Možnosti používania balíkov Office 2013 vo viacerých jazykoch

Nasledujúca tabuľka obsahuje ukážkové scenáre a podrobné popisy, ktoré vám pomôžu určiť správnu možnosť pre vašu organizáciu.
Zabezpečte digitálne informácie pred neautorizovaným použitím pomocou integrácie so správou prístupových práv systému Windows (RMS) pre Windows Server. Poskytnite používateľom možnosť presne definovať, kto môže otvoriť, upraviť, tlačiť, poslať ďalej alebo vykonať ďalšie akcie s dokumentmi alebo e-mailovými správami.
Požadovaná akcia: Odporúčaný produkt:
Nasadenie jednej verzie balíkov Office 2013, do ktorej môžu používatelia alebo správcovia pridať jeden alebo viaceré jazykové balíky, ktoré poskytujú lokalizované ponuky a používateľské rozhranie, Pomocníka a nástroje na korektúru dokumentov. Ľubovoľná jazyková verzia balíkov Office 2013 s jedným alebo viacerými jazykovými balíkmi Microsoft Office Language Pack 2013 alebo Office Multi-Language Pack 2013.
Štandardizácia používateľského rozhrania (UI) v angličtine v rámci organizácie a umožnenie používateľom zobrazovať súbory v iných jazykoch. Anglická verzia balíkov Office 2013.
Štandardizácia používateľského rozhrania v angličtine a poskytnutie možností zobrazenia a korektúry dokumentov v iných jazykoch. Anglická verzia balíkov Office 2013 s jedným alebo viacerými jazykovými balíkmi Office Language Pack 2013 alebo Office Multi-Language Pack 2013.
Poskytnutie úplne lokalizovaného prostredia programov balíka Office 2013 v jednom jazyku a umožnenie zobrazenia súborov v iných jazykoch. Lokalizované verzie balíkov Office 2013 pre jeden jazyk.
Poskytnutie úplne lokalizovaného prostredia programov balíka Office 2010 a umožnenie zobrazenia a úprav súborov v iných jazykoch. Lokalizované verzie balíkov Office 2013 pre jeden jazyk s jedným alebo viacerými jazykovými balíkmi Office Language Pack 2013 alebo Office Multi-Language Pack 2013.

Lokalizované verzie balíkov Office 2013

Získanie licencií na lokalizované verzie balíkov Office 2013 (ako sú napríklad balíky Office 2013 v angličtine a v slovenčine) môže byť najlepšou voľbou, ak vaša organizácia potrebuje úplne lokalizované prostredie a ďalší obsah, ktorý sa dodáva s niektorými úplne lokalizovanými verziami. Každá lokalizovaná verzia zahŕňa najmenej dve skupiny príslušných nástrojov korektúry pre jazyky, ktoré budete pravdepodobne používať najviac (napríklad slovenská verzia zahŕňa nástroje korektúry pre slovenčinu, češtinu, angličtinu, maďarčinu a nemčinu). Ak chcete získať možnosti rozšírených úprav a podporu používateľského rozhrania pre ďalších 40 jazykov, môžete nainštalovať jeden alebo viaceré jazykové balíky Office Language Pack 2013.