Základné úlohy v programe InfoPath 2010

Začíname pracovať s balíkom Office 2010 V tejto časti sú predstavené základné úlohy, ktoré vám pomôžu naučiť sa používať program Microsoft InfoPath 2010.

 

Obsah tohto článku


Informácie o programe InfoPath

Program Microsoft InfoPath 2010 vám pomáha pri návrhu komplexných riešení na báze formulárov aj v prípade, že ste nováčikom v používaní programu InfoPath. Automatizácia a zjednodušenie pracovných postupov vám umožňujú rýchlejšie a jednoduchšie začať so zostavovaním jednoduchých formulárov. Vylepšenia v návrhu a rozložení, ako je napríklad pás s nástrojmi a nové okno BackStage, uľahčujú vyhľadávanie nástrojov na vytváranie príťažlivých a účinných formulárov, ktoré uľahčujú ostatným vypĺňanie týchto formulárov. Program InfoPath 2010 sa teraz v oveľa väčšom rozsahu dopĺňa aj s technológiami SharePoint Technologies a poskytuje účinnejšiu podporu pre funkcie a ovládanie formulárov určených na zobrazenie v prehľadávači. Program tak prispieva k jednoduchšiemu využitiu webu na zhromažďovanie a uchovávanie informácií.

Program InfoPath 2010 automaticky generuje jednoduché formuláre zo zoznamov a ostatných zdrojov údajov a poskytuje vopred definované štýly rozloženia stránok a sekcií, návrhárske nástroje a logické nástroje typu Rýchle pravidlá. Ak chcete vytvárať pokročilejšie formuláre, jednoduché kroky vám umožňujú pridávať polia, vlastné logické prvky a následne tiež funkcie, ako sú napríklad dynamické sekcie a vyhľadávanie údajov. Dokončené formuláre je možné publikovať jediným kliknutím.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Nájdenie a použitie šablóny

InfoPath 2010InfoPath 2010 ponúka možnosť použiť vstavené šablóny, vlastné šablóny alebo vyhľadávať medzi rôznymi šablónami návrhárov dostupnými na lokalite Office.comOffice.com

Na vyhľadanie a použitie šablóny programu InfoPath 2010 môžete použiť nasledujúci postup:

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Nový.
 2. V časti Dostupné šablóny formulárov vyberte jednu zo šablón.
 3. Kliknite na položku Návrh formulára.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vytvorenie nového formulára

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Nový.
 2. V časti Dostupné šablóny formulárov kliknite na položku Prázdny formulár.
 3. Kliknite na položku Návrh formulára.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Uloženie formulára

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť alebo stlačte klávesovú kombináciu CTRL + S.

 Tip.   Kliknite na ikonu UložiťIkona Uložiť na Paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

 1. Ak súbor ukladáte prvýkrát, musíte ho pomenovať.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Tlač formulára

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Tlačiť.
 2. V časti Rýchla tlač kliknite na položku Tlačiť.
 3. V dialógovom okne Tlačiť vyberte nastavenie tlačiarne pre formulár a kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
InfoPath 2010