Nahradenie fotografie

Vloženú fotografiu môžete nahradiť inou fotografiou, pričom sa zachová veľkosť a usporiadanie.

Čo popisuje táto stránkaNahradenie fotografie

Pokúsme sa nahradiť vloženú fotografiu inou fotografiou.

  1. Kliknutím vyberte požadovanú fotografiu.
  2. Na karte Formát kliknite v skupine Upraviť na príkaz Zmeniť obrázok.

Otvorí sa dialógové okno Vložiť obrázok.

  1. Určite názov a umiestnenie požadovanej fotografie a potom kliknite na príkaz Vložiť.

V tomto príklade vyberieme fotografiu s názvom seminár1, ktorá je uložená v priečinku Obrázky v rámci priečinka Knižnice.

Fotografia sa nahradí.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Nasleduje Používanie obrázkov ClipArt.

 
 
Platí pre:
Word 2010