Podmienky a požiadavky týkajúce sa ponúk služieb Microsoft Office 365 a Xbox Live Gold

Ponuka služieb Microsoft Office 365 a Xbox Live Gold („ponuka“) je príležitosťou pre zákazníkov, ktorí si kúpili a aktivovali oprávňujúci produkt Microsoft Office 365 v období platnosti ponuky, na získanie dvanásťmesačného (12) používania služby Xbox Live Gold bez doplatku. Táto ponuka podlieha nasledujúcim podmienkam. Svojou účasťou v tejto ponuke beriete na vedomie tieto podmienky a súhlasíte s tým, že sú pre vás záväzné.
Kúpte si Office 365. Kúpte a aktivujte si vhodný produkt Office 365 v lehote platnosti ponuky.
Získajte službu Xbox Live Gold na 12 mesiacov bez doplatku: navštívte stránku Office.com/Xbox a na základe pokynov online si uplatnite ponuku. Pozrite si požiadavky ponuky, ktoré treba splniť.
Táto ponuka má dve rozdielne lehoty:
 • Lehota splnenia podmienok – od 18. júla do 28. septembra 2013: Zákazníci si musia kúpiť a aktivovať vhodný produkt Office 365.
 • Lehota na uplatnenie – od 18. júla do 31. októbra 2013: Zákazníci si musia uplatniť ponuku na stránke office.com/xbox.
 • Ponuka platí len pre vhodné produkty Office 365 zakúpené a aktivované v lehote platnosti ponuky. Ponuku je potrebné uplatniť na stránke office.com/xbox v lehote uplatnenia.
 • Ponuka je k dispozícii iba v oprávnených krajinách alebo oblastiach. Pozrite si zoznam oprávnených krajín alebo oblastí.
 • V procese uplatňovania na stránke office.com/xbox bude potrebné:
  • Prihlásiť sa pomocou konta Microsoft, ktoré je priradené k vášmu predplatnému služby Office 365.
  • Váš kód zlatého členstva Xbox Live bude odoslaný na e-mailovú adresu priradenú k vášmu kontu Microsoft.
 • Je potrebné, aby ste si odložili potvrdenie o zaplatení produktu Office s dátumom ako doklad o kúpe až do uplatnenia ponuky, pretože spoločnosť Microsoft môže vyžadovať kópiu tohto dokladu na overenie oprávnenosti ponuky.
 • Vyžaduje sa prístup na internet. Uplatnenie ponuky prebieha iba online. Môžu sa účtovať poplatky za čas internetového pripojenia a sťahovanie údajov. Podrobné informácie získate od poskytovateľa internetových služieb.
 • Obmedzenia ponuky:
  • Ponuku nemožno uplatniť po uplynutí lehoty uplatnenia.
  • Použite len jeden kód do služby Xbox Live Gold na konto Microsoft.
  • Používanie produktov Office 365 podlieha zmluve o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoftlicenčným podmienkam pre softvér od spoločnosti Microsoft týkajúcim sa predplatených služieb Office a bude sa od vás vyžadovať váš súhlas s nimi ešte pred aktiváciou predplatného.
  • Kód do služby Xbox Live Gold je pred aktiváciou prenosný, nemožno ho však predať. Kód nie je prenosný po aktivácii.
  • Kód do služby Xbox Live Gold sa musí aktivovať do 31. októbra 2014, inak platnosť kódu uplynie a už nebude platiť.
  • Používanie služby Xbox Live Gold podlieha podmienkam používania služby Xbox Live a bude sa od vás vyžadovať váš súhlas s nimi ešte pred uplatnením kódu.
  • Kód do služby Xbox Live Gold je nerefundovateľný, v prípade straty, zničenia alebo ukradnutia nebude nahradený a nemožno ho ani preplatiť v hotovosti.
  • Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo odmietnuť alebo nebrať do úvahy akúkoľvek žiadosť o ponuku, ktorú spoločnosť Microsoft na základe vlastného uváženia považuje za falošnú, podvodnú alebo neoprávnenú. Spoločnosť Microsoft nie je zodpovedná za neskoré žiadosti.
Nasledujúce originálne produkty Office 365 sú vhodné na uplatnenie tejto ponuky. Niektoré oprávnené produkty nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.
 • Office 365 Home – kompletný balík produktu (FPP)
 • Office 365 Home – produkt aktivovaný pri predaji (POSA)
 • Office 365 Home – softvér distribuovaný elektronicky (ESD)
 • Office 365 Home – ročné predplatné
 • Office 365 Home – Military Appreciation Edition
 • Kompletný balík Office 365 University (FPP)
 • Office 365 University s aktiváciou na mieste predaja (POSA)
 • Office 365 University s elektronickou distribúciou softvéru (ESD)
Produkty Office, ktoré NIE sú vhodné pre túto propagačnú akciu:
 • Office 365 Home – mesačné predplatné
 • Office 365 Small Business Premium
 • Balíky Office 2013 (pre študentov a domácnosti, pre podnikateľov a verzia Professional)
 • Samostatné aplikácie balíka Office 2013
 • Balíky Office for Mac 2011 (pre študentov a domácnosti, pre podnikateľov)
 • Všetky staršie verzie balíkov Microsoft Office (2003, 2007 a 2010)
 • Skúšobná verzia produktu Office 365
 • Nepredajný alebo propagačný produkt
 • Produkty Office 365 s licenciou v rámci multilicenčnej zmluvy
Táto ponuka je k dispozícii v nasledujúcich krajinách alebo oblastiach. Podmienkou na získanie nároku na ponuku zlatého členstva Xbox Live je zakúpenie a aktivácia produktu Office 365 v niektorej z nasledujúcich krajín alebo oblastí.
Krajina/oblasť
Argentína Austrália Rakúsko Belgicko
Brazília Kanada Čile Kolumbia
Česká republika Dánsko Fínsko Francúzsko
Nemecko Grécko Hongkong Maďarsko
Írsko Izrael Taliansko Kórea
Mexiko Holandsko Nový Zéland Nórsko
Poľsko Portugalsko Rusko Saudská Arábia
Singapur Slovensko Južná Afrika Španielsko
Švédsko Švajčiarsko Taiwan Turecko
Spojené arabské emiráty Spojené kráľovstvo
Služba Xbox Live Gold je dostupná len v jazykoch uvedených na stránke http://www.xbox.com/sk-sk/live/countries a nemusí byť dostupná v rovnakých jazykoch ako vhodný produkt Office 365, ktorý ste si kúpili.
Systémové požiadavky produktu Office 365:
Systémové požiadavky služby Xbox Live Gold:
Xbox Live Gold podlieha podmienkam používania služby Xbox Live na stránke: http://www.xbox.com/sk-sk/Legal/LiveTOU. Vyžaduje konzolu Xbox 360, širokopásmové internetové pripojenie a najmenej 256 MB ukladacieho priestoru. Môžu sa účtovať poplatky za sťahovanie stanovené poskytovateľom internetových služieb. Režim viacerých hráčov online nie je dostupný vo všetkých hrách. Niektoré funkcie a sťahovanie niektorých súborov vyžadujú dodatočný hardvér, ukladací priestor a pevný disk alebo poplatky. Niektoré služby širokopásmového internetu nemusia fungovať v službe Xbox Live a môžu sa líšiť výkonnosťou. Služba nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Pozrite stránku www.xbox.com/live/countries. Funkcie sa líšia podľa krajiny alebo oblasti. Funkcie a systémové požiadavky sa môžu zmeniť bez oznámenia. V prípade detí do 13 rokov sa vyžaduje dohľad rodičov.
 • Ak máte iné otázky alebo chcete využiť podporu týkajúcu sa tejto ponuky, kliknite sem. Nájdete tu telefónne číslo služieb zákazníkom vo svojej krajine alebo oblasti.
 • Podporu týkajúcu sa produktu Office alebo správy predplatených služieb produktu Office 365 získate na stránke podpory produktu
  Office 365
  . Ďalšie pomocné články nájdete na stránke office.com/support.
 • Ak potrebujete odbornú pomoc so službou Xbox Live Gold: Obmedzená zákaznícka podpora pre službu Xbox Live Gold je dostupná na stránke podpory služby Xbox Live Gold.
a) Ochrana osobných údajov
Naše zásady ochrany osobných údajov sú súčasťou týchto podmienok a požiadaviek a na ich ustanovenia odkazuje toto prepojenie. Prečítajte si ich (kliknutím na položku Zásady ochrany osobných údajov). Tieto zásady vysvetľujú, ako sa môžu používať určité informácie o vás. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Microsoft môže používať a uchovávať informácie o vás v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov.
b) Odmietnutie daňovej zodpovednosti týkajúcej sa nadobúdaných položiek
Beriete na vedomie, že z prijatia ponuky môžu pre vás vyplynúť daňové povinnosti a že nesiete zodpovednosť za akékoľvek súvisiace dane.
c) Vaše vyhlásenia a záruky
V záujme spoločnosti Microsoft vyhlasujete a ručíte, že:
 • vekom ste spôsobilí na právne úkony v mieste vášho trvalého bydliska,
 • máte zákonné právo a schopnosť splniť podmienky a požiadavky tejto ponuky,
 • spĺňate požiadavky spôsobilosti na účasť v ponuke, ako sú stanovené v týchto podmienkach a požiadavkách,
 • všetky informácie, ktoré nám predkladáte, sú pravdivé, presné a aktuálne.
d) Rôzne
Ak sa ktorákoľvek časť týchto Podmienok a požiadaviek určí za neplatnú alebo nevymožiteľnú, platnosť tohto neplatného alebo nevymožiteľného ustanovenia sa nahradí platným a vymožiteľným ustanovením, ktoré sa v čo najväčšej miere zhoduje s významom pôvodného ustanovenia, a zvyšné podmienky a požiadavky zostanú naďalej v platnosti.
e) Usporiadateľ ponuky
Severná alebo Južná Amerika okrem USA. Ak žijete (alebo ak vystupujete ako spoločnosť so sídlom) v Severnej alebo Južnej Amerike okrem USA, sponzorom ponuky je spoločnosť Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Výklad tejto ponuky sa riadi právom štátu Washington nezávisle od výberu princípov práva. Všetky ostatné právne nároky súvisiace s touto ponukou vrátane nárokov vyplývajúcich zo zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nekalej konkurencii a nároky v prípade deliktov sa budú posudzovať v súlade s právnym poriadkom krajiny alebo oblasti, kde ste získali túto ponuku.
Európa. Ak žijete (alebo ak vystupujete ako spoločnosť so sídlom) v Európe, sponzorom ponuky je spoločnosť Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg a výklad tejto ponuky sa riadi právom Luxemburska nezávisle od konfliktu princípov práva. Pokiaľ však žijete alebo firma, ktorú zastupujete, má sídlo v Španielsku, v takomto prípade sa výklad tejto ponuky riadi právom Španielska. Všetky ostatné právne nároky vrátane nárokov vyplývajúcich zo zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nekalej konkurencii a v prípade deliktov sa budú posudzovať v súlade s právnym poriadkom krajiny alebo oblasti, kde ste získali túto ponuku. S ohľadom na jurisdikciu môžete vy a spoločnosť Microsoft vybrať krajinu alebo oblasť, kde ste získali túto ponuku, na riešenie všetkých sporov, ktoré vzniknú v súvislosti s touto ponukou, alebo si ako alternatívu môžete vybrať zodpovedný súd v Luxembursku.
Blízky východ alebo Afrika. Ak žijete (alebo ak vystupujete ako spoločnosť so sídlom) na Blízkom východe alebo v Afrike, sponzorom ponuky je spoločnosť Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg a výklad tejto ponuky sa riadi zákonmi Luxemburska nezávisle od konfliktu princípov práva. Všetky ostatné právne nároky vrátane nárokov vyplývajúcich zo zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nekalej konkurencii a v prípade deliktov sa budú posudzovať v súlade s právnym poriadkom krajiny alebo oblasti, kde ste získali túto ponuku. Vy a my neodvolateľne súhlasíme, že výhradnou jurisdikciou a miestom konania budú súdy štátu Luxembursko pri riešení všetkých sporov, ktoré vzniknú v súvislosti s touto ponukou.
Ázia a Tichomorská oblasť, ak nie je ďalej konkrétne menovaná vaša krajina alebo oblasť. Ak žijete (alebo ak vystupujete ako spoločnosť so sídlom) v Ázii alebo Južnom Tichomorí, sponzorom ponuky je Microsoft Regional Sales Corp., spoločnosť organizovaná v zmysle zákonov amerického štátu Nevada s pobočkou v Singapure s hlavným sídlom spoločnosti na adrese 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Výklad tejto ponuky sa riadi právom štátu Washington nezávisle od konfliktu princípov práva. Aýkoľvek spor, ktorý vznikne v súvislosti s touto ponukou, vrátane akejkoľvek pochybnosti týkajúcej sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia, sa postúpi rozhodcovskému súdu v Singapure, ktorý vydá záverečné rozhodnutie, a to v súlade s Pravidlami pre rozhodcovské konanie Singapurského medzinárodného rozhodcovského centra (SIAC), ktorého pravidlá sú zapracované do tohto odseku prostredníctvom odkazu. Tribunál bude tvoriť jeden rozhodca, ktorého vymenuje predseda centra SIAC. Jazykom rozhodcovského konania bude angličtina. Rozhodnutie arbitra bude konečné, záväzné a nesporné, pričom sa nebude dať použiť ako základ rozsudku v akejkoľvek inej krajine alebo oblasti.
Kórejská republika. Ak žijete (alebo ak vystupujete ako spoločnosť so sídlom) v Kórejskej republike, sponzorom ponuky je spoločnosť Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea a táto ponuka sa riadi zákonmi Kórejskej republiky. Vy a my neodvolateľne súhlasíme s tým, že výhradnou jurisdikciou a miestom konania pri riešení všetkých sporov, ktoré vzniknú v súvislosti s touto ponukou, bude súd Seoul District Court.
Taiwan. Ak žijete (alebo ak vystupujete ako spoločnosť so sídlom) na Taiwane, sponzorom ponuky je spoločnosť Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110 a táto ponuka sa riadi zákonmi Taiwanu. Vy a my neodvolateľne súhlasíme s tým, že výhradnou jurisdikciou a miestom konania pri riešení všetkých sporov, ktoré vzniknú v súvislosti s touto ponukou, bude súd Taipei District Court.