Možnosti používania balíkov Office 2010 vo viacerých jazykoch

Výber správnej možnosti pre organizáciu

Nasledujúca tabuľka obsahuje ukážkové scenáre a podrobné popisy, ktoré vám pomôžu určiť správnu možnosť pre vašu organizáciu.

Požiadavka: Odporúčaný produkt:
Nasadenie jednej verzie balíkov Office 2010, do ktorej môžu používatelia alebo správcovia pridať jeden alebo viaceré jazykové balíky, ktoré poskytujú lokalizované ponuky a používateľské rozhranie, Pomocníka a nástroje na korektúru dokumentov. Ľubovoľná jazyková verzia balíkov Office 2010 s jedným alebo viacerými jazykovými balíkmi Microsoft Office Language Pack 2010 alebo Office Multi-Language Pack 2010.
Štandardizácia používateľského rozhrania (UI) v angličtine v rámci organizácie a umožnenie používateľom zobrazovať súbory v iných jazykoch. Anglická verzia balíkov Office 2010.
Štandardizácia používateľského rozhrania v angličtine a poskytnutie možností zobrazenia a korektúry dokumentov v iných jazykoch. Anglická verzia balíkov Office 2010 s jedným alebo viacerými jazykovými balíkmi Office Language Pack 2010 alebo Office Multi-Language Pack 2010.
Poskytnutie úplne lokalizovaného prostredia programov balíka Office 2010 v jednom jazyku a umožnenie zobrazenia súborov v iných jazykoch. Lokalizované verzie balíkov Office 2010 pre jeden jazyk.
Poskytnutie úplne lokalizovaného prostredia programov balíka Office 2010 a umožnenie zobrazenia a úprav súborov v iných jazykoch. Lokalizované verzie balíkov Office 2010 pre jeden jazyk s jedným alebo viacerými jazykovými balíkmi Office Language Pack 2010 alebo Office Multi-Language Pack 2010.

Lokalizované verzie balíkov Office 2010

Získanie licencií na lokalizované verzie balíkov Office 2010 (ako sú napríklad balíky Office 2010 v angličtine a v slovenčine) môže byť najlepšou voľbou, ak vaša organizácia potrebuje úplne lokalizované prostredie a ďalší obsah, ktorý sa dodáva s niektorými úplne lokalizovanými verziami. Každá lokalizovaná verzia zahŕňa najmenej dve skupiny príslušných nástrojov korektúry pre jazyky, ktoré budete pravdepodobne používať najviac (napríklad slovenská verzia zahŕňa nástroje korektúry pre slovenčinu, češtinu, angličtinu, maďarčinu a nemčinu). Ak chcete získať možnosti rozšírených úprav a podporu používateľského rozhrania pre ďalších 37 jazykov, môžete nainštalovať jeden alebo viaceré jazykové balíky Office Language Pack 2010.