Príručka plánovania v SharePointe Online pre služby Office 365 Enterprise a Midsize

SharePoint Online je cloudová služba, ktorá pomáha organizáciám pri zdieľaní a spolupráci s kolegami, partnermi a zákazníkmi. SharePoint Online vám umožňuje prístup k interným lokalitám, dokumentom a iným informáciám z ľubovoľného miesta – z kancelárie, z domu alebo z mobilného zariadenia.

Skôr než sa pustíte do vytvárania a konfigurácie prostredia služby SharePoint Online vašej organizácie, mali by ste porozmýšľať nad niekoľkými vecami, napríklad ako bude vaša organizácia spravovať lokality a používateľov alebo či plánujete vykonať špeciálne prispôsobenia alebo vytvoriť nejaké riešenia.

Proces plánovania sme rozdelili do piatich zvládnuteľných krokov. Pri každom kroku nájdete užitočné zdroje informácií, ktorá vám pomôžu s rozhodovaním a oboznamovaním sa so SharePointom Online.

Obrázok dlaždice s ozubeným kolesom na označenie konfigurácie globálnych nastavení pre prostredie SharePointu Online

Nastavenie prostredia SharePointu Online

Kto to robí?    Globálny správca služieb Office 365, správca SharePointu Online

Obrázok dlaždice s ceruzkou na označenie plánovania lokalít a používateľov

Plánovanie lokalít a správa používateľov

Kto to robí?    Správca SharePointu Online a správcovia kolekcií lokalít, ktorí môžu byť

Obrázok dlaždice s balíkom papierov na označenie organizovania obsahu

Organizovanie obsahu lokalít a plánovanie funkcií obsahu

Kto to robí?    Správcovia kolekcií lokalít, vlastníci lokalít a kľúčoví účastníci projektu zúčastnení na obsahu v podniku

Obrázok dlaždice so skrinkou na náradie na označenie prispôsobenia lokalít a tvorby riešení

Prispôsobenie lokalít pomocou riešení a aplikácií

Kto to robí?    Správca SharePointu Online, vlastníci lokalít, vývojári riešení

Obrázok dlaždice so zemeguľou na označenie verejnej webovej lokality

Použitie verejnej webovej lokality na spojenie so zákazníkmi

Kto to robí?    Správca SharePointu Online a určení návrhári verejnej webovej lokality

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Užitočné online zdroje informácií pre SharePoint Online

Tu je niekoľko článkov poskytujúcich dôležité informácie, ktoré si je vhodné prečítať pri plánovaní a údržbe lokalít SharePointu Online.

Ak hľadáte tieto informácie: Prejdite na tento zdroj informácií:
Informácie o funkciách SharePointu Online dostupných v jednotlivých plánoch služieb Office 365 alebo informácie obsahujúce porovnanie jednotlivých plánov SharePointu Online s lokálnou verziou SharePointu Server 2013. Popis služby SharePoint Online
Informácie o kvótach ukladacieho priestoru, počte podporovaných kolekcií lokalít, počte podporovaných používateľov. SharePoint Online: hranice a limity softvéru
Blokované typy súborov pre SharePoint Online. Typy súborov, ktoré nie je možné pridať do zoznamu alebo knižnice
Informácie o vykonávaní správcovských úloh z príkazového riadka pomocou prostredia správy SharePointu Online.

Úvod do prostredia správy SharePointu Online

Informácie o integrácii lokálneho nasadenia SharePointu Server 2013 so SharePointom Online. Konfigurácia programu SharePoint Server 2013 v hybridnom prostredí
Komplexný zoznam článkov Pomocníka o SharePointe Online pre plány služieb Office 365 Enterprise alebo Midsize. Hľadanie obsahu o SharePointe Online pre Office 365 Enterprise a Midsize
Komplexný zoznam článkov Pomocníka o centre spravovania SharePointu Online. Hľadanie obsahu o centre spravovania SharePointu Online
Kde nájsť partnerov, ktorí poskytujú riešenia alebo služby pre Office 365. Microsoft Office 365 Marketplace

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Centrum spravovania služby SharePoint, SharePoint Online Enterprise (E1 a E2), SharePoint Online Enterprise (E3 a E4), SharePoint Online Midsized Business