Nahrávanie alebo vytváranie súborov v knižnici

Dokumenty, obrázky a iné typy súborov môžete na lokalitu nahrať presunutím z počítača do knižnice na svojej lokalite, napríklad do knižnice Dokumenty alebo do knižnice služby SkyDrive Pro. Najskôr otvorte knižnicu na lokalite. Potom v počítači vyhľadajte dokumenty, ktoré chcete nahrať. Vyberte ich a presuňte do priestoru v knižnici s označením Presunúť sem. Ukážku zobrazíte v téme Video: Pridanie dokumentov do knižnice.

Presun súborov do knižnice

 Poznámka.    Ak sa vám nezobrazuje možnosť presunutia súborov myšou, nainštalujte si najnovšiu verziu prehliadača alebo Microsoft Office 2013. Túto funkciu môžete využiť, iba ak máte Office 2013 alebo najnovšiu verziu Internet Explorera, Firefoxu alebo Chromu.

Ak prvý spôsob presunu súborov nefunguje a nechcete nainštalovať iný softvér, vyskúšajte tento postup: kliknite na položku Nový dokument.
Presun súborov do knižnice kliknutím na položku Pridať

V bubline Vytvoriť nový súbor kliknite na možnosť NAHRAŤ EXISTUJÚCI SÚBOR. V zobrazenom dialógovom okne kliknite buď na položku Prehľadávať, čím nahráte jednotlivé súbory, alebo na položku Použiť na nahratie súborov Windows Prieskumníka, čím nahráte viacero súborov. Ak vyberiete možnosť s Prieskumníkom, môžete súbory presunúť z okna počítača do okna Prieskumníka. Túto možnosť môžete využiť, iba ak máte webový prehliadač Internet Explorer. Ak používate služby Office 365, je potrebné pri prihlasovaní vybrať možnosť Uchovať prihlásenie.

Ukážku zobrazíte v téme Video: Skopírovanie alebo presunutie súborov knižnice pomocou príkazu Otvoriť v programe Prieskumník. Riešenie problémov nájdete v téme Riešenie problémov s príkazom Otvoriť v programe Prieskumník v službe Microsoft SharePoint Online v službách Microsoft Office 365.

V knižnici môžete tiež vytvárať a spravovať dokumenty, hárky, prezentácie a iné typy súborov.

 Dôležité upozornenie.    Pred nahratím súborov do knižnice alebo ich vytvorením v knižnici musíte mať povolenie prispievať do tejto knižnice. Niektoré typy súborov sú navyše z dôvodov zabezpečenia zablokované.

Ďalšie informácie v tomto článku


Nahrávanie veľkých súborov alebo veľkého počtu súborov do knižnice

Počas nahrávania veľkých súborov alebo veľkého počtu súborov, ktoré zvyšujú celkovú veľkosť knižnice, sa môžu v SharePointe pre obmedzenie veľkosti súborov vyskytnúť chyby. Vo vašej verzii Internet Explorera sa môžu vyskytnúť chyby časového limitu. Tieto chyby môžete odstrániť pomocou týchto krokov:

 • Nahrávajte naraz menej ako 100 súborov, pretože nahrávanie väčšieho počtu súborov ako 100 nie je podporované.
 • Nenahrávajte súbory väčšie ako 250 MB. To je predvolená maximálna veľkosť súborov.
 • Ak vaša organizácia nasadzuje SharePoint lokálne, požiadajte správcu servera o potvrdenie alebo zvýšenie maximálnej veľkosti súborov, aby sa prispôsobila veľkosti nahrávaných súborov. Predvolené obmedzenie veľkosti je 250 MB, no dá sa zvýšiť.
 • Ak sa pri nahrávaní súborov väčších ako 2 GB zobrazí správa Pracujeme na tom a nezmizne, postupujte podľa pokynov v téme Technická podpora spoločnosti Microsoft: Chyba Internet Explorera Časový limit pripojenia uplynul, ktorá sa zobrazuje, keď server nereaguje.
 • Ak máte k dispozícii klienta synchronizácie SkyDrive Pro, použite ho na nahratie väčších súborov alebo viacerých súborov. Synchronizácia ich automaticky nahrá v pozadí, keď budete online. Ďalšie informácie nájdete v téme Synchronizácia knižnice s počítačom.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Dôležité informácie o pridávaní súborov do knižnice

Existuje niekoľko spôsobov pridávania súborov do knižníc podľa toho, či vytvárate nové súbory alebo nahrávate súbory, ktoré ste už vytvorili.

 Poznámka.    V knižnici stránok wiki môžete vytvárať nové stránky wiki, ale nemôžete nahrávať existujúce súbory.

Nahratie súborov    Do knižnice môžete nahrať jeden alebo viacero súborov, ktoré ste vytvorili v obľúbenom programe. Nahratie súborov je užitočné vtedy, ak chcete do knižnice pridať veľké množstvo súborov. Nahratie súborov predstavuje jediný spôsob, ako pridať súbory do knižnice obrázkov. Postup pri presúvaní súborov do knižnice sa môže mierne líšiť v závislosti od používaného prehliadača a od toho, či je v počítači nainštalovaná najnovšia verzia balíka Microsoft Office. Iné spôsoby nahratia súborov, ktoré ešte neboli spomenuté: V hornej časti lokality kliknite na položky Súbory > Nahrať dokument, potom kliknite na možnosť Prehľadávať a nakoniec postupne vyhľadajte súbory a po jednom ich nahrajte do knižnice. Alebo, ak chcete nahrať viacero súborov, môžete otvoriť knižnicu v Prieskumníkovi kliknutím na položky Knižnica > Otvoriť v programe Prieskumník.

Vytvorenie nového súboru    V knižnici môžete vytvoriť nový súbor. Typ súboru, ktorý môžete vytvoriť, závisí od šablóny alebo šablón, ktoré vlastník lokality alebo správca priradil ku knižnici (napríklad šablóny programu Microsoft Word). Ak chcete v knižnici vytvoriť iný typ súboru, obráťte sa na vlastníka lokality alebo správcu.

Vyžadovanie vzatia z projektu    Knižnice možno nakonfigurovať tak, aby vyžadovali vzatie súborov z projektu skôr, ako ich budete upravovať. Ak nahrávate súbor do knižnice, ktorá vyžaduje vzatie súboru z projektu, súbor najprv vezmite z projektu. Súbor je potrebné vrátiť do projektu, až potom ho budú môcť upravovať ostatní používatelia. Pri vrátení súboru do projektu sa zobrazí výzva na zadanie poznámok o zmenách, ktoré ste vykonali.

Verzie súboru    Do knižnice môžete pridať nový súbor alebo môžete nahradiť existujúci súbor revidovanou verziou súboru. Ak je knižnica nakonfigurovaná na sledovanie verzií súborov, revidovaný súbor môžete pridať ako novú verziu, ktorá sa stane súčasťou histórie verzií súboru. Ak odovzdávate novú verziu súboru, odporúča sa zadať poznámky k zmenám v aktuálnej verzii, aby ste mohli jednoduchým spôsobom sledovať históriu súboru.

Vlastnosti súboru    Pri pridávaní súboru do knižnice sa môže zobraziť výzva na zadanie vlastností súboru. Vlastnosti súboru môžu zahŕňať základné informácie o súbore, napríklad popis alebo kľúčové slová umožňujúce jeho vyhľadávanie, ako aj informácie špecifické pre danú organizáciu, napríklad názov oddelenia alebo číslo projektu.

Schválenie obsahu    Knižnica môže byť nastavená tak, aby sa pred zobrazením obsahu všetkým používateľom, ktorí môžu prezerať súbory v knižnici, požadovalo schválenie tohto obsahu. Schválenie obsahu znamená, že používateľ s povolením na schválenie alebo zamietnutie obsahu môže určiť, či nové položky alebo zmeny existujúcich položiek zostanú v stave čakania až do ich schválenia. Schválenie obsahu je užitočné, ak chcete spravovať obsah knižnice alebo ak má obsah počas dokončovania zostať v stave čakania.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vytvorenie nového súboru v knižnici

Ak chcete v knižnici vytvoriť súbor zo šablóny, postupujte podľa týchto pokynov.

 1. V knižnici, v ktorej chcete vytvoriť súbor, vykonajte niektorý z týchto krokov:
 • Kliknite na možnosť Nový dokument, vyberte typ súboru, ktorý chcete vytvoriť, pomenujte ho a vyplňte aj ďalšie informácie, ak je to potrebné.
  Ponuka na vytvorenie nového dokumentu v službe SkyDrive Pro
 • V hlavičke kliknite na položky Súbory > Nový dokument.
  Vytvorenie nového dokumentu v knižnici

Ak sú ku knižnici priradené ďalšie šablóny, po kliknutí na šípku nachádzajúcu sa vedľa príkazu Nový dokument sa zobrazia ďalšie možnosti, napríklad Nový hárok alebo Nová zmluva.

 1. V aplikácii sa zobrazí súbor vychádzajúci zo šablóny priradenej k príkazu, na ktorý ste klikli. Do súboru pridajte požadované informácie.
 2. Súbor uložte tak ako zvyčajne: kliknite na tlačidlo alebo príkaz Uložiť v aplikácii, pomenujte súbor a potom ho uložte.
 3. Súbor sa pridá do knižnice a mal by sa zobraziť v zozname súborov. Ak sa súbory v knižnici ihneď nezobrazia, obnovte okno prehliadača.


 Poznámky: 

 • V závislosti od nastavenia knižnice sa pri ukladaní súboru môže zobraziť výzva na poskytnutie ďalších informácií. Možno bude potrebné vybrať typ obsahu súboru alebo zadať viac podrobností o súbore.
 • Pred uložením prvého súboru na lokalitu môže byť potrebné pridať lokalitu do nastavení prehliadača ako dôveryhodnú. Napríklad v Internet Exploreri kliknite na položky Nástroje > Možnosti siete internet > Zabezpečenie > Dôveryhodné lokality > Lokality.
 • Ak súbor ukladáte do knižnice, ktorá vyžaduje vzatie súboru z projektu, súbor najskôr prevezmete k sebe. Ostatní používatelia budú môcť súbor upravovať, až keď ho vrátite do projektu.
 • Ak knižnica požaduje schválenie obsahu, súbor bude pravdepodobne potrebné schváliť, až potom sa zobrazí všetkým používateľom s povolením na zobrazenie súborov v knižnici.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 a E2), SharePoint Online Enterprise (E3 a E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, Správca služieb Office 365 Enterprise, Správca služieb Office 365 Midsize Business, Správca služieb Office 365 Small Business