Základné úlohy v Lyncu 2013

Lync vám pomáha zostať v kontakte s pre vás dôležitými ľuďmi cez okamžité správy, e-mail, hlasové alebo video hovory, trvalé hovorne a online schôdze a prezentácie.

V tomto článku sa na začiatok naučíte používať v Lyncu niektoré základné úlohy. Ak v ňom nenájdete to, čo potrebujete, pozrite si nasledujúcu tému: Najčastejšie otázky o Lyncu.Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vyhľadanie a pridanie kontaktu

V Lyncu sú kontakty online identitami ľudí, s ktorými ste v kontakte najčastejšie. Sú kľúčovou časťou využívania Lyncu. Jednou z prvých vecí, ktorú budete chcieť v začiatkoch používania Lyncu urobiť, je začať si budovať vlastný zoznam kontaktov.

 1. Do vyhľadávacieho poľa v hlavnom okne Lyncu zadajte meno, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo osoby, ktorú chcete pridať.

  Snímka obrazovky s panelom hľadania
 2. Po zobrazení zoznamu Kontakty ukážte na obrázok (alebo oblasť zobrazenia obrázka) osoby a kliknite na položku Ďalšie možnosti.

  Snímka obrazovky s ponukou Rýchla komunikácia cez Lync a položkou Ďalšie možnosti
 3. Ukážte na položku Pridať do zoznamu kontaktov a vyberte skupinu, do ktorej bude nový kontakt patriť.

  Snímka obrazovky s vybratými položkami Pridať do zoznamu kontaktov a Môj tím

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Odoslanie okamžitej správy (IM)

Spustenie konverzácie cez okamžité správy:

 1. Prostredníctvom hľadania alebo v zozname kontaktov vyhľadajte osobu, ktorej chcete odoslať okamžitú správu. Potom urobte niektorý z týchto krokov:
 • Dvakrát kliknite kdekoľvek v zázname kontaktu.
 • Pravým tlačidlom myši kliknite na záznam a potom kliknite na položku Odoslať okamžitú správu.
 • Podržte ukazovateľ myši na obrázku v zozname Kontakty a na paneli Rýchla komunikácie cez Lync kliknite na tlačidlo Okamžitá správa.

Snímka obrazovky s ponukou Rýchla komunikácia cez Lync a s kurzorom podržaným na obrázku kontaktu

 1. Napíšte svoju správu do textového poľa v dolnej časti okna.

Snímka obrazovky s oknom konverzácie cez okamžité správy

 1. (Voliteľné) Ak chcete pridať špeciálny obsah alebo prispôsobiť vzhľad svojej správy, môžete:
 • Odoslať súbor alebo obrázok pomocou niektorého z týchto spôsobov:
  • Súbor alebo obrázok presuňte z počítača do okna správy alebo oblasti zadávania textu.
  • Súbor alebo obrázok skopírujte a prilepte z ľubovoľného programu balíka Office do okna správy alebo oblasti zadávania textu.
  • Stlačením klávesu PrtScn na klávesnici vytvorte záznam obrázka priamo z obrazovky a potom ho prilepte do okna správy alebo oblasti zadávania textu.

 Poznámka.    Vo vašej odoslanej správe sa zobrazí malé ukážka pridaného súboru alebo obrázka. Na otvorenie súboru alebo zobrazenie obrázka v plnej veľkosti príjemca klikne na položku Uložiť alebo Kopírovať a prenesie súbor do svojho zariadenia.

 • Skopírujte a prilepte prepojenia z iných produktov balíka Microsoft Office priamo do oblasti okamžitých správ. (Treba použiť celú URL adresu umiestnenia, na ktoré vytvárate prepojenie.)
 • Ak chcete zmeniť štýl, veľkosť alebo zvýraznenie písma alebo farbu textu, kliknite na ikonu písma Snímka obrazovky s ikonou na zmenu písma v textovom poli okamžitej správy.
 • Ak chcete zobraziť výber emotikonov, z ktorého si môžete vybrať a pridať do svojej okamžitej správy, kliknite na ikonu emotikonu Snímka obrazovky s ikonou na výber emotikonu v textovom poli okamžitej správy.
 • Ak chcete označiť svoju okamžitú správu ako vysoko dôležitú, kliknite na ikonu priority Snímka obrazovky s ikonou na označenie vysokej dôležitosti v textovom poli na odosielanie okamžitých správ.
 1. Stlačením klávesu Enter odošlete svoju okamžitú správu.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Kontrola zvukového zariadenia

Pred tým, ako cez Lync urobíte hovor alebo sa zúčastníte konferencie, nastavte svoje zvukové zariadenie a skontrolujte kvalitu zvuku. Môžete použiť mikrofón a reproduktory počítača alebo môžete zapojiť náhlavnú súpravu.

 1. V ľavom dolnom rohu Lyncu kliknite na položku Vybrať primárne zariadenie.

  Snímka obrazovky s ponukou Vybrať primárne zariadenie
 2. Kliknite na položku Nastavenia zvukového zariadenia.
 3. Kliknite na ponuku v časti Vyberte zariadenie, ktoré chcete používať na zvukové hovory.
 4. Ak máte viac zvukových zariadení, vyberte jedno z nich.
 5. V časti Prispôsobenie zariadenia posunutím jazdca nastavíte reproduktory a mikrofón.
 • Ak si chcete vypočuť ukážku tónu, kliknite na zelenú šípku vedľa reproduktora.

Nastavte a vyskúšajte mikrofón. Požadovanú úroveň vyberiete pomocou modrého indikátora. Ak máte slúchadlo alebo stolový telefón, zdvihnite slúchadlo a hovorte doň. Ak máte náhlavnú súpravu, hovorte do mikrofónu.

Snímka obrazovky s poľom na výber zvukového zariadenia, kde môžete nastaviť kvalitu zvuku
Na začiatok stránky Na začiatok stránky

  Uskutočnenie hovoru

  1. Podržte ukazovateľ myši na zázname kontaktu osoby, ktorej chcete zavolať.

   Snímka obrazovky s ponukou Rýchla komunikácia cez Lync so zvýraznenou ikonou telefónu
  2. Kliknutím na ikonu Telefón zavolajte kontaktu

  alebo

  kliknite na šípku vedľa ikony Telefón a vyberte iné číslo.

  Uskutočnenie hovoru pomocou klávesnice na vytáčanie

  1. V hlavnom okne Lyncu kliknite na kartu Telefón.

   Snímka obrazovky s ikonou telefónu a zobrazením klávesnice na vytáčanie, ktorú možno použiť na uskutočnenie hovoru
  2. Na klávesnici na vytáčanie kliknite na čísla alebo zadajte číslo do vyhľadávacieho poľa.
  3. Kliknite na položku Zavolať.

  Na začiatok stránky Na začiatok stránky

  Prijatie hovoru

  Keď vám niekto zavolá, na obrazovke sa zobrazí upozornenie.

  Snímka obrazovky s upozornením o prichádzajúcom hovore, keď vám niekto zavolá

  Vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Ak chcete odpovedať na hovor, kliknite na ľubovoľné miesto v oblasti fotografie.
  • Kliknutím na príkaz Ignorovať odmietnete hovor a odošlete ho do hlasovej schránky.
  • Po kliknutí na položku Možnosti môžete vykonať ďalšie akcie:
   • Prepojiť hovor na možnosť Hlasová schránka.
   • Ak chcete presmerovať hovor, kliknite na možnosť Mobil alebo Domov.
   • Odpovedať okamžitou správou namiesto zvukom alebo obrazom.
   • Nastavením stavu Nerušiť odmietnete hovor a vyhnete sa ďalším hovorom.
   • Ak chce volajúci uskutočniť video hovor, ale vy chcete prijať iba hlasový hovor, kliknite na položku Prijať len hlasový hovor.

  Na začiatok stránky Na začiatok stránky

  Zdieľanie pracovnej plochy alebo programu

  Lync umožňuje zdieľať informácie na počítači niekoľkými spôsobmi:

  Zdieľanie pracovnej plochy – keď potrebujete prepínať medzi viacerými programami alebo pracovať na dokumentoch v rozličných programoch.

  Zdieľanie programov – keď potrebujete zobraziť konkrétne programy alebo dokumenty a nechcete, aby ľudia videli ostatné aplikácie a dokumenty na vašej pracovnej ploche.

  1. Podržte ukazovateľ myši na tlačidle prezentácie (obrazovky) na karte Prezentovať.

   Snímka obrazovky s kartou Prezentovať, ktorá zobrazuje režimy prezentácie položiek Pracovná plocha, Program, PowerPoint, Tabuľa a Anketa

   Potom vykonajte niektorý z týchto krokov:
  • Ak chcete zdieľať obsah vašej pracovnej plochy, dvakrát kliknite na možnosť Pracovná plocha.
  • Kliknite na položku Program a vyberte konkrétne programy alebo dokumenty, ktoré chcete zdieľať.
  1. Stav sa v Lyncu teraz zmení na Prezentujúci a nebudete prijímať okamžité správy ani hovory.
  2. Ak chcete ukončiť zdieľanie alebo odovzdať ovládanie iným účastníkom, použite panel s nástrojmi zdieľania v hornej časti obrazovky.

  Na začiatok stránky Na začiatok stránky

   
   
  Platí pre:
  Lync 2013