a projektové lokality určené na spoluprácu. Môžete tiež nasadiť celofiremný intranetový portál, na ktorom môžete zdieľať informácie a najnovšie informácie v rámci celej organizácie. Takisto môžete vytvoriť jednoduchú verejnú webovú lokalitu.

Centrum správy služby SharePoint Online

Prostredníctvom centra správy služby SharePoint Online môže správca služby SharePoint Online nastaviť a spravovať kolekcie lokalít v službe SharePoint Online. Zahŕňa to vyhradenie ukladacieho priestoru pre kolekcie lokalít, priradenie povolení a povolenie funkcií. Po nastavení kolekcií lokalít môžu vlastníci kolekcií lokalít a vlastníci lokalít začať používať službu SharePoint Online. Sprievodca centra správy služby SharePoint Online popisuje postupy pri používaní centra správy služby SharePoint Online.

Skôr než začnete používať centrum správy služby SharePoint Online, odporúčame vám prečítať si tému Krok 1: Plánovanie správy služby SharePoint Online pomocou centra správy. Táto téma poskytuje odporúčania pre nových používateľov a obsahuje otázky, ktoré by ste mali zvážiť pred vytváraním a konfiguráciou kolekcií lokalít.

Získanie ďalších informácií o funkciách centra správy

Nasledujúce prepojenia vám umožnia získať ďalšie informácie o používaní funkcií centra správy služby SharePoint Online.

Informácie o vytváraní kolekcií lokalít, priradení povolení a vyhradení ukladacieho priestoru získate v téme Kolekcie lokalít.

Informácie o nasadení formulárov programu InfoPath a nastavení služby InfoPath Forms Services získate v téme Správa formulárov programu InfoPath.

Informácie o nastavení osobných lokalít a profilov organizácie získate v téme Používateľské profily.

Informácie o používaní správy metaúdajov v organizácii získate v téme Spravované metaúdaje .

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
SharePoint Online pre podniky